Medžugorje 25. marca 2024

Medžugorje, sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji 25. marca 2024:
“Dragi otroci! V tem milostnem času molite z menoj, da dobro zmaga v vas in okoli vas. Na poseben način, otročiči, molite združeni z Jezusom na Njegovem križevem potu. Postavite v svoje molitve to človeštvo, ki tava brez Boga in brez Njegove ljubezni. Bodite molitev, bodite luč in pričevalci vsem tistim, ki jih srečujete, otročiči, da bo usmiljeni Bog imel usmiljenje do vas. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.”
……………….
25. ožujak 2024
„Draga djeco! U ovom milosnom vremenu molite sa mnom da dobro pobijedi u vama i oko vas. Na poseban način, dječice, molite sjedinjeni s Isusom na njegovom križnom putu. Stavite u svoje molitve ovo čovječanstvo koje luta bez Boga i bez Njegove ljubavi. Budite molitva, budite svjetlo i svjedoci svima onima koje susrećete, dječice, da milosrdni Bog ima milosrđa prema vama. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“

Letno srečanje vidkinje Mirjane s Kraljico miru 18. marca 2024:

Vidkinja Mirjana Dragićević Soldo je imela vsakodnevna videnja od 24.
junija 1981 do 25. decembra 1982. Na zadnjem vsakodnevnem videnju
ji je Kraljica miru, potem ko ji je zaupala deseto skrivnost, rekla, da se ji
bo prikazovala enkrat na leto, in to 18. marca. Tako je bilo v vseh teh
letih. Letos se je videnje pričelo ob 13.23 in trajalo do 13.27.

Posredovala nam je sledeče sporočilo:
“Dragi otroci, po usmiljeni Božji ljubezni sem z vami. In zato vas kakor mati kličem, da verujete v ljubezen. Ljubezen, ki je skupnost z mojim Sinom. Z ljubeznijo pomagate drugim, da odprejo svoja srca, da spoznajo mojega Sina in da ga vzljubijo. Otroci moji, ljubezen stori, da moj Sin s svojo milostjo razsvetljuje vaša srca, raste v vas in vam daruje mir. Otroci moji, če živite ljubezen, če živite mojega Sina, boste imeli mir in boste srečni. V ljubezni je zmaga. Hvala vam!”
…………………..
Vidjelica Mirjana Dragićević-Soldo imala je svakodnevna ukazanja od
24. lipnja 1981. do 25. prosinca 1982. Na posljednjem svakodnevnom
ukazanju Gospa je, povjerivši joj desetu tajnu, rekla da će joj se
ukazivati jedanput godišnje i to 18. ožujka. Tako je i bilo tijekom svih
ovih godina. Ukazanje je započelo u 13:23 h i trajalo do 13:27 h

Draga djeco, po milosrdnoj ljubavi Božjoj ja sam s vama. I zato vas kao
majka pozivam da vjerujete u ljubav. Ljubav koja je zajedništvo s mojim
Sinom. Ljubavlju pomažete drugima da otvore svoja srca da upoznaju
moga Sina i da ga zavole. Djeco moja, ljubav čini da moj Sin svojom
milošću obasjava vaša srca, raste u vama i daruje vam mir. Djeco moja,
ako živite ljubav, ako živite moga Sina imat ćete mir i bit ćete sretni. U
ljubavi je pobjeda.
Hvala vam!