Sporočilo Kraljice miru, ki ga je prejel videc Ivan 15. avgusta 2020:

Medžugorski videc Ivan je imel videnje na praznik Marijinega vnebovzetja v Bostonu (kjer stanuje). Trajalo je od 0.38 do 0.43 ure.
Presveta Devica Marija je prišla posebno radostna in srečna. Vse je pozdravila s svojim običajnim pozdravom:
“Hvaljen Jezus, dragi moji otroci.”
Z raztegnjenimi rokami je podelila svoj materinski blagoslov na vse nas. Nato je rekla:

“Dragi otroci,
tudi nocoj vam prinašam Ljubezen. Ponesite ljubezen v teh nemirnih časih drugim. Nesite upanje posebno tistim, ki so ostali brez upanja. Ponesite mir vsem, v katere je vstopil nemir.
Dragi otroci, to je čas velikih skušnjav, a obenem tudi čas velikih milosti, zato, dragi otroci, sprejmite ta čas preizkušenj, da bi mogli iz njega iziti očiščeni v veri.
Mati moli za vsakega od vas in posreduje pri svojem Sinu za vsakega od vas.
Hvala, dragi otroci, ker ste se tudi danes odzvali mojemu klicu.”

Sveta Devica je še molila nad nami, dokler ni izginila v znamenju luči in Križa, s pozdravom:
”Pojdite v miru, dragi moji otroci.”

Ivan je imel tudi zasebni pogovor in je poudaril vabilo Matere k ljubezni, miru in upanju. Prav zato, ker smo mi tisti, ki moramo prinesti svetu te vrednote. Ne smemo se bati trpljenja, ker je namenjeno očiščenju in nas približa Gospodu.

(prev. po Radio Maria)

…………………………………………………………………
Messaggio della Regina della pace del 15 Agosto 2020 a Ivan di Medjugorje
15.8.2020 Festa DELL’ASSUNZIONE di MARIA SS in CIELO in ANIMA e CORPO .
APPARIZIONE a IVAN di MEDJUGORJE a Boston ore 0,38 fino alle 0,43.

Maria SS. e’ venuta particolarmente gioiosa e felice. Ha salutato tutti con il suo consueto saluto:”Sia lodato Gesù cari figli miei”.
Con le mani distese ha dato la sua materna benedizione su tutti noi. Poi ha detto:

“Cari figli anche questa sera vi porto l’Amore. Portate l’amore in questi tempi inquieti agli altri. Portate la speranza, particolarmente a quelli che sono rimasti senza speranza. Portate la pace a tutti quelli nei quali è entrata l’inquietudine.
Cari figli questo è tempo di grande tentazione ma nello stesso momento è tempo di grandi grazie; perciò cari figli accogliete questo tempo delle prove per poter uscire da questo tempo purificati nella fede.
La Madre prega per ciascuno di voi ed intercede presso suo Figlio per ciascuno di voi. Grazie cari figli perché anche oggi avete risposto alla mia chiamata”.

La S. Vergine continua a pregare su di noi fino a che scompare nel segno della luce e della Croce salutandoci con le parole:
“Andate in pace cari figli miei!”.

Ivan ha avuto anche un colloquio personale e ha sottolineato l’invito della Madre all’amore, la pace e la speranza proprio perché siamo noi che dobbiamo portare al mondo questi valori. Non dobbiamo temere per le sofferenze perché è per la purificazione, perché questo è un atto che ci avvicina al Signore.

(Radio Maria)

Značilen opomin

 

ZNAČILEN OPOMIN

( V – Vicka, J – Janko)

