Izredno sporočilo Kraljice miru po vidcu Ivanu 16. januarja 2021

Izredno sporočilo Kraljice miru po vidcu Ivanu 16. januarja 2021:

»Dragi otroci! Tudi danes vas želim spodbuditi: obnovite moja sporočila, ki vam jih dajem. Živite moja sporočila. V tem milostnem času vas želim poklicati: odprite svoja srca, posebno v svojih družinah. Živite in molite in delajte. Hvala vam, dragi otroci, ker ste se tudi danes odzvali mojemu klicu!«

……………………..

Draga djeco! I danas vas želim potaknuti: obnovite moje poruke, koje vam dajem. Živite moje poruke. U ovom vremenu milosnom želim vas pozvati: otvorite vaša srca, posebno u vašim obitelji. Živite i molite i radite. Hvala vam, draga djeco, jer ste se i danas odazvali mojemu pozivu!

 

 

Međugorje, sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji 25. decembra 2020

Međugorje, sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji 25. decembra 2020:

»Dragi otroci! Prinašam vam malega Jezusa, ki vam prinaša mir. Njega, ki je preteklost, sedanjost in prihodnost vašega življenja. Otročiči, ne dopustite, da ugasne vaša vera in upanje v boljšo prihodnost, ker ste izbrani, da boste v vsaki priložnosti pričevalci upanja. Zato sem tukaj z Jezusom, da vas blagoslovi s svojim mirom. Hvala vam, ker se odzvali mojemu klicu«

”Draga djeco! Nosim vam malog Isusa koji vam nosi mir. On koji je prošlost, sadašnjost i budućnost vašeg življenja. Dječice, ne dopustite da se ugasi vaša vjera i nada u bolju budućnost, jer vi ste izabrani da budete u svakoj prilici svjedoci nade. Zato sam ovdje s Isusom da vas blagoslovi svojim mirom. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.”

Međugorje, sporočilo Kraljice miru po vidcu Jakovu Čolo 25. 12. 2020

Međugorje, sporočilo Kraljice miru po vidcu Jakovu Čolo 25. 12. 2020:

»Dragi otroci, tudi danes je Jezus tu ob vas; in tudi takrat, ko mislite, da ste sami in da v vašem življenju ni svetlobe; On je tu, nikoli vas ni zapustil in se oddaljil od vas. Luč Njegovega rojstva obseva ta svet in vaše življenje. Njegovo srce je vedno odprto k vam, da sprejme vse vaše trpljenje, vsako preizkušnjo, strah in potrebo. Njegove roke so iztegnjene k vam, da vas kot Oče objame in pove, kako zelo ste mu pomembni, kako zelo vas ljubi in skrbi za svoje otroke. Ali je, otroci, vaše srce odprto k Jezusu? Ali ste v popolnosti predali svoje življenje v Njegove roke? Ali ste sprejeli Jezusa kot svojega Očeta, h kateremu se je mogoče vedno obrniti in v Njem najti tolažbo in vse tisto, kar potrebujete, da živite resnično vero. Zato, otroci moji, predajte svoje srce Jezusu in dopustite, da zavlada v vašem življenju, ker boste samo tako sprejeli sedanjost in se mogli soočiti s svetom, v katerem danes živite. Z Jezusom izgine vsak strah, trpljenje in bolečina, ker vaše srce sprejema Njegovo voljo in vse tisto, kar pride v vaše življenje. Jezus vam bo dal vero, da boste vse sprejeli, in nič vas ne bo oddaljilo od Njega, ker vas On trdno drži za roko in ne dopušča, da bi se oddaljili in izgubili v težkih trenutkih, ker je On postal gospodar vašega življenja. Jaz vas blagoslavljam s svojim materinskim blagoslovom.«

Draga djeco, i danas je Isus tu kraj vas, pa i onda kada mislite da ste sami i da ne postoji svijetlo u vašem životu On je tu i nikada vas nije ostavio i udaljio se od vas.
Svjetlo Njegovog rođenja obasjava ovaj svijet i Vas život. Njegovo srce je uvijek otvoreno prema vama da primi svaku vašu patnju, svaku kušnju, strah i potrebu. Njegove su ruke ispružene prema vama da Vas kao Otac zagrli i kaže koliko ste važni za Njega, koliko Vas voli, i brine za svoju djecu. Da li je djeco vaše srce otvoreno prema Isusu? Da li ste u potpunosti predali vaš život u Njegove ruke? Da li ste prihvatili Isusa kao svog Oca, kome se možete uvijek obratiti i u Njemu naci utjehu i sve ono što vam je potrebno da živite istinsku vjeru. Zato djeco moja predajte vaše srce Isusu i dopustite da zavlada vašim životima, jer samo tako ćete prihvatiti sadašnjost i moći se suočiti sa svijetom u kojem danas živite. Sa Isusom nestaje svaki strah, patnja i bol jer vaše srce prihvaća Njegovu volju i sve ono što dođe u vas život.
Isus će vam dati vjeru da sve prihvatite i ništa vas neće udaljiti od Njega, jer Vas On čvrsto drži za ruku i ne dopušta da se udaljite i izgubite u teškim trenucima jer je On postao Gospodar vašeg života.
Ja Vas blagoslivljam svojim majčinskim blagoslovom.

