Kaj podariti Devici Mariji  ob obletnici prikazovanj?

 

Ali ne bi bilo njej najljubše, če bi zares začeli živeti njena sporočila? Osrednje sporočilo je mir, do katerega se pride, kot sama pogosto poudarja, le z molitvijo. Z željo, da bi ji združeni v skupni molitvi njeni otroci iz celega sveta podarili nekaj posebnega, so v Međugorju sestavili devetdnevnico.
Devetdnevnico pričnemo 16.junija in končamo 24.junija. V primeru, da ste zgrešili začetek te devetdnevnice jo opravite lahko tudi druge dneve. Devica Marija bo vesela vsake osebe, ki se bo odločila narediti devetdnevnico.

Vsak dan se molijo naslednje molitve:

1. Molitev h Kraljici Miru
2. Molitev k Svetemu Duhu
3. Častitljivi del rožnega venca
4. Lavretanske litanije matere božje

1. dan: Molimo za vidce

Jezus reče svojim učencem: "To so besede, ki sem vam jih povedal, ko sem bil še pri vas: Mora se izpolniti vse, kar je pisano o meni v Mojzesovi postavi, prerokih in psalmih." Tedaj jim je odprl um, da so doumeli Pisma. Rekel jim je: "Tako je pisano: Mesija bo trpel in tretji dan vstal od mrtvih, in v njegovem imenu se bo oznanilo vsem narodom spreobrnjenje v odpuščanje grehov, s čimer bodo začeli v Jeruzalemu. Vi ste priče teh reči. In glejte, jaz pošiljam na vas obljubo svojega Očeta; vi pa ostanite v mestu, dokler ne boste odeti v moč z višave." (Lk 24, 44-49)

"Dragi otroci! Danes se vam zahvaljujem, da živite in s svojim življenjem pričujete moja sporočila. Otročiči, bodite močni in molite, da vam molitev da moč in radost. Samo tako bo vsak od vas moj in jaz ga bom vodila po poti odrešenja. Otročiči, molite in pričujte s svojim življenjem mojo navzočnost tukaj. Naj vam bo vsaki dan radostno pričevanje Božje ljubezni. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu." (Sporočilo, 25. junij 1999)

"Molitev je povzdigovanje duha k Bogu ali prošnja k Bogu za ustrezne dobrine." Od kod govorimo, ko molimo? Z višine našega napuha in naše samovoljnosti ali iz "globočine" (Ps 130,14) ponižnega in skesanega srca? Kdor se ponižuje, je povišan. Ponižnost je temelj molitve. "Ne vemo, kaj je treba prositi, kakor je treba" (Rim 8,26). Ponižnost je priprava za prejem nezasluženega daru molitve: človek je pred Bogom berač. (KKC 2559) 

MOLIMO: Gospod, vse nas kristjane vabiš, da bi bili resnične priče tvojega življenja in tvoje ljubezni. Danes se ti še posebej zahvaljujemo za naše vidce, za njihovo poslanstvo v pričevanju sporočil Kraljice Miru. Prikazujemo ti vse njihove potrebe in prosimo te za vsakega izmed njih posebej, da jim boš blizu ter da lahko neprestano rastejo v izkušnji tvoje Moči. Prosimo te, da jih preko globlje in ponižnejše molitve povedeš proti vse resničnejšemu pričevanju Marijine prisotnosti v Međugorju. Amen.