J- Malo čudno se mi zdi, Vicka, da mi nisi nikoli povedala enega najzanimivejših dogodkov med Marijinimi prikazovanji.
V- Kaj naj bo spet to, pater?
J – Zgodilo se je 2. avgusta 1981. Ni se pa slučajno zgodilo ravno ta dan. Bi hotela, da ti to razložim?
V – Zakaj ne? Tako mi bo lažje.
J – Nekoč se je 2. avgusta, če se prav spominjam, 1216 leta prikazala Marija v asiški cerkvici sv. Frančišku z mnogimi angeli. Dejala je: Kdorkoli se pride sem pobožno spovedat in obhajat, bo dobil popolni odpustek. Papež je to pozneje odobril. Drugi papeži so potem to dovolili vsem frančiškanskim cerkvam po svetu. Zdaj je že malo drugače, ampak tvoja mati in stara mati se še dobro spominjata, kako je bilo do nedavnega ta dan največ spovedi, mislim v naših frančiškanskih cerkvah.
V – No, pusti staro mamo! Kaj hočeš s tem povedati?
J – Rad bi povedal, da se vam Marija ni slučajno ravno ta dan prikazala.
V – Ne razumem te še.
J – Mogoče bi znala ti to bolje povedati. Ampak naj nadaljujem. Iz cerkve grede ste se ta dan spustili na gumno (na polje) in doli ste spet videli Marijo.
V – Res je, nisi pa povedal, da se je po naši vrnitvi iz cerkve, Gospa doma prikazala vidkinji Mariji. Naročila je, naj se potem odpravimo na gumno. In povedala je še, da se med hudičem in njenim Sinom bije hud boj za človeške duše.
J – Vidis Vicka, ti to veš bolje od mene. Pa daj.
V – Ne, ne! Sam si začel, jaz bom samo dodala, če česa ne veš.
J – No, prosim.
V – Marija je rekla, da se hudič želi posebej vtihotapiti med nas vidce, pa naj se mu ne damo.
J – A kako je to hudič skušal?
V – Tega ne morem povedati. Saj tudi ni treba.
J – Prav. Tako ste torej šli na gumno?
V – Smo. Ampak če si začel, zdaj še nadaljuj.
J – Dobro. Takole: slišal sem, da vas je šlo dol kakšnih štirideset. Začeli ste moliti in Marija je prišla.
V – Prav. Večkrat je bilo tako.
J – Da, res, vendar se je takrat zgodilo nekaj posebnega. Ko ste molili, je namreč Marija dovolila, da so se je vsi navzoči lahko dotaknili.
V – In potem?
J – Pravijo, da so vsi po vrsti prihajali in se je dotikali. Vidkinja Marija je kazala, kje naj se je dotaknejo.
V – No in?
J – Čudno je bilo. Po dotiku mnogih je ostal na Gospej madež kakor packa. Na koncu je bila umazana in zapacana.
V – Vem. Ko so se je dotikali ljudje nečistega srca, je ostal madež na Mariji.
J – Si tudi ti sama to videla.
V – Ne! Sploh me tedaj ni bilo tam.
J- Glej ga no! Vse to sem pripovedoval, da zvem, kaj misliš, pa ne bo nič.
V – Kako nič? Dobro si vse povedal. Tako so pravili tudi meni, ko so se vrnili. Gotovo ti je Marinko to povedal?
J – Da. Marinko mi je na široko pripovedoval, potem pa Marija.
V – Prav. Zdaj ti je vendar vse jasno.
J – Ampak, še nisem končal, Vicka!
V – Kaj bi pa še rad?
J – Marinko je dejal, da je, ko je »Gospa odhajala, vidkinja Marija zajokala. Marinko je stekel k njej in vprašal: »Kaj je, Mara, zakaj jokaš? Rekla je: »Zakaj? Kako ne bi jokala. Ali ne vidiš, da je Marija odšla umazana? In povedala je, da je po dotiku mnogih rok ostal na Mariji grd madež na obleki. Tudi meni je vidkinja Marija rekla, da so to videli vsi vidci, ki so bili tam. Rekla je, da Jakca ni bilo, praviš pa, da tudi ti nisi bila.
V – Gotovo bi bila tam, če me ne bi zob bolel, in veš kako je.
J- Prav, Vicka. Ampak še nekaj zelo zanimivega je tu.
V – Kaj?
J – Nobeden od vidcev si ni zapomnil nikogar, za komer je ostal na Mariji grd madež.
V – Da, da, to so pravili tudi meni.
J – Pa še tole: ko je vidkinja Marija rekla, kaj in zakaj se je z Marijo to zgodilo, je Marinko zavpil: »Ljudje, zjutraj vsi k spovedi!
V – To je njihova stvar. O tem nič ne vem in ne želim vedeti.
J – Pametna ti je ta! Toda vem, da klic ni bil zaman. Prav tiste dni se je prišlo ogromno medžugorskih župljanov spovedat in z Bogom pomirit. Mi, ki smo sedeli in čakali nanje, smo se čudili, da jih je bilo toliko. Bog je mogočen in posebno domislen, ko vabi.

(Vir: Janko Bubalo – Tisoč srečanj z Marijo v Međugorju
Internet:
https://www.exdeo.net/medjugor/medj1000/indexh.php )

Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji 25. julija 2020:

“Dragi otroci!
V tem nemirnem času, ko hudič žanje duše, da jih pritegne k sebi, vas kličem k vztrajni molitvi, da bi v njej odkrili Boga ljubezni in upanja.
Otročiči, vzemite križ v roke. Naj vam bo spodbuda, da ljubezen vedno zmaguje, na poseben način sedaj, ko sta križ in vera zavržena.
Bodite odsev in zgled s svojim življenjem, da sta vera in upanje še živa in da je novi svet miru mogoč. Z vami sem in posredujem za vas pri svojem sinu Jezusu.
Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.”
………………
Gospina poruka preko Marije Pavlović-Lunetti, 25.7.2020.
Draga djeco!
U ovom nemirnom vremenu gdje đavao žanje duše da ih sebi privuče pozivam vas na ustrajnu molitvu da u molitvi otkrijete Boga ljubavi i nade.
Dječice, uzmite križ u ruke. Neka vam on bude poticaj da ljubav uvijek pobjeđuje, na poseban način sad kad su križ i vjera odbačeni.
Vi budite odsjaj i primjer vašim životima da su vjera i nada još žive i novi svijet mira da je moguć. S vama sam i zagovaram za vas pred mojim sinom Isusom.
Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“

Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji 25. junija 2020:

“Dragi otroci! Poslušam vaše vpitje in molitve in posredujem za vas pri svojem Sinu Jezusu, ki je pot, resnica in življenje.
Otročiči, vrnite se k molitvi in odprite svoja srca v tem milostnem času in pojdite po poti spreobrnjenja. Vaše življenje je minljivo in brez Boga nima smisla. Zato sem z vami, da vas vodim k svetosti življenja, da bi vsak od vas odkril radost življenja. Otročiči, vse vas ljubim in blagoslavljam s svojim materinskim blagoslovom. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.”
…………………..
Poruka, 25. lipnja 2020.
„Draga djeco! Slušam vaše vapaje i molitve i zagovaram pred mojim sinom Isusom za vas koji je put istina i život. Vratite se, dječice, molitvi i otvorite vaša srca u ovom milosnom vremenu i pođite putem obraćenja. Život je vaš prolazan i bez Boga nema smisla. Zato sam s vama da vas vodim prema svetosti života da svaki od vas otkrije radost življenja. Sve vas, dječice, ljubim i blagoslivljem mojim majčinskim blagoslovom. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“

Redno letno srečanje vidkinje Ivanke s Kraljico miru 25. junija: 2020

Ko je nebeška Gospa zaupala Ivanki deseto skrivnost, ji je rekla, da bo vse življenja imela videnje enkrat v letu, in to na obletnico prikazovanj, 25. junija. Tako je bilo tudi letos. Ivanka je imela videnje na svojem domu, prisotna je bila le njena družina, trajalo je pet minut.
Po videnju je vidkinja Ivanka posredovala sledeče sporočilo Kraljice miru:
“OTROČIČI, MOLITE, MOLITE, MOLITE.”

Sporočilo Kraljice miru po vidcu Ivanu 24. junija 2020:

„Dragi otroci,
prihajam k vam, ker me pošilja moj Sin Jezus. Želim vas voditi k Njemu, želim, da bi dobili v Njem mir, resnični mir. Ker vam današnji svet ne more dati resničnega miru, vas tudi danes kličem k vztrajnosti v molitvi.
Molite za moje namene, načrte, ki jih želim uresničiti s to župnijo in z vsem svetom. Dragi otroci, jaz se nisem utrudila, zato se, dragi otroci, tudi vi ne utrudite. Jaz molim za vse vas in posredujem pri svojem Sinu Jezusu za vsakega od vas. Hvala, dragi otroci, ker ste tudi danes rekli “da” in ste odgovorili na moj klic.“
……………….
“Cari figli,
io vengo a voi perché mi manda mio Figlio Gesù. Desidero guidarvi a Lui, desidero che in Lui troviate la Pace, vera Pace. Perché questo mondo odierno non vi può dare/offrire una vera Pace, perciò anche oggi vi invito alla perseveranza nella preghiera.
Pregate per i miei piani, progetti che desidero realizzare con questa Parrocchia e con il mondo intero. Cari figli io non mi sono stancata, perciò cari figli, non vi stancate anche voi. Io prego per tutti voi e intercedo presso Mio Figlio Gesù per ciascuno di voi. Grazie cari figli perché anche oggi avete detto sì e avete risposto alla mia chiamata.”
(Radio Maria)

Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji 25. maja 2020:

“Dragi otroci! Molite z menoj za novo življenje vseh vas. V svojih srcih, otročiči, veste, kaj je potrebno spremeniti: Vrnite se k Bogu in njegovim zapovedim, da bi Sveti Duh spremenil vaša življenja in obličje te zemlje, ki je potrebna obnove v Duhu. Otročiči, bodite molitev za vse tiste, ki ne molijo, bodite radost za vse tiste, ki ne vidijo izhoda, bodite nosilci luči v temi tega nemirnega časa. Molite in iščite pomoč in zaščito svetih, da bi tudi vi mogli hrepeneti po nebesih in nebeških resničnostih. Jaz sem z vami in vse vas ščitim in blagoslavljam s svojim materinskim blagoslovom. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.”
………………………..
Poruka, 25. svibanj 2020
„Draga djeco! Molite sa mnom za novi život svih vas. U svojim srcima, dječice, znate što treba mijenjati: vratite se Bogu i Njegovim zapovijedima, da bi Duh Sveti promijenio vaše živote i lice ove zemlje, koja je potrebna obnove u Duhu. Dječice, budite molitva za sve one koji ne mole, budite radost za sve one koji ne vide izlaza, budite nosioci svjetla u tami ovoga nemirnog vremena. Molite i tražite pomoć i zaštitu svetih, da biste i vi mogli žuditi za nebom i nebeskim stvarnostima. Ja sam s vama i sve vas štitim i blagoslivljam svojim majčinskim blagoslovom. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“