Revija Mir-Odmev Medžugorja

Oblikovala se je pobuda, da bi revija Mir – Odmev Medžugorja bila tudi na internetu. Tako bo naša stran gostila stare številke revije, in sicer bodo objavljene revije s časovnim zamikom.  Če se želite na revijo naročiti ali če želite uredništvu revije kaj napisati, uporabite ta telefon ali email naslov: 041 278 310, uradne ure društva so od ponedeljka do petka od 17.30 do 18,30, naročila sprejemamo na elektronski naslov narocniki@drustvo-mir.si

Preberi več o Revija Mir-Odmev Medžugorja

Romanja v Medžugorje 2024

Organizirana romanja.
Romanja organizirajo posamezniki v okviru rimokatoliške cerkve. Vsako romanje v Međugorje ( Medjugorje, Medžugorje) je privatnega značaja. Duhovniki duhovno podpirajo romarje na teh romanjih. Sedaj lahko tudi duhovniki organizirajo romanja v Međugorje: Več tu. Organizacija romanj v Međugorje je v večini s strani laikov. Vse informacije o romanjih se obrnite na organizatorje. Za splošne informacije nam lahko pišete na:

Povzetek organiziranih romanj po reviji Mir – Odmev Medžugorja:

Preberi več o Romanja v Medžugorje 2024

Medžugorje 25. marca 2024

Medžugorje, sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji 25. marca 2024:
“Dragi otroci! V tem milostnem času molite z menoj, da dobro zmaga v vas in okoli vas. Na poseben način, otročiči, molite združeni z Jezusom na Njegovem križevem potu. Postavite v svoje molitve to človeštvo, ki tava brez Boga in brez Njegove ljubezni. Bodite molitev, bodite luč in pričevalci vsem tistim, ki jih srečujete, otročiči, da bo usmiljeni Bog imel usmiljenje do vas. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.”
……………….
25. ožujak 2024
„Draga djeco! U ovom milosnom vremenu molite sa mnom da dobro pobijedi u vama i oko vas. Na poseban način, dječice, molite sjedinjeni s Isusom na njegovom križnom putu. Stavite u svoje molitve ovo čovječanstvo koje luta bez Boga i bez Njegove ljubavi. Budite molitva, budite svjetlo i svjedoci svima onima koje susrećete, dječice, da milosrdni Bog ima milosrđa prema vama. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“

Letno srečanje vidkinje Mirjane s Kraljico miru 18. marca 2024:

Vidkinja Mirjana Dragićević Soldo je imela vsakodnevna videnja od 24.
junija 1981 do 25. decembra 1982. Na zadnjem vsakodnevnem videnju
ji je Kraljica miru, potem ko ji je zaupala deseto skrivnost, rekla, da se ji
bo prikazovala enkrat na leto, in to 18. marca. Tako je bilo v vseh teh
letih. Letos se je videnje pričelo ob 13.23 in trajalo do 13.27.

Posredovala nam je sledeče sporočilo:
“Dragi otroci, po usmiljeni Božji ljubezni sem z vami. In zato vas kakor mati kličem, da verujete v ljubezen. Ljubezen, ki je skupnost z mojim Sinom. Z ljubeznijo pomagate drugim, da odprejo svoja srca, da spoznajo mojega Sina in da ga vzljubijo. Otroci moji, ljubezen stori, da moj Sin s svojo milostjo razsvetljuje vaša srca, raste v vas in vam daruje mir. Otroci moji, če živite ljubezen, če živite mojega Sina, boste imeli mir in boste srečni. V ljubezni je zmaga. Hvala vam!”
…………………..
Vidjelica Mirjana Dragićević-Soldo imala je svakodnevna ukazanja od
24. lipnja 1981. do 25. prosinca 1982. Na posljednjem svakodnevnom
ukazanju Gospa je, povjerivši joj desetu tajnu, rekla da će joj se
ukazivati jedanput godišnje i to 18. ožujka. Tako je i bilo tijekom svih
ovih godina. Ukazanje je započelo u 13:23 h i trajalo do 13:27 h