2. dan: Molimo za duhovnike na službi v svetišču

Jezus reče svojim učencem:"Resnično, resnično, povem vam: Kdor veruje vame, bo dela, ki jih jaz opravljam, tudi sam opravljal, in še večja kot ta bo opravljal, ker grem jaz k Očetu. Kar koli boste prosili v mojem imenu, bom storil, da bo Oče poveličan v Sinu. Če me boste kaj prosili v mojem imenu, bom jaz to storil." (Jn 14, 12-14)

"Dragi otroci! Danes sem z vami na poseben način in vam prinašam svoj materinski blagoslov miru. Pred Bogom posredujem za vas in Ga prosim, da bi doumeli, da je vsak izmed vas nosilec miru. Ne morete imeti miru, če vaše srce ni v miru z Bogom. Zato, otročiči, molite, molite, molite, kajti molitev je temelj vašega miru. Odprite svoje srce in vzemite si čas za Boga, da postane vaš prijatelj. Ko ustvarite pravo prijateljstvo z Bogom, ga ne bo mogel uničiti noben vihar. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu." (Sporočilo, 25. junij 1997.)

"Če bi poznala božji dar!" (Jn 4,10). Čudež molitve se razodene prav tam, ob studencih, kamor prihajamo iskat vodo: tam Kristus prihaja naproti vsakemu človeškemu bitju, on nas prvi išče in on sam prosi, da bi pil. Jezus je žejen, njegova prošnja prihaja iz globočine Boga, ki hrepeni po nas. Molitev, naj to vemo ali ne, je srečanje božje žeje in naše žeje. Bog je žejen, da bi mi bili žejni njega. "Ti bi ga prosila in dal bi ti žive vode" (Jn 4,10). Naša prošnja je na skrivnosten način odgovor. Odgovor na tožbo živega Boga:"Mene, studenec žive vode, so zapustili, da si izkopljejo kapnice, razpokane vodnjake!" (Jer 2,13), odgovor vere na nezasluženo obljubo odrešenja, zveličanja, odgovor ljubezni na žejo edinega Sina. (KKC 2560 – 2561)

MOLIMO: Gospod, Ti si edini vir življenja, edini ki lahko napojiš našo žejo po ljubezni in prijateljstvu. Hvala Ti za tvojo ponižnost, po kateri se preko osebe človeka, duhovnika, daruješ svojemu narodu pri sv. Maši, v zakramentih, v blagoslovu… Danes Te posebej prosimo za Tvoj blagoslov vsem duhovnikom, ki so na službi v svetišču Kraljice Miru, da bi mogli še bolj odkriti moč vere, po kateri karkoli Te zaprosijo, boš Ti naredil, ter da postanejo pravi nosilci miru, ki bo izhajal iz njihovega vse močnejšega prijateljstva s Tabo. Amen.

3. dan: Molimo za vse župljane međugorja

Jezus reče svojim učencem: "Jaz sem trta, vi mladike. Kdor ostane v meni in jaz v njem, ta rodi obilo sadu, kajti brez mene ne morete storiti ničesar. Če kdo ne ostane v meni, ga vržejo proč kakor mladiko in se posuši. Te mladike poberejo in vržejo v ogenj in zgorijo.  Če ostanete v meni in moje besede ostanejo v vas, prosíte, kar koli hočete, in se vam bo zgodilo.  V tem je poveličan moj Oče, da obrodite obilo sadu in postanete moji učenci. Kakor je Oče mene ljubil, sem tudi jaz vas ljubil. Ostanite v moji ljubezni! Če se boste držali mojih zapovedi, boste ostali v moji ljubezni, kakor sem se tudi jaz držal zapovedi svojega Očeta in ostajam v njegovi ljubezni. To sem vam povedal, da bo moje veselje v vas in da bo vaše veselje dopoljeno." (Jn 15, 5-11)

"Dragi otroci! Danes se vam zahvaljujem za vse žrtve, ki ste mi jih darovali v teh dneh. Otročiči, kličem vas, da bi se mi odprli in se odločili za spreobrnjenje. Vaša srca, otročiči, še niso popolnoma odprta zame in zato vas spet vabim: odprite se za molitev! Naj vam v molitvi pomaga Sveti Duh, da bo vaše srce iz mesa in ne iz kamna. Otročiči, hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu in se odločili iti z menoj proti svetosti." (Sporočilo, 25. junij 1996.)

