Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji 25. maja 2019:

“Dragi otroci!
Bog mi je po svojem usmiljenju dopustil, da sem z vami, da vas poučujem in vodim k poti spreobrnjenja. Otročiči, vsi ste poklicani, da iz vsega srca molite, da se uresniči načrt odrešenja za vas in po vas. Zavedajte se, otročiči, da je življenje kratko in vas čaka večno življenje po zasluženju. Zato molite, molite, molite, da bi bili vredno orodje v Božjih rokah. Hvala vam, ker ste odgovorili na moj klic.”

Poruka, 25. svibanj 2019
„Draga djeco! Bog mi je dopustio iz svog milosrđa da sam s vama, da vas poučavam i vodim prema putu obraćenja. Dječice, vi ste svi pozvani da iz sveg srca molite da se ostvari plan spasenja vama i po vama. Budite svjesni dječice, da je život kratak i čeka vas život vječni po zasluzi. Zato, molite, molite, molite da biste bili dostojni instrumenti u Božjim rukama. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“

Izredno sporočilo po vidcu Ivanu dne 17. maja 2019:

„Dragi otroci, tudi danes vas na poseben način kličem: molite za moje namene, za moje načrte, ki jih želim uresničiti s svojim prihodom. Molite posebno za pastirje, za Cerkev, za močno vero duhovnikov. Hvala, dragi otroci, da ste tudi danes odgovorili na moj klic.“
……………
Messaggio del 17 maggio 2019 (Ivan)
Cari figli, anche oggi vi invito in modo particolare: pregate per le mie intenzioni, per i miei piani che desidero realizzare con la mia venuta. Pregate specialmente per i pastori, per la Chiesa, per la fede forte dei sacerdoti. Grazie, cari figli, per aver anche oggi risposto alla mia chiamata.

Papež – romanja v Međugorje dovoljena, Međugorski fenomen še vedno odprt in nepriznan

Papež – romanja v Međugorje dovoljena, Međugorski fenomen še vedno odprt in nepriznan.

Duhovniki od sedaj uradno lahko organizirajo romanja v Međugorje.

V lanskem letu (2018) je kardinal Henrik Hoser omenil, da bodo možna romanja v Međugorje. Vendar to ni bila uradna objava. Sedaj imamo tudi uradno objavo s strani papeža.

Več o tem 12.maj 2019:
Papeževa odločba glede organiziranja romanj v Medžugorje
»Kakor sta danes zjutraj sporočila msgr. Henryk Hoser, apostolski vizitator s posebnim poudarkom za župnijo Medžugorje in apostolska nunciatura v Sarajevu, je sveti oče odredil, da je mogoče organizirati romanja v Medžugorje.« S temi besedami se začenja sporočilo za javnost Alessandra Gisottija, direktorja at interim Tiskovnega urada Svetega sedeža, objavljeno v nedeljo, 12. maja, kot odgovor na vprašanja nekaterih novinarjev.

P. Ivan Herceg DJ – Vatikan

»Pri tem pa je potrebno paziti, da se teh romanj ne bo razlagalo kot potrditev znanih dogodkov, ki še vedno zahtevajo preverjanje s strani Cerkve. Potrebno se je torej izogniti temu, da bi ta romanja z vidika doktrine ustvarjala zmedo ali dvoumnost. To velja tudi za pastirje kakršnega koli reda ali stopnje, ki nameravajo iti v Medžugorje in tam obhajati ali somaševati na slovesen način.

Zaradi velikega pritoka oseb, ki prihajajo v Medžugorje in zaradi obilnih sadov milosti, ki tu izvirajo, je to določilo, ki izhaja iz posebne pastoralne pozornosti, ki jo je sveti oče hotel dati tej resničnosti, namenjeno k spodbujanju in pospeševanju sadov dobrega.

Apostolski vizitator bo imel zaradi tega več možnosti pri vzpostavljanju, seveda v dogovoru s krajevnimi ordinariji, odnosov z duhovniki, pooblaščenimi za organiziranje romanj v Medžugorje, kakor tudi z zanesljivimi in dobro pripravljenimi osebami in pri nudenju informacij ter navodil, da bodo lahko rodovitno vodili ta romanja.«

Uradni vir:
https://www.vaticannews.va/sl/papez/news/2019-05/papezeva-odlocba-glede-organiziranja-romanj-v-medzugorje.html

Fatima

Fatima 13.maj 1917 – 13.maj 2019

Fatima 1917 Marija je rekla: ‘Vsak dan molite rožni venec, da boste svetu izprosili mir in konec vojne.’