Draga djeco, po milosrdnoj ljubavi Božjoj ja sam s vama. I zato vas kao
majka pozivam da vjerujete u ljubav. Ljubav koja je zajedništvo s mojim
Sinom. Ljubavlju pomažete drugima da otvore svoja srca da upoznaju
moga Sina i da ga zavole. Djeco moja, ljubav čini da moj Sin svojom
milošću obasjava vaša srca, raste u vama i daruje vam mir. Djeco moja,
ako živite ljubav, ako živite moga Sina imat ćete mir i bit ćete sretni. U
ljubavi je pobjeda.
Hvala vam!

Sporočilo Kraljice miru po vidcu Ivanu Dragičeviću 24. februarja 2024:

“Dragi otroci! Tudi danes vas kličem k molitvi za mir. Molite v tem milostnem času več pred križem. Otročiči, ne izgubite upanja, ker Bog ljubi svoje stvarstvo, svoje otroke. Želi vas rešiti po mojih prihodih sem. Dragi otroci, tudi danes vas vse kličem na pot svetosti, molite in se odprite Božji volji. Hvala vam, dragi otroci, ker ste se tudi danes odzvali mojemu klicu.”
—————-
24.2.2024 Ivan Dragičević
Draga djeco! I danas vas pozivam da molite za mir. Molite kroz ovo milostno vrjeme više pred križem. Dječice ne gubite nadu jer Bog ljubi svoja stvorenja, svojo djecu. On vas želi spasiti preko mojih dolazka ovdje. Draga djeco, sve vas pozivam i danas na put svetosti, molite i otvorite se božjoj volji. Hvala vam, draga djeco, jer ste se i danas odazvali mom pozivu.

Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji 25. februarja 2024:

“Dragi otroci!
Molite in obnovite svoje srce, da bi dobro, ki ste ga sejali, obrodilo sad radosti in edinosti z Bogom. Plevel je zajel mnoga srca in postala so nerodovitna, zato bodite vi, otročiči, luč, ljubezen in moje iztegnjene roke v tem svetu, ki hrepeni po Bogu, ki je ljubezen. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu!”
…………….
Poruka, 25. veljača 2024
„Draga djeco!
Molite i obnovite vaše srce da bi dobro koje ste posijali rodilo plodom radosti i jedinstva s Bogom. Kukolj je zahvatio mnoga srca i postala su neplodna, zato vi, dječice, budite svijetlo, ljubav i moje ispružene ruke u ovom svijetu koji žudi za Bogom koji je ljubav. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“

Sporočilo, ki ga je prejel videc Ivan 3. februarja 2024:

“Dragi otroci, živite v času milosti in jaz vas vse vabim, da bi molili za mir v svojih srcih.
Dragi otroci, delajte in molite za svoje osebno spreobrnjenje in prizadevajte si za svoje osebno spreobrnjenje. Bodite in postanite tudi vi pričevalci miru v tem svetu, bodite moje iztegnjene roke.
Tudi danes vas blagoslavljam s svojim materinskim blagoslovom in blizu sem vsem vam in posredujem pri svojem Sinu za vse vas. Hvala vam, dragi otroci, tudi danes, ker ste se odzvali mojemu klicu.”