Od kod prihaja človekova molitev? Naj bo govorica molitve že kakršnakoli (kretnje ali besede), vedno moli ves človek. Vendar ko hoče Sveto pismo označiti kraj, od koder izvira molitev, govori včasih o duši ali o duhu, najpogosteje o srcu (več ko tisočkrat). Srce je tisto, ki moli. Če je srce daleč od Boga, je tudi izražanje molitve prazno. (KKC 2562)

MOLIMO: Hvala ti Gospod za tvojo ljubezen, hvala ti na klicu, da s srcem ostanemo v njej in prinašamo mnogo sadov. Hvala ti, da si na poseben način izbral to župnijo darujoč ji svojo Mater, Kraljico Miru, da s tega kraja kliče svet k miru in spreobrnjenju preko obnovljenega posta i molitve… Hvala ti za odprtost vsakega srca, ki jo je znalo sprejeti in ki je dopustilo biti njena vidna podoba za vse tiste ljudi, ki prihajajo sem. Danes te prosimo Gospod, da narediš to župnijo za še večji znak Božjega Kraljestva, in da njenim prebivalcem pomagaš biti radostni i sveti sad Marijine prisotnosti. Amen. 

4. dan: Molimo za vse cerkvene poglavarje

Spet jim je Jezus spregovoril: "Jaz sem luč sveta. Kdor hodi za menoj, ne bo hodil v temi, temveč bo imel luč življenja." (Jn 8, 12)

"Dragi otroci! Danes sem srečna, ker vas vidim v tolikem številu in ker ste se odzvali ter prišli, da bi živeli po mojih sporočilih. Kličem vas, otročiči, da bi bili v tem nemirnem svetu moji veseli nosilci miru! Molite za mir, da čimprej zavlada čas miru, ki ga moje srce nestrpno pričakuje. Blizu sem vam, otročiči, in pred Najvišjim zagovarjam vsakega izmed vas ter vas vse blagoslavljam s svojim materinskim blagoslovom. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu." (Sporočilo, 25. junij 1995.)

Srce je prebivališče, kjer sem, kjer prebivam (po semitskem ali svetopisemskem izražanju: kamor "stopim dol"). Srce je naše skrito središče, ki ga naš um in drugi ljudje ne morejo doumeti. Samo božji Duh ga more preiskovati in spoznavati. Srce je kraj odločanja v najgloblji globini naših psihičnih teženj. Srce je kraj resnice, kjer izbiramo življenje ali smrt. Srce je kraj srečevanja, saj po podobnosti z Bogom živimo v odnosu: srce je kraj zaveze. (KKC 2563)

MOLIMO: Hvala ti, Gospod, ker si nam dal Cerkev za Mater in za Zaročenko, da nas vodi po poti luči na naši zemeljski poti k Tebi. Hvala ti, da smo v njej vsi mi bratje in sestre in udje enega mističnega telesa. Molimo te danes za vse tiste, ki jo vodijo, da lahko v sebi neprestano obnavljajo svojo Zavezo s tabo - edino i pravo Glavo, in tako postajajo zvesti in radostni nositelji miru in Resnice v tem nemirnem svetu. Amen.

5. dan: MOLIMO ZA VSE ROMARJE,  KI SO OBISKALI MEĐUGORJE

Tedaj je Jezus poklical k sebi množico skupaj z učenci in jim rekel: "Če hoče kdo hoditi za menoj, naj se odpove sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj. Kdor namreč hoče rešiti svoje življenje, ga bo izgubil; kdor pa izgubi svoje življenje zaradi mene in zaradi evangelija, ga bo rešil. Kaj namreč koristi človeku, če si ves svet pridobi, svoje življenje pa zapravi? Kaj bi človek lahko dal v zameno za svoje življenje?" (Mk 8, 34-38)

"Dragi otroci! Danes sem srečna, čeprav sem v srcu še nekoliko žalostna zaradi tistih, ki so hodili po tej poti, a so jo zapustili. Tukaj sem zato, da bi vas popeljala na novo pot, na pot rešitve. Zato vas dan za dnem kličem k spreobrnjenju. Kajti če ne molite, ne morete reči, da se spreobračate. Molim za vas in prosim Boga za mir: najprej za mir v vaših srcih in nato za mir okoli vas, da bo Bog postal vaš mir. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."(Sporočilo, 25. junij 1992.)

