Msgr. Aldo Cavalli novi apostolski vizitator v Medžugorju

Msgr. Aldo Cavalli novi apostolski vizitator v Medžugorju
Sveti oče je imenoval apostolskega vizitatorja s posebnim značajem za župnijo Medžugorje za nedoločen čas in ad nutum Sanctae Sedis msgr. Alda Cavallija, dosedanjega apostolskega nuncija na Nizozemskem. Preberi več o Msgr. Aldo Cavalli novi apostolski vizitator v Medžugorju

Sporočilo Kraljice miru, ki ga je prejel videc Ivan 6. novembra 2021:

»Dragi otroci,
bodite ubogljivi, bodite verni in odločni v spreobračanju, da bo svetost v vašem življenju vidna in iskrena.
Spodbujajte drug drugega v dobrih delih, da bi vaše življenje na zemlji moglo biti lepše. Molite, dragi otroci, da bi mogli biti odsev moje ljubezni za vse tiste, ki so daleč od Boga. Hvala, ker ste se danes odzvali mojemu klicu.«
………………..
Messaggio della Regina della pace dell’ 6 Novembre 2021 a Ivan di Medjugorje:
Cari figli,
siate obbedienti, siate di fede e decisi nella conversione affinché la santità nella vostra vita sia trasparente e sincera. Incoraggiatevi gli uni gli altri nel fare il bene, affinché la vostra vita sulla terra possa essere più bella. Pregate cari figli perché possiate essere il riflesso del mio amore per tutti quelli che sono lontani da Dio. Grazie per aver risposto alla mia chiamata oggi.

Sporočilo Kraljice miru, ki ga je prejel videc Ivan 16. oktobra 2021:

»Dragi otroci, danes vas še enkrat kličem k spreobrnjenju.
Otročiči, molite, molite in trudite se za svoje osebno spreobrnjenje, da bi bili znamenje Božje ljubezni za druge.
Hvala, dragi otroci, ker ste se odzvali mojemu klicu danes, še enkrat.«
………………….
Messaggio della Regina della pace dell’ 16 Ottobre 2021 a Ivan di Medjugorje:
“Cari figli, oggi ancora una volta vi chiamo alla conversione. Figlioli, pregate, pregate e lavorate sulla vostra conversione personale affinché siate il segno dell’amore di Dio per gli altri.
Grazie cari figli per aver risposto alla mia chiamata oggi, ancora una volta”.

Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji 25. novembra 2021:

“Dragi otroci!
Z vami sem v tem usmiljenem času in vse vas kličem, da bi bili nosilci miru in ljubezni v tem svetu, kjer vas, otročiči, Bog po meni kliče, da bi bili molitev in ljubezen in izraz raja tukaj na zemlji.
Naj bodo vaša srca izpolnjena z radostjo in vero v Boga, da bi imeli, otročiči, popolno zaupanje v Njegovo sveto voljo. Zato sem z vami, ker me On, Najvišji, pošilja med vas, da vas spodbudim k upanju; in vi boste ustvarjalci miru v tem nemirnem svetu.
Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.”
…………….
„Draga djeco!
S vama sam u ovom milosrdnom vremenu i pozivam vas sve da budete nositelji mira i ljubavi u ovom svijetu, gdje vas, dječice, Bog preko mene poziva da budete molitva i ljubav i izraz raja ovdje na zemlji.
Neka vaša srca budu ispunjena radošću i vjerom u Boga da imate, dječice, potpuno povjerenje u njegovu svetu volju. Zato sam s vama, jer me On, Svevišnji, šalje među vas da vas potaknem na nadu i vi ćete biti mirotvorci u ovom nemirnom svijetu.
Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“