Marija je še nekaj časa molila posebej za mir v svetu in s to molitvijo odšla v znamenju luči in križa s pozdravom: “Pojdite v miru, dragi moji otroci.”

https://www.medjugorjetuttiigiorni.com/2024/02/messaggio-del-3-febbraio-2024-dato-al.html?spref=fb&fbclid=IwAR3mlmX5zPT0duUrokCeY_he_pwtY7D1s766qnfTDjvY7Cz11Tp3hh1w7tw

KRALJICA MIRU JE POVABILA K MOLITVI NA HRIB PRIKAZOVANJA

KRALJICA MIRU JE POVABILA K MOLITVI NA HRIB PRIKAZOVANJA

31. decembra 2023 je imela vidkinja Marija redno videnje, za katerega je
rekla, da je trajalo nenavadno dolgo. Nato je dodala, da je Kraljica miru za
naslednji dan (1. januar 2024) povabila k molitvi vse, ki se jim je mogoče
povzpeti na Hrib prikazovanja ob 15. uri. Naročila je, naj ljudje molijo tri ure,
potem pa bo okoli 18. ure prikazanje.

1. januarja 2024 se je prikazanje pričelo ob 17.40 in je trajalo približno pet
minut. Potem je vidkinja povedala:
Gospa je bila vesela. Molila je nad nami in za naše namene, blagoslovila nas
je in na koncu rekla: “Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu in ste
molili za moje namene. Ne boste obžalovali ne vi, ne vaši otroci, ne vaših
otrok otroci.”

Tej molitvi smo se pridružili tudi mnogi iz Slovenije.
…………………………..
GOSPA POZVALA NA MOLITVU NA BRDU UKAZANJA

Na zadnji dan stare godine (Silvestrovo) i svetkovinu Svete obitelji, u nedjelju 31. 12. 2023. međugorska vidjelica Marija Pavlović Lunetti je u večernjim satima u svojoj kapelici u Međugorju mala redovito ukazanje Blažene Djevice Marije.
Prema svjedočanstvu vidjelice, ukazanje je trajalo neobično dugo.
Gospa je najprije zahvalila za sve molitve, a zatim se pomolila za sve hodočasnike, a posebno za sve bolesnike. Nakon toga Marija prenosi: „Gospa je nakon ukazanja ostavila poruku kojom nas sve poziva na sutrašnju molitvu na mjestu ukazanja. Pozvala je sve one koji su u mogućnosti da se sutra popnu na Brdo ukazanja u 15 sati. Nakon toga je rekla da se moli tri sata, a nakon toga oko 18 sati će započeti ukazanje.“
………………………
1. 1. 2024 Nakon više od dva i pol sata molitve i pjesme Gospino ukazanje je započelo oko 17.40 sati i trajalo je oko pet minuta. Nakon molitve Veliča i Gospinih litanija, Marija Pavlović Lunetti je okupljenom mnoštvu prenijela Gospinu poruku:
Gospa je došla radosna i molila je nad nama. Na kraju nam je rekla: „Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu, što ste molili na moje nakane. Nećete se pokajati ni vi, ni vaša djeca, ni djeca vaše djece.“ I sve nas je blagoslovila – kazala je vidjelica Marija.

Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji 25. decembra 2023:

“Dragi otroci!
Prinašam vam svojega Sina Jezusa, da vaša srca napolni z mirom, ker On je mir. Otročiči, iščite Jezusa v tišini svojega srca, da se znova rodi. Svet je potreben Jezusa, zato, otročiči, Ga iščite preko molitve, ker se On daje vsakodnevno vsakemu od vas.”

Danes je Kraljica miru prišla v svečani obleki in z malim Jezusom v naročju, in Jezus je iztegnil roko v znak blagoslova, Marija pa je molila nad nami v aramejskem jeziku.

………….
Poruka, 25. prosinac 2023

„Draga djeco!
Nosim vam mog sina Isusa da vaša srca ispuni mirom jer on je mir. Dječice, tražite Isusa u tišini vašeg srca da se rodi iznova. Svijet je potreban Isusa zato, dječice, tražite ga preko molitve jer on se daje svakodnevno svakome od vas.“

Danas je Gospa došla u svečanoj odjeći i s malim Isusom u naručju, i Isus je ispružio ruku u znak blagoslova, a Gospa je molila nad nama na aramejskom jeziku.