Krščanska molitev je odnos zaveze med Bogom in človekom v Kristusu. Je božja in človekova dejavnost; izvira iz Svetega Duha in iz nas, vsa je naravnana k Očetu, v zedinjenju s človeško voljo učlovečenega Božjega Sina. (KKC 2564)

MOLIMO: V Tvoji so roki, Gospod, naša življenja. Ti edini veš, kaj nam je potrebno za naše rešenje. Hvala Ti, da nas tega tudi tukaj v Međugorju učiš že 20 let preko svoje Matere, ki je prišla prav zato, da bi nas popeljala po novi poti, poti odrešenja. Blagoslovi in okrepi vse tiste, ki so tukaj začeli to pot, pot spreobrnjenja in molitve. Okrepi njihovo vero, upanje in ljubezen, da nikoli ne izneverijo svoj zavezniški odnos s tabo. Amen.

6. dan: Molimo za vse romarje, ki bodo obiskali Međugorje

Tedaj je Jezus spregovoril in rekel: "Slavim te, Oče, Gospod neba in zemlje, ker si to prikril modrim in razumnim, razodel pa otročičem.  Da, Oče, kajti tako ti je bilo všeč.  Vse mi je izročil moj Oče in nihče ne pozna Sina, razen Očeta, in nihče ne pozna Očeta, razen Sina in tistega, komur hoče Sin razodeti. Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek.  Vzemite nase moj jarem in učite se od mene, ker sem krotak in v srcu ponižen, in našli boste počitek svojim dušam;  kajti moj jarem je prijeten in moje breme je lahko." (Mt 11, 25-30)

"Dragi otroci! Tudi danes se veselim, da ste tu navzoči. Blagoslavljam vas s svojim materinskim blagoslovom in posredujem pred Bogom za vsakega izmed vas. Ponovno vas kličem, da bi živeli po mojih sporočilih in jih prenesli v življenje, v dejanja. Z vami sem in vas vse, dan za dnem blagoslavljam. Dragi otroci, to je poseben čas. Z vami sem zato, ker vas ljubim in varujem: da zaščitim vaša srca pred satanom in vas vse bolj približam Srcu mojega Sina Jezusa. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu." (Sporočilo, 25. junij 1993.)

 V novi zavezi je molitev živi odnos božjih otrok s svojim neskončno dobrim Očetom, z njegovim Sinom Jezusom Kristusom in s Svetim Duhom. Milost božjega kraljestva je "zedinjenje celotne svete Trojice s celotnim duhom". Življenje molitve je torej biti trajno v navzočnosti trikrat svetega Boga in v občestvu z njim. To občestvo (communio) življenja je vedno možno, ker smo po krstu postali eno s Kristusom. Molitev je krščanska, kolikor je občestvo s Kristusom in se razprostranja v Cerkev, ki je njegovo telo. Razsežnosti molitve so razsežnosti Kristusove Ijubezni. (KKC 2565)

MOLIMO: Nismo mi izbrali Tebe, ampak si Ti, Gospod, izbral nas. Samo Ti poznaš vse tiste majhne, katerim bo dana milost objave Tvoje ljubezni preko tvoje Matere, tukaj v Međugorju. Molimo Te za vse romarje, ki bodo prišli sem, da zaščitiš njihova srca od vsakega napada satana in da jih narediš odprte za vse spodbude Tvojega in Marijinega Srca. Amen.

