Sporočilo Kraljica miru po vidkinji Mariji 25. aprila 2018:

“Dragi otroci!
Danes vas kličem, da z Jezusom živite svoje novo življenje. Naj vam da Vstali moč, da boste v preizkušnjah življenja vedno močni in v molitvi vdani in vztrajni, ker vas je Jezus s svojimi ranami rešil in vam z vstajenjem dal novo življenje. Molite, otročiči, in ne izgubljajte upanja. V vaših srcih naj bo radost in mir in pričujte o radosti, da ste moji. Jaz sem z vami in vas vse ljubim s svojo materinsko ljubeznijo. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.”
…………………………………..
Poruka, 25. travanj 2018
„Draga djeco!
Danas vas pozivam da s Isusom živite vaš novi život. Nek vam Uskrsli dadne snagu da u kušnjama života budete uvijek jaki i u molitvi odani i ustrajni jer vas je Isus svojim ranama spasio i uskrsnućem dao novi život. Molite, dječice, i ne gubite nadu. U vašim srcima nek bude radost i mir i svjedočite radost da ste moji. Ja sam s vama i sve vas ljubim mojom majčinskom ljubavlju. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“

Sporočilo, ki ga je prejel videc Ivan 20. aprila 2018 (ob 22.00 uri):

„Dragi otroci!
Tudi danes vam želim povedati, da mi je moj Sin dovolil tako dolgo biti z vami, ker vas želim vzgajati, učiti in voditi k miru. Želim vas voditi k svojemu Sinu. Zato, dragi otroci, sprejmite moja sporočila in živite moja sporočila; sprejmite Evangelij, živite ga! Vedite, dragi otroci, da Mati vedno moli za vse vas in posreduje pri svojem Sinu za vas vse. Hvala, dragi otroci, ker ste se tudi danes odzvali mojemu klicu.“
(Marija je blagoslovila vse prisotne in vse na blagoslov prinešene predmete, nato je nekaj časa molila, predvsem za mir.)
……………………
Cari figli, anche oggi desidero dirvi che mio Figlio mi ha permesso di rimanere così a lungo insieme a voi perché desidero educarvi, istruirvi e condurvi alla pace. Desidero condurvi a mio Figlio. Perciò, cari figli, accogliete i miei messaggi e vivete i miei messaggi. Accogliete il Vangelo, vivete il Vangelo! Sappiate, cari figli, che la Madre prega sempre per tutti voi ed intercede per voi tutti presso suo Figlio. Grazie, cari figli, per aver anche oggi risposto alla mia chiamata.

Sporočilo, ki ga je prejel videc Ivan 9. aprila 2018 ob 22. uri pri Plavem križu:

»Dragi moji otroci, tudi danes vas vabim, da pustite posvetne stvari, ki so minljive in vas vedno bolj oddaljujejo od mojega Sina. Odločite se za mojega Sina, sprejmite Njegove besede in jih živite. Hvala, dragi otroci, ker ste se tudi danes odzvali mojemu klicu.«
……………………….

Cari figli miei, anche oggi vi invito a lasciare le cose del mondo, che passano: esse vi allontanano sempre più dall’amore di mio Figlio. Decidetevi per mio Figlio, accogliete le sue parole e vivetele. Grazie, cari figli, per aver anche oggi risposto alla mia chiamata.

Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mirjani 2. aprila 2018

“Dragi otroci, po veliki ljubezni nebeškega Očeta sem ob vas kot vaša Mati, vi pa ob meni kot moji otroci, kot apostoli moje ljubezni, ki jih neprestano zbiram okoli sebe. Otroci moji, vi se morate z molitvijo popolnoma predati mojemu Sinu, da ne živite več vi, ampak moj Sin v vas. Tako, da ga bodo vsi, ki ne poznajo mojega Sina, videli v vas in si ga zaželeli spoznati. Molite, da bi v vas videli odločno ponižnost in dobroto, pripravljenost za služenje drugim. Da bodo videli v vas, da s srcem živite svojo poklicanost v svetu združeni z mojim Sinom. Da bodo v vas videli blagost, nežnost in ljubezen do mojega Sina kakor tudi do svojih bratov in sester. Apostoli moje ljubezni, mnogo morate moliti, očistiti svoja srca, da bi najprej vi hodili po poti mojega Sina, da bi bili pravični, povezani s pravičnostjo mojega Sina. Otroci moji, kot moji apostoli morate biti združeni v edinosti, ki izhaja iz mojega Sina, da bi moji otroci, ki ne poznajo mojega Sina, prepoznali edinost ljubezni in si zaželeli hoditi po poti življenja, po poti edinosti z mojim Sinom. Hvala vam!”
…….
Poruka preko vidjelice Mirjane Soldo od 2. travnja, 2018.
Draga djeco, Po velikoj ljubavi Nebeskog Oca uz vas sam kao vaša majka, a vi ste uz mene kao moja djeca, kao apostoli moje ljubavi koje neprestano okupljam oko sebe. Djeco moja, vi ste ti koji se uz molitvu trebate u potpunosti predati mome Sinu, da ne živite više vi već moj Sin u vama. Tako da svi oni koji ne poznaju moga Sina vide ga u vama i požele upoznati ga. Molite da u vama vide odlučnu poniznost i dobrotu, spremnost na služenje drugima; da u vama vide kako srcem živite svjetovni poziv u zajedništvu s mojim Sinom; da u vama vide blagost, nježnost i ljubav prema mome Sinu kao i prema svoj braći i sestrama. Apostoli moje ljubavi, morate mnogo moliti i očistiti svoja srca da biste prvo vi hodali putem moga Sina, da biste vi bili pravednici povezani s pravednošću moga Sina. Djeco moja, kao moji apostoli, morate biti ujedinjeni u zajedništvu koje proizlazi iz moga Sina, da moja djeca koja ne poznaju moga Sina prepoznaju zajedništvo ljubavi i požele hoditi putem života, putem jedinstva s mojim Sinom. Hvala vam.