Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji 25. avgusta 2017:

“Dragi otroci! Danes vas kličem, da bi bili ljudje molitve. Molite, dokler vam molitev ne postane radost in srečanje z Najvišjim. On bo preobrazil vaše srce in postali boste ljudje ljubezni in miru. Ne pozabite, otročiči, da je satan močan in da vas želi odvrniti od molitve. Ne pozabite, da je molitev skrivni ključ srečanja z Bogom. Zato sem z vami, da vas vodim. Ne opustite molitve. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.”
…………………………….
Poruka, 25. kolovoz 2017
„Draga djeco! Danas vas pozivam da budete ljudi molitve. Molite dok vam molitva ne bude radost i susret sa Svevišnjim. On će vaše srce preobraziti i vi ćete postati ljudi ljubavi i mira. Ne zaboravite, dječice, da je sotona jak i želi vas odvratiti od molitve. Vi ne zaboravite da je molitva tajni ključ susreta s Bogom. Zato sam s vama da vas vodim. Ne odustajte od molitve. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“

Sporočilo Kraljice miru, ki ga je prejel videc Ivan 18. avgusta 2017 ob Plavem križu ob 22. uri:

… Marija je nocoj še posebej molila za mir, za mir v svetu. Nato je rekla:
“Dragi otroci, tudi danes vas želim ponovno povabiti k molitvi za mir: mir v vaših srcih, mir v vaših družinah. Vedite, dragi otroci, da molim za vse vas pred svojim Sinom in posredujem pri svojem Sinu za vse vas. Hvala, dragi otroci, za vztrajnost, in hvala, ker ste se tudi danes odzvali mojemu klicu.”
…………………………………
… Poi la Madonna stasera ha pregato in particolare per la pace, per la pace nel mondo. E ha detto:
“Cari figli, anche oggi desidero nuovamente invitarvi a pregare per la pace: pace nei vostri cuori, pace nelle vostre famiglie. Sappiate, cari figli, che prego per tutti voi dinanzi a mio Figlio e intercedo presso mio Figlio per tutti voi. Grazie, cari figli, per la perseveranza, e grazie per aver risposto anche oggi alla mia chiamata”.

Sporočilo, ki ga je prejel videc Ivan 13. avgusta 2017:

„Dragi otroci, tudi danes vas vabim k vztrajnosti v molitvi.
Molite, dragi otroci, še posebno za vztrajnost v družinski molitvi.
Danes molim skupaj z vami za družino.
Želim, dragi otroci, svetost v družini, da bi bilo več svetih družin, ki bi molile in živele besede mojega Sina in sporočila, ki vam jih dajem.
Hvala, dragi otroci, ker ste se tudi danes odzvali mojemu klicu.”
…………………
Messaggio del 13 agosto 2017 (Ivan)
Cari figli, anche oggi vi invito alla perseveranza nella preghiera. Pregate, cari figli, in particolare per la perseveranza nella preghiera familiare. Oggi prego insieme con voi per la famiglia. Desidero, cari figli, la santità nella famiglia, affinché ci siano più famiglie sante che preghino e vivano le parole di mio Figlio e i messaggi che vi do. Grazie, cari figli, per aver risposto anche oggi alla mia chiamata.

Sporočilo, ki ga je prejel videc Ivan 5. avgusta 2017, ob 22. uri, ob Plavem križu:

“Dragi otroci, tudi danes se veselim z vami. Tudi danes vas želim povabiti, da se odločite za Jezusa. Vidim zelo veliko mladih, ki se vračajo k Njemu, ki se odločajo Zanj in se spreminjajo. Molite za mlade, dragi otroci, molite za družine. Mati moli za vse vas. Posebno v tem času milosti molite več! Molite, da bi se moj Sin rodil v vaših srcih in da bi vas prenovil, in dovolite Svetemu Duhu, da vas vodi.
Hvala, dragi otroci, ker ste se tudi danes odzvali mojemu klicu.”
………………………
Carissimi, ecco quanto Ivan ci ha comunicato circa l’apparizione da lui avuta stasera, sabato 5 agosto 2017, sul Podbrdo alle ore 22:00:

Cari figli, anche oggi mi rallegro insieme a voi. Anche oggi desidero invitarvi a decidervi per Gesù. Vedo così tanti giovani che stanno ritornando a Lui, che si stanno decidendo per Lui e stanno cambiando. Pregate per i giovani, cari figli, pregate per le famiglie! La Madre prega per tutti voi. Specialmente in questo tempo di grazia, pregate di più! Pregate che mio Figlio nasca nei vostri cuori e vi rinnovi, e permettete allo Spirito Santo di guidarvi. Grazie, cari figli, per aver anche oggi risposto alla mia chiamata”.

Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mirjani 2. avgusta 2017:

„Dragi otroci, po volji nebeškega Očeta, kot mati Tistega, ki vas ljubi, sem tu z vami, da bi vam pomagala spoznati Ga in Mu slediti. Moj Sin vam je pustil odtise svojih stopal, da bi Mu lažje sledili. Ne bojte se. Ne bodite negotovi, jaz sem z vami. Ne izgubljajte poguma, ker so potrebne mnoge molitve in žrtve za tiste, ki ne molijo, ne ljubijo, ne poznajo mojega Sina. Pomagajte jim, glejte v njih svoje brate.
Apostoli moje ljubezni, prisluškujte mojemu glasu v sebi, občutite mojo materinsko ljubezen. Zato molite, molite z dejanji, molite z darovanjem, molite z ljubeznijo, molite z delom in mislimi v imenu mojega Sina. Kolikor več ljubezni boste dajali, toliko več je boste tudi prejeli. Ljubezen, ki izhaja iz ljubezni, razsvetljuje svet. Odrešenje je ljubezen, ljubezen pa nima konca. Ko bo moj Sin znova prišel na zemljo, bo iskal ljubezen v vaših srcih. Otroci moji, mnogo del ljubezni je storil za vas. Jaz vas učim, da jih vidite, razumete in se Mu zahvaljujete tako, da Ga ljubite in vedno znova odpuščate bližnjim. Ker ljubiti mojega Sina pomeni odpuščati. Mojega Sina ne ljubite, če bližnjemu ne morete odpustiti, če bližnjega ne morete poskušati razumeti, če ga obsojate. Otroci moji, čemu vam molitev, če ne ljubite in ne odpuščate?
Hvala vam.“
………………
Poruka preko vidjelice Mirjane Soldo od 2. kolovoza, 2017.
Draga djeco, Voljom Nebeskog Oca, kao majka onoga koji vas ljubi, tu sam s vama da vam pomognem upoznati ga i slijediti ga. Moj Sin vam je ostavio otiske svojih stopala da bi vam bilo lakše slijediti ga. Ne bojte se. Ne budite nesigurni, ja sam s vama. Ne dajte se obeshrabriti jer potrebno je mnogo molitve i žrtve za one koji ne mole, ne ljube, ne poznaju moga Sina. Pomozite, gledajući u njima svoju braću. Apostoli moje ljubavi, osluškujte moj glas u sebi, osjetite moju majčinsku ljubav. Zato molite, molite djelujući, molite darujući, molite ljubavlju, molite radom i mislima u ime moga Sina. Što god više ljubavi budete davali, više ćete je i primiti. Ljubav proizišla iz ljubavi rasvjetljuje svijet. Otkupljenje je ljubav, a ljubav nema svršetka. Kada moj Sin iznova dođe na zemlju tražit će ljubav u vašim srcima. Djeco moja, mnoga je djela ljubavi za vas učinio. Ja vas učim da ih vidite, shvatite i zahvaljujete mu ljubeći ga i uvijek iznova opraštajući bližnjima. Jer ljubiti moga Sina znači opraštati. Moj se Sin ne ljubi ako se bližnjemu ne može oprostiti, ako se bližnji ne može pokušati shvatiti, ako se sudi. Djeco moja, čemu vam molitva ako ne ljubite i ne praštate. Hvala vam.