7. dan: Molimo za vse Međugorske molitvene skupine
in Centre po celem svetu

Jezus reče svojim učencem: "Tako torej vse, kar hočete, da bi ljudje storili vam, tudi vi storite njim! To je namreč postava in preroki. Vstopíte skozi ozka vrata, kajti široka so vrata in prostorna je pot, ki vodi v pogubo, in veliko jih je, ki vstopajo po njej. Kako ozka so vrata in kako tesna je pot, ki vodi v življenje, in malo jih je, ki jo najdejo." (Mt 7, 12 - 13)

"Dragi otroci! Danes vas kličem k iskreni in predani ljubezni do Boga. Otročiči! Ljubezen sprejema vse, kar je trdo in grenko, zaradi Jezusa, ki je ljubezen. Zato, dragi otroci, prosite Boga, da vam pride na pomoč, ne zaradi vaših želja, ampak zaradi svoje ljubezni. Izročite se Bogu, da vas bo mogel zdraviti, tolažiti in odpuščati vse, kar vas ovira na poti ljubezni. Oblikovati bo mogel vaše življenje tako, da boste rasli v ljubezni. Otročiči, slavite Boga s hvalospevom ljubezni, da bi božja ljubezen mogla rasti iz dneva v dan do svoje polnosti. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu." (Sporočilo, 25. junij 1988.)

V molitvi nas Sveti Duh zedinja z osebo edinorojenega Sina v njegovi poveličani človeški naravi. Po njej in v njej je naša sinovska molitev v Cerkvi povezana z Jezusovo materjo. Od privolitve, ki jo je v veri dala ob oznanjenju in jo je brez omahovanja ohranila pod križem, se Marijino materinstvo naprej in naprej razprostranja na brate in sestre njenega Sina, "ki še potujejo in so v nevarnostih in stiskah". Jezus, edini srednik, je pot naše molitve; Marija, njegova Mati in naša Mati, ga docela preseva: Marija "kaže pot" (hodoghitria), po ikonografskem izročilu na Vzhodu in Zahodu je "znamenje" za to pot. (KKC 2673-2674)

MOLIMO: Ljubezen je znak, po katerem se prepoznavajo tvoji učenci, Gospod. Hvala ti za vsak odgovor ljubezni, narejen v darovanju in služenju drugim. Prosimo te za vse člane međugorskih molitvenih skupin in centrov, da bi mogli vse pogumneje in odločneje skupaj s tvojo Materjo kazati ozko pot, ki edina vodi k Tebi. Pomagaj jim rasti iz dneva v dan do Polnosti tvoje Ljubezni. Amen.

8. dan: Molimo za uresničenje vseh sadov
in Sporočil Međugorja

Jezus odgovori Nikodemu: "Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Bog namreč svojega Sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. Kdor vanj veruje, se mu ne sodi; kdor pa ne veruje, je že sojen, ker ne veruje v ime edinorojenega Božjega Sina. Sodba pa je v tem, da je prišla luč na svet in so ljudje bolj ljubili temo kakor luč, kajti njihova dela so bila hudobna. Kdor namreč dela húdo, sovraži luč in ne pride k luči, da se ne bi pokazala njegova dela. Kdor pa se ravna po resnici, pride k luči, da se razkrije, da so njegova dela narejena v Bogu." (Jn 3, 16-21)  

"Dragi otroci! Danes, na veliki dan, ki ste mi ga podarili, vas želim vse blagosloviti in vam povedati, da so to, dokler sem z vami, dnevi milosti. Želim vas poučiti in vam pomagati hoditi po poti svetosti. Veliko je ljudi, ki ne želijo doumeti mojega sporočila in resno sprejeti, kar govorim. Prav zato vas kličem in prosim, da z življenjem vsak dan pričujete za mojo navzočnost tukaj. Če molite, vam bo Bog pomagal odkriti pravi namen mojega prihoda. Zato, otročiči, molite in berite Sveto pismo, da bi po njem odkrili sporočilo, ki vam ga dajem po svojih prihodih. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu." (Sporočilo, 25. junij 1991.)

