GLAVNA MARIJINA SPOROČILA

MIR:
Gospa je že tretji dan vidkinji Mariji vsa žalostna govorila, da je v svetu potreben MIR. Med Bogom in ljudmi mora zavladati mir. Mir mora zavladati tudi med ljudmi. Takrat je Gospa držala v rokah velik križ in ga kazala vidkinji Mariji. Mir prihaja samo od Kristusovega križa. Svet tega miru ne more dati.

VERA:
Gospa znova in znova - že od četrtega prikazanja in vse do danes - ponavlja, naj ljudje trdno verujejo. Brez vere se ne morejo pomiriti z Bogom in med seboj. Po veri človek postaja nov človek, ki nosi v sebi Kristusovo življenje in je božji človek. Gospa v vsej polnosti pozna, kaj pomeni vera za človeka, zato vidcem veliko govori o veri in jih spodbuja naj utrjujejo vero v drugih.


SPREOBRNJENJE:
Mnogo ljudi ne veruje pravi Gospa. Vera jim ne pomeni kakšne vrednote. Vendar brez vere ne bo miru. Zato je potrebno spreobrnjenje. To pomeni, da se človek notranje očisti. Krotiti je treba slaba nagnjenja, ki se pojavljajo v srcu. Spremeniti je potrebno napačne odnose do ljudi okoli sebe in do skupnosti, v kateri živiš in delaš. Prej ne bo pravega miru, dokler ne bodo ljudje temeljito spremenili svojo notranjost in jo naravnali k Bogu.

MOLITEV:
Od petega prikazovanja dalje Gospa priporoča molitev. Z molitvijo se začne in utrjuje vera. Je najmočnejša duhovna povezava z Bogom.

POST:
Od šestega dne prikazovanj Gospa često priporoča tudi post. Sredi današnjega sveta uživanja namreč človek pozablja, da je za njegov obstoj potrebno odrekanje neurejenim užitkom, da je zanj koristna odpoved in da je v službi vere potreben post. S tem človek ugotavlja, potrjuje in zavaruje svojo oblast nad seboj. Samo človek, ki vlada sebe bo zares svoboden in bo zmožen predajati se Bogu in služiti bližnjemu, kot uči vera. Post, odpoved, človeku jamči, da je njegova vera iskrena, prava. Pomaga mu, da se reši suženjskih strasti, slabih nagnjenj, zlasti pa grehu. Težnje za pretiranim uživanjem vodijo v brezobzirno trošenje dobrin tega sveta, to pa vodi k samouničenju. Pritrgovanje sebi je tudi pot, po kateri lahko zbiramo sredstva za pomoč potrebnim na svetu in za ublažitev razlik med siromašnimi in bogatimi. Gospa je velikokrat povdarila, da je post nezamenljiv z miloščino in dobrimi deli. Milost posta je neizmerna in lahko celo vojne zaustavi in hudobne duhove odganja. V začetku je Gospa prosila za post ob petkih, kasneje pa tudi ob sredah. Međugorski farani so z velikim navdušenjem sprejeli Marijino prošnjo za post. Kaj hitro so se jim pridružili tisoči vernikov po vsem svetu. Post darujejo nebeški Gospej za spreobrnjenje grešnikov in mir v svetu.


<< Nazaj