Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji 25. novembra 2015:

“Dragi otroci!
Danes vas vse kličem: molite po mojih namenih. Mir je v nevarnosti, zato, otročiči, molite in bodite nosilci miru in upanja v tem nemirnem svetu, kjer satan napada in skuša na vse načine. Otročiči, bodite trdni v molitvi in pogumni v veri. Jaz sem z vami in posredujem pri svojem Sinu Jezusu za vse vas.
Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.”

…………………….
Poruka, 25. studeni 2015

„Draga djeco!
Danas vas sve pozivam: molite se na moje nakane. Mir je u opasnosti, zato, dječice, molite i budite nositelji mira i nade u ovom nemirnom svijetu gdje sotona napada i kuša na sve načine. Dječice, budite čvrsti u molitvi i hrabri u vjeri. Ja sam s vama i zagovaram pred mojim sinom Isusom za sve vas. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“

Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mirjani 2. novembra 2015:

»Dragi otroci, znova vam želim govoriti o ljubezni. Zbrala sem vas okoli sebe v imenu svojega Sina, po Njegovi volji. Želim, da bi bila vaša vera trdna, da bi izhajala iz ljubezni. Kajti tisti moji otroci, ki razumejo ljubezen mojega Sina in ji sledijo, živijo v ljubezni in upanju. Spoznali so Božjo ljubezen. Zato, otroci moji, molite, molite, da bi mogli čim bolj ljubiti in izvrševati dela ljubezni. Kajti vera sama brez ljubezni in del ljubezni ni tisto, kar želim od vas. Otroci moji, to je privid vere, to je hvalisanje sebe. Moj Sin želi vero in dela ljubezni in dobroto. Jaz molim, a tudi vas prosim, da molite in živite ljubezen, ker želim, da bo moj Sin, ko bo gledal srca vseh mojih otrok, mogel v njih videti ljubezen in dobroto, ne pa sovraštvo in ravnodušnost. Otroci moji, apostoli moje ljubezni, ne izgubljajte upanja, ne izgubljajte moči, vi to zmorete. Jaz vas opogumljam in blagoslavljam. Kajti vse to, tuzemeljsko, kar mnogi moji otroci na žalost postavljajo na prvo mesto, bo izginilo. Ostala pa bodo samo ljubezen in dela ljubezni in odpirala vrata nebeškega kraljestva. Na teh vratih vas bom čakala jaz. Na teh vratih želim dočakati in objeti vse svoje otroke. Hvala vam.«
……………………
Draga djeco, Iznova vam želim govoriti o ljubavi. Okupila sam vas oko sebe, u ime svoga sina, po njegovoj volji. Želim da vam vjera bude čvrsta, proistekla iz ljubavi. Jer ona moja djeca koja razumiju ljubav moga sina i slijede ju, žive u ljubavi i nadi. Upoznali su ljubav Božiju. Zato djeco moja, molite, molite da bi ste što više mogli ljubiti i činiti djela ljubavi. Jer sama vjera bez ljubavi i djela ljubavi, nije ono što tražim od vas. Djeco moja, to je privid vjere, to je hvalisanje sebe. Moj sin traži vjeru i djela ljubavi i dobrotu. Ja molim a i isto molim i vas da moli te i živite ljubav, jer želim da moj sin, kada bude gledao srca sve moje djece, može u njima vidjeti ljubav i dobrotu, a ne mržnju i ravnodušnost. Djeco moja, apostoli moje ljubavi, ne gubite nadu, ne gubite snagu, vi to možete. Ja vas hrabrim i blagoslivljam. Jer sve ovo, ovozemaljsko, koje mnoga moja djeca stavljaju nažalost na prvo mjesto, nestat će. A samo će ljubav i djela ljubavi ostati i otvarati vrata Kraljevstva nebeskog. Na tim vratima, ja ču vas čekati. Na tim vratima, želim dočekati i zagrliti svu svoju djecu. Hvala vam.