Marija je popolna oranta (molivka), podoba Cerkve. Kadar jo prosimo, se z njo oklepamo načrta Očeta, ki pošilja svojega Sina, da bi rešil vse Ijudi. Kakor učenec, ki ga je Jezus Ijubil, sprejemamo k sebi njegovo Mater, ki je postala mati vseh živih. Moliti moremo z njo in jo prositi. Marijina molitev tako rekoč nosi molitev Cerkve. Molitev Cerkve je zedinjena z Marijino molitvijo v upanju. (KKC 2679)

 MOLIMO: Hvala ti Oče, ker si nam dal svojega Sina in njegovo Mater, da noben, ki v njiju verjame in ju posluša, ne bo pogubljen. Hvala ti, da ti je pomemben vsak človek in da v svojem usmiljenju nikogar nočeš obsoditi. Prosimo te danes za vse tisto, kar je Devica Marija v Međugorju izmolila, za vsako milost, ki je tukaj in s tega kraja potekla v svet, da lahko rojeva sadove svetosti in služi Tvojemu načrtu odrešenja. Amen.

9. dan: Molimo po namenu Kraljice Miru

Jezus povzdigne oči proti nebu in reče:  "Oče, hočem, naj bodo tudi ti, ki si mi jih dal, z menoj tam, kjer sem jaz, da bodo gledali moje veličastvo, ki si mi ga dal, ker si me ljubil pred začetkom sveta. Pravični Oče, svet te ni spoznal, jaz pa sem te spoznal in ti so spoznali, da si me ti poslal. In razodel sem jim tvoje ime in jim ga bom razodeval, da bo ljubezen, s katero si me ljubil, v njih in bom jaz v njih." (Jn 17, 24-26)

"Dragi otroci! Danes se vam zahvaljujem in vas vse želim povabiti k božjemu miru. Želim, da vsak od vas v srcu doživi tisti mir, ki ga Bog daje. Danes vas vse želim blagosloviti. Blagoslavljam vas z božjim blagoslovom in vas prosim, dragi otroci, sledite moji poti in hodite po njej. Rada vas imam, dragi otroci, in zato vas ne vem kolikokrat že kličem ter se vam zahvaljujem za vse, kar storite po mojih namenih. Prosim vas, pomagajte mi, da vas darujem Bogu, vas rešim in vodim po poti odrešenja. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu." (Sporočilo, 25. junij 1987.)

Marijina molitev nam je razodeta ob zarji polnosti časov. Pred učlovečenjem Božjega Sina in pred izlitjem Svetega Duha sodeluje njena molitev na enkraten način pri dobrotnem Očetovem načrtu ob oznanjenju, ko gre za Kristusovo spočetje, ob binkoštih, ko gre za izoblikovanje Cerkve, Kristusovega telesa. V veri svoje ponižne služabnice najde Bog za svoj dar sprejem, na katerega je čakal od začetka časov. Ona, ki jo je Vsemogočni naredil "polno milosti", odgovarja tako, da mu daruje vse svoje bitje: "Glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi." Fiat (zgodi se), to je krščanska molitev: biti v celoti zanj, ker je on v celoti za nas. (KKC 2617)

MOLIMO: Hvala ti Oče za dar molitve, s katero se lahko dotikamo tvojega srca, v kateri se ti ves nam daruješ in nas učiš darovati se popolnoma tebi. Prosimo te danes za vse namene Kraljice Miru, za vse tisto, kar je potrebno, da bi ves svet po Mariji lahko vstopil v  tvojo slavo, slavo Presvete Trojice. Amen.

