Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji 25. septembra 2019:

“Dragi otroci! Danes vas kličem, da bi molili po mojih namenih, da bi vam mogla pomagati. Otročiči, molite rožni venec in premišljujte skrivnosti rožnega venca, ker tudi vi greste skozi radosti in žalosti v svojem življenju. Na ta način spreminjate skrivnosti v svoje življenje, ker je življenje skrivnost, vse dokler je ne izročite v Božje roke. Tako boste imeli izkušnjo vere kot Peter, ki je srečal Jezusa in Sveti Duh je napolnil njegovo srce. Tudi vi ste poklicani, otročiči, da pričujete tako, da živite ljubezen, s katero vas Bog iz dneva v dan ovija z mojo prisotnostjo. Zato, otročiči, bodite odprti in molite s srcem v veri. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.”
……………….
„Draga djeco! Danas vas pozivam da se molite na moje nakane kako bih vam pomogla. Dječice, molite krunicu i razmišljajte otajstva krunice, jer i vi u svom životu prolazite kroz radosti i žalosti. Na taj način otajstva pretvarate u svoj život, jer život je tajna sve dok je ne stavite u Božje ruke. Tako ćete imati iskustvo vjere kao Petar koji je susreo Isusa i Duh Sveti je ispunio njegovo srce. I vi ste pozvani, dječice, da svjedočite živeći ljubav kojom vas Bog iz dana u dan obavija mojom prisutnošću. Zato, dječice, budite otvoreni i molite srcem u vjeri. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.”

Sporočilo Kraljice miru po vidcu Ivanu 17. septembra 2019:

“Dragi otroci, na poseben način vas kličem, da bi molili po mojih namenih, tako da bi preko vaših molitev ustavili načrt, ki ga ima satan nad človeštvom, ki je vsak dan bolj oddaljeno od Boga. Namesto Boga postavlja na prvo mesto sebe in uničuje vse, kar je lepo in dobro v dušah vsakega od vas. Zato, otročiči, molite, postite se in izpolnjujte Božjo voljo, tako da se boste zavedali, kako zelo vas Bog ljubi. Hvala, ker ste se odzvali mojemu klicu.”
…………………………
“Cari figli, vi invito in modo particolare a pregare per le mie intenzioni, in modo che fermiate, mediante le vostre preghiere, il piano di satana sull’umanità, che è ogni giorno più lontana da Dio, invece di Dio mette al primo posto se stessa e distrugge tutto ciò che è bello e buono nelle anime di ciascuno di voi. Perciò, figlioli, pregate, digiunate e fate la volontà di Dio, in modo da essere coscienti di quanto Dio vi ama. Grazie per aver risposto alla mia chiamata”.

Sporočilo Kraljice miru po vidcu Ivanu 13. septembra 2019:

“Dragi otroci, tudi danes vas želim na poseben način poklicati k molitvi za družino in za svetost družine. Dragi otroci, molite, molite, molite! Danes je bolj kot kdajkoli potrebno moliti za družino, da bi duhovno ozdravela. Hvala, dragi otroci, ker ste se tudi danes odzvali mojemu klicu.”
…………..
“Cari figli, anche oggi desidero invitarvi in modo particolare a pregare per la famiglia e per la santità nella famiglia. Cari figli, pregate, pregate, pregate! Oggi più che mai è necessario pregare per la famiglia, perché guarisca spiritualmente. Grazie, cari figli, per aver anche oggi risposto alla mia chiamata”.

Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mirjani, 2. septembra 2019:

Dragi otroci, molite! Molite rožni venec vsak dan, ta venec rož, ki me neposredno kot mater povezuje z vašimi bolečinami, trpljenjem, željami in upi. Apostoli moje ljubezni, z vami sem po milosti in ljubezni svojega Sina in od vas želim molitve. Svetu so tako zelo potrebne vaše molitve, da bi se duše spreobračale. Odprite s popolnim zaupanjem svoja srca mojemu Sinu in On bo v njih zapisal povzetek Njegove besede, to pa je ljubezen. Živite v nepretrgljivi vezi s Presvetim Srcem mojega Sina. Otroci moji, kot mati vam govorim, da je skrajni čas, da pokleknete pred mojim Sinom, da ga priznate kot svojega Boga, kot središče svojega življenja. Prinesite mu darove, tisto, kar On najbolj ljubi, to pa je ljubezen do bližnjega, usmiljenje in čista srca. Apostoli moje ljubezni, mnogi moji otroci še ne priznajo mojega Sina za svojega Boga, še niso spoznali Njegove ljubezni. Toda vi boste s svojo molitvijo, izrečeno iz čistih in odprtih src, z darovi, ki jih prinašate mojemu Sinu, storili, da se bodo odprla tudi najtrša srca. Apostoli moje ljubezni, moč molitve, izrečene iz srca, močne molitve, polne ljubezni, spreminja svet. Zato, otroci moji, molite, molite, molite. Jaz sem z vami. Hvala vam.

…………………..
Međugorje Gospina poruka preko vidjelice Mirjane, 2. rujan 2019:

Draga djeco, Molite! Molite krunicu svaki dan taj vijenac cvijeća koji me izravno kao majku povezuje s vašim bolima, patnjama, željama i nadama. Apostoli moje ljubavi, s vama sam po milosti i ljubavi moga Sina i tražim od vas molitve. Svijetu su toliko potrebne vaše molitve da bi se obraćale duše. Otvorite s potpunim povjerenjem svoja srca mome Sinu i On će u njima zapisati sažetak Njegove riječi a to je ljubav. Živite neraskidivom vezom s Presvetim Srcem moga Sina. Djeco moja, kao majka vam govorim da je krajnje vrijeme da kleknete pred mojim Sinom, da ga priznate svojim Bogom, središtem svoga života. Prinesite mu darove, ono što On najviše voli, a to je ljubav prema bližnjemu, milosrđe i čista srca. Apostoli moje ljubavi, mnoga moja djeca još ne priznaju moga Sina kao svoga Boga, još nisu upoznali njegovu ljubav. Ali vi ćete vašom molitvom rečenom iz čista i otvorena srca darovima, koje prinosite mome Sinu, učiniti da se i najtvrđa srca otvore. Apostoli moje ljubavi, snaga molitve rečene iz srca moćne molitve pune ljubavi mijenja svijet. Zato, djeco moja, molite, molite, molite. Ja sam s vama. Hvala vam.