Medjugorje sporočilo z dne 25. avgusta 1991
“Dragi otroci! Tudi danes vas kličem k molitvi. Zdaj, ko se je začel uresničevati moj načrt, je satan močan in hoče zmesti moje načrte miru, ter vam dopovedati, da moj Sin ni dovolj odločen v svojih odločitvah. Zato vas vse, dragi otroci, kličem, da bi še bolj molili in se postili. Kličem vas k devetdnevnemu odpovedovanju, da bi se z vašo pomočjo uresničilo vse, kar želim uresničiti po skrivnostih, ki sem jih začela v Fatimi. Kličem vas, dragi otroci, da zdaj spoznate, kako pomemben je moj prihod in resen zdajšnji položaj. Želim rešiti vse duše in jih darovati Bogu. Zato molite, da bi se v polnosti uresničilo vse, kar sem začela. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.”

https://revija.ognjisce.si/revija-ognjisce/67-pricevanje/1882-fatimska-prikazovanja

Kardinal Hnilica o Fatimi
http://www.medjugorje.si/arhiv/fatima/fatima2.htm

Fatima in skrivnosti (tretja skrivnost)
http://www.medjugorje.si/arhiv/fatima/fatima3.html

Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mirjani 2. maja 2019:

“Dragi otroci, z materinsko ljubeznijo vas kličem, da bi s čistimi in odprtimi srci, s popolnim zaupanjem odgovorili na veliko ljubezen mojega Sina. Jaz poznam veličino Njegove ljubezni. Jaz sem ga nosila v sebi, hostijo v srcu, luč in ljubezen sveta. Otroci moji, tudi moje obračanje na vas je znamenje ljubezni in nežnosti nebeškega Očeta, velik nasmeh, napolnjen z ljubeznijo mojega Sina, klic k večnemu življenju. Kri mojega Sina je iz ljubezni prelita za vas. Ta dragocena kri je za vaše odrešenje, za večno življenje. Nebeški Oče je ustvaril človeka za večno srečo. Ni mogoče, da bi umrli vi, ki poznate ljubezen mojega Sina, vi, ki mu sledite.
Življenje je zmagalo, moj Sin je živ. Zato, otroci moji, apostoli moje ljubezni, naj vam molitev kaže pot, način širjenja ljubezni mojega Sina v najvzvišenejši obliki. Otroci moji, tudi ko poskušate živeti besede mojega Sina, molite. Ko ljubite ljudi, ki jih srečujete, širite ljubezen mojega Sina. Ljubezen odpira vrata raja. Otroci moji, od začetka sem molila za Cerkev, zato tudi vas, apostole moje ljubezni, kličem, da bi molili za Cerkev in njene služabnike, za tiste, ki jih je moj Sin poklical. Hvala vam.”
………………
2. 5. 2019.
Draga djeco, Majčinskom ljubavlju vas pozivam da čista i otvorena srca, s potpunim povjerenjem, odogovorite na veliku ljubav moga Sina. Ja poznam veličinu Njegove ljubavi. Ja sam ga nosila u sebi, hostiju u srcu, svjetlost i ljubav svijeta.
Djeco moja i moje obraćanje vama je znak ljubavi i nježnosti nebeskoga Oca, jedan velik smiješak ispunjen ljubavlju moga Sina, poziv na vječni život.
Krv moga Sina je iz ljubavi, prolivena za vas. Ta dragocjena krv je za vaše spasenje, za vječni život. Nebeski Otac je stvorio čovjeka za vječnu sreću. Nije moguće da umrete vi koji poznajete ljubav moga Sina, vi koji ga slijedite.
Život je pobijedio, moj Sin je živ. Zato, djeco moja, apostoli moje ljubavi, neka vam molitva pokazuje put, način širenja ljubavi moga Sina u najuzvišenijem obliku. Djeco moja, i kada pokušavate živjeti riječi moga Sina vi molite. Kada ljubite ljude koje susrećete širite ljubav moga Sina.
Ljubav je ta koja otvara vrata raja. Djeco moja, od početka sam molila za Crkvu, zato i vas, apostole moje ljubavi, pozivam da molite za Crkvu i njezine službenike, za one koje je moj Sin pozvao. Hala vam.