 

Međugorje sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji 25. novembra 2020

Međugorje, sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji 25. novembra 2020:
»Dragi otroci! To je čas ljubezni, topline, molitve in radosti. Molite, otročiči, da bi se mali Jezus rodil v vaših srcih. Odprite svoja srca Jezusu, ki se daje vsakemu od vas. Bog me je poslal, da bom radost in upanje v tem času, jaz pa vam pravim: brez malega Jezusa nimate nežnosti niti občutka nebes, ki se skriva v novorojenčku. Zato, otročiči, delajte na sebi. Z branjem Svetega pisma boste odkrili Jezusovo rojstvo in radost kakor v prvih dneh, ki ju je Medžugorje dalo človeštvu. Zgodovina bo postala resnica, kar se tudi danes ponavlja v vas in okoli vas. Delajte in gradite mir po zakramentu spovedi. Spravite se z Bogom, otročiči, in videli boste čudesa okoli sebe. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.«

………….
Poruka, 25. studeni 2020
„Draga djeco! Ovo je vrijeme ljubavi, topline, molitve i radosti. Molite, dječice, da bi se mali Isus rodio u vašim srcima. Otvorite vaša srca Isusu koji se daje svakome od vas. Bog me je poslao da budem radost i nada u ovom vremenu, a ja vam kažem: bez malog Isusa nemate nježnosti ni osjećaja Neba koji se krije u novorođenčetu. Zato, dječice, radite na sebi. Čitajući Sveto pismo, otkrit ćete Isusovo rođenje i radost kao prvih dana koje je Međugorje dalo čovječanstvu. Povijest će biti istina, što se i danas ponavlja u vama i oko vas. Radite i gradite mir po sakramentu ispovijedi. Pomirite se s Bogom, dječice, i vidjet ćete čudesa oko vas. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“

Međugorje, sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji 25. oktobra 2020

Međugorje, sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji 25. oktobra 2020:

“Dragi otroci! V tem času vas kličem, da bi se vrnili k Bogu in molitvi. Kličite vse svete na pomoč, da bi vam bili oni zgled in pomoč. satan je močan in se bori, da bi čim več src pritegnil k sebi. Želi vojno in sovraštvo. Zato sem z vami tako dolgo, da vas vodim na pot odrešenja. K Tistemu, ki je pot, resnica in življenje. Vrnite se, otročiči, k ljubezni do Boga in On bo vaša moč in zatočišče. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.”

Poruka, 25. listopad 2020
„Draga djeco! U ovom vremenu zovem vas da se vratite Bogu i molitvi. Zazivajte sve svete u pomoć da bi vam oni bili primjer i pomoć. Sotona je jak i bori se da što više srca sebi privuče. Želi rat i mržnju. Zato sam s vama ovoliko dugo da vas vodim putu spasenja, Onome koji je put, istina i život. Vratite se, dječice, ljubavi prema Bogu i On će biti vaša snaga i utočište. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“

Međugorje, sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji Pavlović Lunetti 25. septembra 2020

Međugorje, sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji Pavlović Lunetti 25. septembra 2020:
“Dragi otroci! Z vami sem tako dolgo, ker je Bog velik v svoji ljubezni in v moji prisotnosti. Kličem vas, otročiči, vrnite se k Bogu in molitvi. Merilo vašega življenja naj bo ljubezen in ne pozabite, otročiči, da molitev in post delata čudeže v vas in okoli vas. Vse, kar delate, naj bo v Božjo slavo, potem bodo nebesa napolnila z radostjo vaše srce in boste občutili, da vas Bog ljubi in pošilja mene, da reši vas in zemljo, na kateri živite. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.”

