Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji 25. septembra 2023:

“Dragi otroci!
Kličem vas k močni molitvi. Modernizem želi vstopiti v vaše misli in vam ukrasti radost molitve in srečanja z Jezusom. Zato, dragi moji otročiči, obnovite molitev v svojih družinah, da bo moje materinsko srce radostno kot v prvih dneh, ko sem vas izbrala in je bila dnevno-nočna molitev vaš odziv, nebo pa ni bilo tiho, ampak je temu mestu obilno darovalo milosti, mir in blagoslov. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.”
……………..
Poruka, 25. rujan 2023
„Draga djeco! Pozivam vas na jaku molitvu. Modernizam želi ući u vaše misli i ukrasti vam radost molitve i susreta s Isusom. Zato, draga moja dječice, obnovite molitvu u vašim obiteljima, da moje majčinsko srce bude radosno kao prvih dana kad sam vas izabrala i danonoćna molitva se odazivala, a nebo nije šutjelo nego obilno darovalo ovom mjestu milosti mir i blagoslov. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“

Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji 25. avgusta 2023:

“Dragi otroci!
V tem milostnem času vas kličem k molitvi s srcem. Naj bodo vaša srca, otročiči, dvignjena v molitvi k nebesom, da bi vaše srce občutilo Boga ljubezni, ki vas ozdravlja in ljubi z neizmerno ljubeznijo. Zato sem z vami, da vas vodim po poti spreobrnjenja srca. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.”
…………………………..
Poruka, 25. kolovoz 2023
„Draga djeco!
U ovom milosnom vremenu pozivam vas na molitvu srcem. Nek vaša srca, dječice, budu uzdignuta u molitvi prema nebu, da bi vaše srce osjetilo Boga ljubavi koji vas liječi i ljubi neizmjernom ljubavi. Zato sam s vama da vas vodim putem obraćenja srca. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu! .“

Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji 25. julija 2023:

“Dragi otroci!
V tem milostnem času, v katerem me je Najvišji poslal, da vas ljubim in vodim na poti spreobračanja, darujte svoje molitve in žrtve za vse tiste, ki so daleč in niso spoznali Božje ljubezni. Vi bodite, otročiči, priče ljubezni in miru za vsa nemirna srca. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.”
………………….
„Draga djeco!
U ovom milosnom vremenu, u kojem me Svevišnji vama posla da vas ljubim i vodim na putu obraćenja, prikažite vaše molitve i žrtve za sve one koji su daleko i nisu upoznali Božju ljubav. Vi budite, dječice, svjedoci ljubavi i mira za sva nemirna srca. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu!”

Redno letno prikazanje Kraljice miru vidkinji Ivanki 25. junija 2023:

Ob zadnjem vsakodnevnem prikazanju 7. maja 1985, ko je Gospa zaupala vidkinji Ivanki zadnjo – deseto skrivnost, ji je tudi obljubila, da bo imela vse življenje videnje enkrat na leto, in to na obletnico prikazovanj. Tako je bilo tudi letos.
Videnje, ki je trajalo sedem minut (od 18.38 do 18.45), je vidkinja imela na svojem domu. Prisotna je bila samo njena družina. Po videnju je vidkinja Ivanka rekla, da ji je Gospa dala sledeče sporočilo:
“Otročiči, potrebna sem vaših molitev. Molite, molite, molite!”
Gospa nas je vse blagoslovila.
…………….
Vidjelica Ivanka Ivanković Elez imala je redovito godišnje ukazanje 25. lipnja 2022. Prigodom posljednjeg svakodnevnog ukazanja 7. svibnja 1985. Gospa je Ivanki, povjerivši joj posljednju,
10. tajnu, kazala da će tijekom cijelog svog života imati ukazanje jedanput u godini i to na
obljetnicu ukazanja. Tako je bilo i ove godine.
Ukazanje, koje je trajalo sedam minuta (18:38h -18:45h), Ivanka je imala u svojoj obiteljskoj
kući. Ukazanju je bila nazočna samo Ivankina obitelj. Nakon ukazanja vidjelica Ivanka je rekla:
Gospa je dala slijedeću poruku:
„Dječice, potrebna sam vaše molitve. Molite, molite, molite!“
Gospa nas je sve blagoslovila.

Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji 25. junija 2023:

“Dragi otroci!
Najvišji mi dovoli, da sem med vami, da za vas molim, da sem vam Mati in vaše zatočišče. Otročiči, kličem vas, vrnite se k Bogu in molitvi in Bog vas bo obilno blagoslovil. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.”
…………..
Poruka, 25. lipanj 2023
„Draga djeco!
Svevišnji mi dozvoli da budem među vama, da za vas molim, da vam budem Majka i utočište vaše. Dječice, pozivam vas, vratite se Bogu i molitvi i Bog će vas obilno blagosloviti. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“

Sporočilo Kraljice miru, ki ga je prejel videc Ivan Dragičević 23. junija 2023 na Podbrdu:

Dragi otroci, tudi danes vas želim poklicati k miru. Tukaj sem se predstavila kot Kraljica miru. Tudi vas kličem, da bi bili moji nosilci miru v tem utrujenem svetu. Nosite mir, molite za mir, molite za moje načrte, ki jih želim uresničiti. Želim vam ponoviti: moj Sin dopušča, da ostajam toliko skupaj z vami, ker vas želim učiti, vzgajati in vse voditi k Njemu, da boste v Njem našli pravi in resnični mir. Hvala vam, dragi otroci, tudi danes, ker ste se odzvali mojemu klicu.”
…………….
“Draga djeco, i danas vas želim pozvati na mir. Ovdje sam se predstavila kao Kraljica mira.
I vas pozivam, da budete moji nosilci mira u ovom umornom svijetu. Nosite mir, molite za mir, molite za moje planove koje želim ostvariti. Želim vam ponoviti: moj Sin dopušta, da ostajem ovoliko zajedno s vama, jer vas želim učiti, odgajati i sve voditi ka Njemu, da u Njemu nađete pravi i istinski mir. Hvala vam draga djeco, i danas, jer ste se odazvali mom pozivu”.

Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji 25. maja 2023:

“Dragi otroci!
Kličem vas, da greste v naravo in da molite, da bi Najvišji govoril vašemu srcu in da bi občutili moč Svetega Duha, da bi pričevali o ljubezni, ki jo ima Bog za vsako bitje. Jaz sem z vami in posredujem za vas. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.”

…………
Poruka, 25. svibanj 2023
„Draga djeco!
Pozivam vas da idete u prirodu i molite da Svevišnji govori vašem srcu i da osjetite snagu Duha Svetoga da bi svjedočili ljubav koju Bog ima za svako stvorenje. Ja sam s vama i zagovaram za vas.
Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“

Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji 25. aprila 2023:

“Dragi otroci! Kličem vas vse, da bi bili nosilci miru in radosti vstalega Jezusa za vse tiste, ki so daleč od molitve, da jih Jezusova ljubezen preko vaših življenj preobrazi v novo življenje spreobrnjenja in svetosti. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu!”
…………
Poruka, 25. travanj 2023
„Draga djeco! Pozivam vas sve da budete nositelji mira i radosti uskrsloga Isusa za sve one koji su daleko od molitve, da ih Isusova ljubav preko vaših života preobrazi na novi život obraćenja i svetosti. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu!“

Letno prikazanje Kraljice miru Mirjani Dragićević Soldo 18. marca 2023:

Vidkinja Mirjana je imela vsakodnevna videnja od 24. junija 1981 do 25. decembra 1982. Na zadnjem vsakodnevnem videnju ji je nebeška Gospa zaupala deseto skrivnost in ji rekla, da se ji bo prikazala enkrat na leto, in to 18. marca. Tako je bilo v vseh teh letih.
Videnje se je začelo ob 13.33 in je trajalo do 13.39.

“Dragi otroci,
kličem vas, da bi po molitvi in usmiljenju čim bolje spoznali mojega Sina. Da bi se čistih in odprtih src naučili poslušati. Da bi poslušali, kaj vam moj Sin govori, da bi duhovno spregledali. Da bi kot eno Božje ljudstvo v občestvu z mojim Sinom s svojim življenjem pričevali resnico. Molite, otroci moji, da bi skupaj z mojim Sinom vsem svojim bratom in sestram mogli prinašati samo mir, radost in ljubezen.
Jaz sem z vami in vas blagoslavljam z materinskim blagoslovom.”
……………………
Godišnje ukazanje Mirjani Dragićević-Soldo 18. ožujka 2023.

Vidjelica Mirjana Dragićević-Soldo imala je svakodnevna ukazanja od 24. lipnja 1981. do 25. prosinca 1982. Na posljednjem svakodnevnom ukazanju Gospa je, povjerivši joj desetu tajnu, rekla da će joj se ukazivati jedanput godišnje i to 18. ožujka. Tako je i bilo tijekom svih ovih godina. Ukazanje je započelo u 13:33 h i trajalo do 13:39 h.

”Draga djeco,
pozivam vas da kroz molitvu i milosrđe što bolje upoznate moga Sina. Da čista i otvorena srca naučite slušati. Da slušate što vam moj Sin govori da biste duhovno progledali. Da kao jedan Božji narod, u zajedništvu s mojim Sinom, svojim životom svjedočite istinu. Molite, djeco moja, da zajedno s mojim Sinom svoj svojoj braći i sestrama možete donositi samo mir, radost i ljubav. Ja sam s vama i blagoslivljam vas majčinskim blagoslovom.”