 MOLITVE

MOLITEV H KRALJICI MIRU

Božja Mati in naša Mati Marija, Kraljica miru! K nam si prišla, da bi nas vodila k Bogu. Izprosi nam pri Njem milost, da mu bomo tako kakor ti, tudi mi rekli: "Zgodi se tvoja volja", in bomo to zmogli tudi uresničiti. V tvoje roke polagamo svoje roke, da nas boš skozi nadloge in težave popeljala k Bogu. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Vera, 7 Očenašev, 7 Zdravamarij, 7 Slava Očetu

O PRIDI STVARNIK SVETI DUH 

0 pridi, Stvarnik, Sveti Duh,
obišči nas, ki tvoji smo,
napolni s svojo milostjo
srce po tebi ustvarjeno. 

Ime je tvoje Tolažnik
in dar Boga najvišjega,
ljubezen, ogenj, živi vir,
posvečevalec vseh stvari. 

Razsvetli z lučjo nam razum,
ljubezen v naša srca vlij,
v telesni bedi nas krepčaj,
v slabosti vsaki moč nam daj. 

Odženi proč sovražnika
in daj nam stanoviten mir,
pred nami hodi, vodi nas
in zla nas varuj vsakega. 

Po tebi naj spoznavamo
Očeta in Sina božjega,
In v tebe trdno verujemo,
ki izhajaš večno iz obeh. Amen.

ČASTITLJIVI DEL rožnega venca

Verujem. Očenaš. Trikrat Zdrava Marija s prošnjami:
1. ki nam vodi naše misli.
2. ki nam vodi naše besede.
3. ki nam vodi naša dejanja.
Slava Očetu.

Očenaš. Desetkrat Zdrava Marija. Slava Očetu, s skrivnostmi:
1. ki je od mrtvih vstal.
2. ki je v nebesa šel.
3. ki je Svetega Duha poslal.
4. ki je tebe, Devica, v nebesa vzel.
5. ki je tebe, Devica, v nebesih kronal.


Litanije Matere Božje
( Lavretanske litanije )

Gospod, usmili se
Kristus, usmili se
Gospod, usmili se

Kristus, sliši nas
Kristus, usliši nas

Bog Oče nebeški, – usmili se nas
Bog Sin, Odrešenik sveta
Bog Sveti Duh
Sveta Trojica, en sam Bog

Sveta Marija, – prosi za nas
Sveta Mati božja
Sveta devic Devica

Mati Kristusova
Mati Cerkve
Mati milosti božje
Mati prečista

Mati brezmadežna
Mati nedolžna
Mati deviška

Mati ljubezniva
Mati čudovita
Mati dobrega sveta

Mati Stvarnikova
Mati Odrešenikova
Devica najmodrejša

Devica častitljiva
Devica hvale vredna
Devica mogočna

Devica milostljiva
Devica verna
Podoba pravice

Sedež modrosti
Začetek našega veselja
Posoda duhovna

Posoda časti vredna
Posoda vse svetosti
Roža skrivnostna

Stolp Davidov
Stolp slonokosteni
Hiša zlata

Skrinja zaveze
Vrata nebeška
Zgodnja danica

Zdravje bolnikov
Pribežališče grešnikov
Tolažnica žalostnih

Pomoč kristjanov
Kraljica angelov
Kraljica očakov

Kraljica prerokov
Kraljica apostolov
Kraljica mučencev

Kraljica spoznavalcev
Kraljica devic
Kraljica vseh svetnikov

Kraljica brez madeža izvirnega greha spočeta
Kraljica v nebesa vzeta
Kraljica presvetega rožnega venca
Kraljica družine
Kraljica miru

Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – prizanesi nam, o Gospod.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – usliši nas, o Gospod.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – usmili se nas.

Prosi za nas, sveta božja Porodnica.
Da postanemo vredni obljub Kristusovih.

Molimo. Gospod Bog, vedno naj se veselimo zdravja na duši in na telesu. Na priprošnjo svete Device Marije nas reši zemeljskih bridkosti in nam daj uživati nebeško veselje. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.