Romanja v Medžugorje 2024

Organizirana romanja.
Romanja organizirajo posamezniki v okviru rimokatoliške cerkve. Vsako romanje v Međugorje ( Medjugorje, Medžugorje) je privatnega značaja. Duhovniki duhovno podpirajo romarje na teh romanjih. Sedaj lahko tudi duhovniki organizirajo romanja v Međugorje: Več tu. Organizacija romanj v Međugorje je v večini s strani laikov. Vse informacije o romanjih se obrnite na organizatorje. Za splošne informacije nam lahko pišete na:

Povzetek organiziranih romanj po reviji Mir – Odmev Medžugorja:

Preberi več o Romanja v Medžugorje 2024

Sporočilo Kraljice miru, ki ga je prejel videc Ivan 6. julija 2024:

“Dragi otroci, danes vas želim na poseben način povabiti, da bi molili za moje ljubljene sinove, za duhovnike: da bi mogli na preprost način oznanjati živo besedo evangelija; da bi bila njihova pot pot svetosti; da bi v tem času pričevali kot nikoli prej; da bi mogli biti nosilci mojih sporočil kot nikoli do sedaj, brez strahu, brez strahu. Hvala, dragi otroci, ker ste tudi danes odgovorili na moj klic!”
………….
Messaggio della Regina della Pace tramite Ivan, 6 luglio 2024; Medjugorje:
“Cari figli, oggi voglio invitarvi in ​​modo speciale a pregare per i miei amati figli: per i sacerdoti; perché possano annunciare in modo semplice la parola viva del Vangelo. Perché il loro cammino sia il cammino della santità, perché in questo tempo diano testimonianza come mai prima; affinché possano essere portatori dei miei messaggi come mai prima d’ora, senza paura, senza paura. Grazie, cari figli, per aver risposto anche oggi alla mia chiamata!”