Gospina poruka preko Marije Pavlović-Lunetti, 25.9.2020.
„Draga djeco! S vama sam ovoliko dugo jer Bog je velik u svojoj ljubavi i u mojoj prisutnosti. Pozivam vas, dječice, vratite se Bogu i molitvi. Mjera vašeg življenja neka bude ljubav i ne zaboravite, dječice, da molitva i post čine čudesa u vama i oko vas. Sve što činite neka bude na slavu Božju, a onda će Nebo ispuniti radošću vaše srce i vi ćete osjetiti da vas Bog ljubi i mene šalje da spasi vas i Zemlju na kojoj živite. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“

Romanja v Međugorje Medjugorje Medžugorje 2020

Organizirana romanja.
Romanja organizirajo posamezniki v okviru rimokatoliške cerkve. Vsako romanje v Međugorje ( Medjugorje, Medžugorje) je privatnega značaja. Duhovniki duhovno podpirajo romarje na teh romanjih. Sedaj lahko tudi duhovniki organizirajo romanja v Međugorje: Več tu. Organizacija romanj v Međugorje je v večini s strani laikov. Vse informacije o romanjih se obrnite na organizatorje. Za splošne informacije nam lahko pišete na:

Povzetek organiziranih romanj po reviji Mir – Odmev Medžugorja:

2020

 

ZARADI KORONA VIRUSA SO ROMANJA ODPADLA. VPRAŠLJIVA SO TUDI NADALJNA ROMANJA DO PREKLICA PANDEMIJE.

 

 

 

 

 

Romanja iz krajev: Ajdovščina, Ankaran, Anhovo, Bled, Bovec, Brežice, Celje, Cerknica, Como, Črnomelj, Črni kal, Domžale, Dravograd, Dragonja, Divača, Dvori, Erba, Gornja Radgona, Gornji Grad, Grosuplje, Gorica, Gorizia, Hrastnik, Hrastovlje, Hrpelje, Idrija, Ilirska Bistrica, Izola, Jesenice, Kamnik, Kobarid, Kočevje, Korte, Koper, Kostanjevica na Krki, Kozina, Kranj, Krško, Laško, Lenart v Slovenskih goricah, Litija, Ljubljana, Ljutomer, Logatec, Lucija, Maribor, Medvode, Mengeš, Metlika, Mežica, Murska Sobota, Molfalcone, Nanos, Nova Gorica, Novo mesto, Ormož, Obrov, Piran, Postojna, Podgrad, Podkraj, Portorož, Povir, Prevalje, Ptuj, Planina, Radeče, Radovljica, Radlje, Rakitna, Rakitovec, Ravne na Koroškem, Razdrto, Ribnica, Rogaška Slatina, Ruše, Stična, Sevnica, Sežana, Senožeče, Senedole, Senedolce, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Strunjan, Šempeter pri Gorici, Šentjur, Škofja Loka, Šoštanj, Šmarje, Tolmin, Trbovlje, Trebnje, Trst, Trieste, Tržič, Turnišče, Trzin, Triglav, Udine, Unec, Venezia, Velenje, Vipava, Vipavski Križ, Višnja Gora, Vrhnika, Vrhpolje, Zagorje ob Savi, Žalec, Železniki, Žiri, Žuženberg, Soča, Sava, Slavnik, Rižana, Mura, Drava, Donava, Badaševica, Zadlaščica, Krka, Reka, Pivka, Ljubljanica, Škocjan, Bohinjka, Dolinka, romanja, romanje, romanj, romarji, romarsko, izlet, turizem, obhod, obisk, ozdravljenje, bolezni, čudež, Jakobova pot, romanje, medjugorje, romanja, međugorje, romarji, medžugorje, romarsko, medugorje, romarski, potres v medjugorju, vidni znak na crnici, januar, februar, marec, april, maj, junij, julij, avgust, september, oktober, november, decenber, 1981, 1991, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2033, primorske, gorenjske, štajerske, notranjske, koroške, prekmurje, škofija, župnija, Henryk Hoser, papež Frančišek, novi papež, Benedikt umrl, bolnica, muslimani spreobračajo, čudež, magija, joga, reiki, mrtvo, poplava, ogled in rastava, ozdravljenje raka in levkemije, mlade sive celice, festival mladih, počitnice, apartma, hotel, motel, oddajamo sobe, garsonjere, stanovanje, brez kredita, zastonj,

Značilen opomin

 

ZNAČILEN OPOMIN

( V – Vicka, J – Janko)

