Međugorje, sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji 25. avgusta 2019

Međugorje, sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji 25. avgusta 2019:

“Dragi otroci! Molite, delajte in pričujte z ljubeznijo za nebeško kraljestvo, da vam bo dobro tukaj na zemlji.Otročiči, vaš trud bo Bog stokratno blagoslovil, pričevalci boste med narodi, duše nevernikov bodo občutile milost spreobrnjenja in nebesa vam bodo hvaležna za vaše napore in žrtve. Otročiči, pričujte z rožnim vencem v roki, da ste moji, in odločite se za svetost. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.”

……………….

Poruka, 25. kolovoz 2019

„Draga djeco!

Molite, radite i svjedočite s ljubavlju za Kraljevstvo nebesko da bi vam bilo dobro ovdje na zemlji.

Dječice, vaš trud će Bog strostruko blagoslovit, bit ćete svjedoci u narodima, duše nevjernika osjetit će milost obraćenja i Nebo će biti zahvalno za vaše napore i žrtve. Dječice, svjedočite s krunicom u ruci da ste moji i odlučite se za svetost. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“

Mladifest 2020 tudi v Murski Soboti

Mursko Soboški škof Peter Štumpf je na svojem Facebooku povedal sledeče:

Vesel sem, da lahko sporočim veselo novico za soboško škofijo, ter za Cerkev v Sloveniji.

Naslednje leto od 15.5.-17.5.2020 bo v Murski Soboti potekal prvi Mladifest v Sloveniji, duh Međugorja se želi prenesti tudi v Mursko Soboto in Slovenijo: križev pot, češčenje Najsvetejšega, pesmi, maša, mladi, spoved.

Skupaj z mladimi želim preživeti ta milostni trenutek, med nas prihaja tudi župnik iz Međugorja fra Marinko Šakota.

Povabili bomo tudi mlade iz naših sosednjih držav. Seveda pričakujemo mlade iz cele Slovenije.

Vabljeni torej v Mursko Soboto že sedaj.

Vir: https://www.facebook.com/245369483059059/posts/379338319662174/?app=fbl

Sporočilo Kraljice miru po vidcu Ivanu 12. avgusta 2019:

„Dragi otroci, v tem milostnem času vas želim na poseben način poklicati k molitvi, k vztrajnosti v molitvi. Velikokrat sem povedala, da mi je moj Sin dovolil ostati z vami toliko časa, ker vas želim učiti in vzgajati, ker vas želim voditi k Sinu, k svojemu Sinu! Zato se odločite Zanj! Postavite Jezusa na prvo mesto v svojih družinah. Molite pred Njim, da bi mogli prejeti milosti. Mati moli za vse vas in posreduje pri svojem Sinu.“
………………………….
Cari figli, in questo tempo di grazia desidero in modo particolare invitarvi alla preghiera, alla perseveranza nella preghiera. Ho detto così tante volte che mio Figlio mi ha permesso di rimanere così a lungo insieme a voi perché desidero istruirvi ed educarvi, perché desidero guidarvi al Figlio, a mio svojemu Figlio! Perciò decidetevi per lui! Mettete Gesù al primo posto nelle vostre famiglie. Pregate dinanzi a lui per poter ricevere grazie. La Madre prega per tutti voi ed intercede presso suo Figlio.

Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mirjani 2. avgusta 2019:

“Dragi otroci, velika je ljubezen mojega Sina. Če bi spoznali veličino Njegove ljubezni, ga ne bi nehali častiti in se mu zahvaljevati. Vedno je živ z vami v evharistiji, ker je evharistija Njegovo srce. Evharistija je srce vere. On vas ni nikoli zapustil. Tudi ko ste poskušali oditi od Njega, On ni odšel od vas. Zato je moje materinsko srce srečno, ko gleda, kako se, polni ljubezni, vračate k Njemu, ko vidim, da prihajate k Njemu po poti sprave, ljubezni in upanja. Moje materinsko srce ve, da ste, ko stopite na pot vere, mladike, brstiči, a z molitvijo in postom boste plodovi, moje cvetje, apostoli moje ljubezni. Nosilci luči boste in z ljubeznijo in modrostjo boste razsvetljevali vse okoli sebe. Otroci moji, kot mati vas prosim: molite, mislite, opazujte. Vse, kar se vam dogaja lepega, bolečega, radostnega, svetega, pripomore, da duhovno rastete, da moj Sin raste v vas. Otroci moji, prepustite se mu, verujte mu, zaupajte v Njegovo ljubezen, naj vas On vodi. Naj bo evharistija kraj, kjer boste nahranili svoje duše in potem širili ljubezen in resnico, pričevali za mojega Sina. Hvala vam.”
…………………
Gospina poruka preko vidjelice Mirjane, 2. kolovoz 2019:
Draga djeco, Velika je ljubav moga Sina. Kada biste spoznali veličinu njegove ljubavi ne biste mu se prestali klanjati i zahvaljivati. Uvijek je živ s vama u Euharistiji jer je Euharistija njegovo srce. Euharistija je srce vjere. On vas nikada nije ostavio. I kada ste pokušavali otići od Njega, On od vas nije. Zato je moje majčinsko srce sretno kada gleda kako mu se ispunjeni ljubavlju vraćate, kada vidim da mu dolazite putem pomirbe, ljubavi i nade. Zna moje majčinsko srce da ste , kada pođete putem vjere, mladice, pupoljci ali uz molitvu i post biti ćete plodovi, moje cvijeće, apostoli moje ljubavi. Biti ćete nositelji svjetla i rasvjetljivati ljubavlju i mudrošću sve oko sebe. Djeco moja, kao majka vas molim: molite, mislite , razmatrajte. Sve što vam se događa lijepo , bolno, radosno, sveto, čini da duhovno rastete , da moj Sin raste u vama. Djeco moja, prepustite mu se, vjerujete mu , uzdajte se u njegovu ljubav, neka vas on vodi. Neka Euharistija bude mjesto gdje ćete nahraniti svoje duše i poslije širiti ljubav i istinu , svjedočiti moga Sina. Hvala vam.