J- Malo čudno se mi zdi, Vicka, da mi nisi nikoli povedala enega najzanimivejših dogodkov med Marijinimi prikazovanji.
V- Kaj naj bo spet to, pater?
J – Zgodilo se je 2. avgusta 1981. Ni se pa slučajno zgodilo ravno ta dan. Bi hotela, da ti to razložim?
V – Zakaj ne? Tako mi bo lažje.
J – Nekoč se je 2. avgusta, če se prav spominjam, 1216 leta prikazala Marija v asiški cerkvici sv. Frančišku z mnogimi angeli. Dejala je: Kdorkoli se pride sem pobožno spovedat in obhajat, bo dobil popolni odpustek. Papež je to pozneje odobril. Drugi papeži so potem to dovolili vsem frančiškanskim cerkvam po svetu. Zdaj je že malo drugače, ampak tvoja mati in stara mati se še dobro spominjata, kako je bilo do nedavnega ta dan največ spovedi, mislim v naših frančiškanskih cerkvah.
V – No, pusti staro mamo! Kaj hočeš s tem povedati?
J – Rad bi povedal, da se vam Marija ni slučajno ravno ta dan prikazala.
V – Ne razumem te še.
J – Mogoče bi znala ti to bolje povedati. Ampak naj nadaljujem. Iz cerkve grede ste se ta dan spustili na gumno (na polje) in doli ste spet videli Marijo.
V – Res je, nisi pa povedal, da se je po naši vrnitvi iz cerkve, Gospa doma prikazala vidkinji Mariji. Naročila je, naj se potem odpravimo na gumno. In povedala je še, da se med hudičem in njenim Sinom bije hud boj za človeške duše.
J – Vidis Vicka, ti to veš bolje od mene. Pa daj.
V – Ne, ne! Sam si začel, jaz bom samo dodala, če česa ne veš.
J – No, prosim.
V – Marija je rekla, da se hudič želi posebej vtihotapiti med nas vidce, pa naj se mu ne damo.
J – A kako je to hudič skušal?
V – Tega ne morem povedati. Saj tudi ni treba.
J – Prav. Tako ste torej šli na gumno?
V – Smo. Ampak če si začel, zdaj še nadaljuj.
J – Dobro. Takole: slišal sem, da vas je šlo dol kakšnih štirideset. Začeli ste moliti in Marija je prišla.
V – Prav. Večkrat je bilo tako.
J – Da, res, vendar se je takrat zgodilo nekaj posebnega. Ko ste molili, je namreč Marija dovolila, da so se je vsi navzoči lahko dotaknili.
V – In potem?
J – Pravijo, da so vsi po vrsti prihajali in se je dotikali. Vidkinja Marija je kazala, kje naj se je dotaknejo.
V – No in?
J – Čudno je bilo. Po dotiku mnogih je ostal na Gospej madež kakor packa. Na koncu je bila umazana in zapacana.
V – Vem. Ko so se je dotikali ljudje nečistega srca, je ostal madež na Mariji.
J – Si tudi ti sama to videla.
V – Ne! Sploh me tedaj ni bilo tam.
J- Glej ga no! Vse to sem pripovedoval, da zvem, kaj misliš, pa ne bo nič.
V – Kako nič? Dobro si vse povedal. Tako so pravili tudi meni, ko so se vrnili. Gotovo ti je Marinko to povedal?
J – Da. Marinko mi je na široko pripovedoval, potem pa Marija.
V – Prav. Zdaj ti je vendar vse jasno.
J – Ampak, še nisem končal, Vicka!
V – Kaj bi pa še rad?
J – Marinko je dejal, da je, ko je »Gospa odhajala, vidkinja Marija zajokala. Marinko je stekel k njej in vprašal: »Kaj je, Mara, zakaj jokaš? Rekla je: »Zakaj? Kako ne bi jokala. Ali ne vidiš, da je Marija odšla umazana? In povedala je, da je po dotiku mnogih rok ostal na Mariji grd madež na obleki. Tudi meni je vidkinja Marija rekla, da so to videli vsi vidci, ki so bili tam. Rekla je, da Jakca ni bilo, praviš pa, da tudi ti nisi bila.
V – Gotovo bi bila tam, če me ne bi zob bolel, in veš kako je.
J- Prav, Vicka. Ampak še nekaj zelo zanimivega je tu.
V – Kaj?
J – Nobeden od vidcev si ni zapomnil nikogar, za komer je ostal na Mariji grd madež.
V – Da, da, to so pravili tudi meni.
J – Pa še tole: ko je vidkinja Marija rekla, kaj in zakaj se je z Marijo to zgodilo, je Marinko zavpil: »Ljudje, zjutraj vsi k spovedi!
V – To je njihova stvar. O tem nič ne vem in ne želim vedeti.
J – Pametna ti je ta! Toda vem, da klic ni bil zaman. Prav tiste dni se je prišlo ogromno medžugorskih župljanov spovedat in z Bogom pomirit. Mi, ki smo sedeli in čakali nanje, smo se čudili, da jih je bilo toliko. Bog je mogočen in posebno domislen, ko vabi.

(Vir: Janko Bubalo – Tisoč srečanj z Marijo v Međugorju
Internet:
https://www.exdeo.net/medjugor/medj1000/indexh.php )