Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji 25. junija 2022:

“Dragi otroci! Radujem se z vami in zahvaljujem se vam za vsako žrtev in molitev, ki ste jo darovali za moje namene. Otročiči, ne pozabite, da ste pomembni v mojem načrtu odrešenja človeštva. Vrnite se k Bogu in molitvi, da bi Sveti Duh deloval v vas in po vas. Otročiči, jaz sem z vami tudi v teh dneh, ko se satan bori za vojno in sovraštvo. Razdvajanje je močno in zlo deluje v človeku kot še nikoli do sedaj. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.”
………………………….
Poruka, 25. lipanj 2022
„Draga djeco! Radujem se s vama i zahvaljujem vam na svakoj žrtvi i molitvi koju ste prikazali na moje nakane. Dječice, ne zaboravite da ste važni u mom planu spasenja čovječanstva. Vratite se Bogu i molitvi da bi Duh Sveti djelovao u vama i preko vas. Dječice, ja sam s vama i u ovim danima kad se sotona bori za rat i mržnju. Podjela je jaka i zlo djeluje u čovjeku kao nikada do sada. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“

Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji 25. maja 2022:

“Dragi otroci!
Gledam vas in se Bogu zahvaljujem za vsakega od vas, ker mi On dovoli, da sem še z vami, da vas spodbujam k svetosti. Otročiči, mir je ogrožen in satan želi nemir. Zato naj bo vaša molitev še močnejša, da bi utihnil vsak nečisti duh razdora in vojne. Bodite graditelji miru in nositelji radosti Vstalega v vas in okoli vas, da bi dobro zmagalo v vsakem človeku. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.”

…………….
Poruka, 25. svibanj 2022
„Draga djeco!
Gledam vas i Bogu zahvaljujem za svakog od vas, jer On mi dozvoli da sam još s vama, da vas potičem na svetost. Dječice, mir je narušen i sotona želi nemir. Zato nek vaša molitva bude još jača da utihne svaki nečisti duh podjele i rata. Budite graditelji mira i nositelji radosti Uskrsloga u vama i oko vas da bi dobro pobijedilo u svakom čovjeku. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“

Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji 25. aprila 2022:

“Dragi otroci! Gledam vas in vidim, da ste izgubljeni. Zato vas vse kličem: vrnite se k Bogu, vrnite se k molitvi in Sveti Duh vas bo napolnil s svojo ljubeznijo, ki daje radost srcu. Upanje bo rastlo v vas in v boljšo prihodnost, vi pa boste postali radostne priče Božjega usmiljenja v vas in okoli vas. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.”
…………………………………………………..
Poruka, 25. travanj 2022
„Draga djeco! Gledam vas i vidim da ste izgubljeni. Zato vas sve pozivam: vratite se Bogu, vratite se molitvi i Duh Sveti će vas ispuniti svojom ljubavlju koja daje radost srcu. Nada će rast u vama i u bolju budućnost, a vi ćete postati radosni svjedoci Božjeg milosrđa u vama i oko vas. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“

Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji 25. marca 2022:

“Dragi otroci! Slišim vaše vzdihovanje in molitve za mir. Satan se bori že leta za vojno. Zato me je Bog poslal med vas, da bi vas vodila po poti svetosti, ker je človeštvo na razpotju. Kličem vas, vrnite se k Bogu in Božjim zapovedim, da bi vam bilo dobro na zemlji in da bi izšli iz te krize, v katero ste zašli, ker ne poslušate Boga, ki vas ljubi in vas želi rešiti in povesti v novo življenje. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.”
…………………….
Poruka, 25. ožujak 2022
„Draga djeco! Slušam vaš vapaj i molitve za mir. Sotona se godinama bori za rat. Zato me Bog poslao među vas da vas vodim na putu svetosti, jer čovječanstvo je na raskrižju. Pozivam vas vratite se Bogu i Božjim zapovijedima, da vam bude dobro na zemlji i da iziđete iz ove krize u koju ste ušli jer ne slušate Boga koji vas ljubi i želi vas spasiti i povesti u novi život. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“

Letno srečanje vidkinje Mirjane Dragićević Soldo s Kraljico miru 18. marca 2022:

“Dragi otroci!
Z materinsko ljubeznijo vas kličem, da polni moči, vere in zaupanja gledate k mojemu Sinu. Njemu odpirajte svoja srca in ne bojte se. Ker moj Sin je Luč sveta in v Njem je mir in upanje. Zato vas znova, znova kličem, da bi molili za tiste moje otroke, ki niso spoznali ljubezni mojega Sina; da bi moj Sin s svojo svetlobo ljubezni in upanja obsijal tudi njihova srca, vas pa, otroci moji, okrepil in vam dal mir in upanje. Z vami sem. Hvala vam.”

(Kraljica miru je vse blagoslovila.)

………………………
Godišnje ukazanje Mirjani Dragićević-Soldo 18. ožujka 2022:

”Draga djeco!
Majčinskom ljubavlju vas pozivam da puni snage, vjere i pouzdanja gledate prema mome Sinu. Njemu otvarajte svoja srca i ne bojte se. Jer moj Sin je Svjetlo svijeta i u Njemu je mir i nada. Zato vas iznova, iznova pozivam da molite za onu moju djecu koja nisu upoznala ljubav moga Sina; da moj Sin svojom svjetlošću ljubavi i nade obasja i njihova srca, a vas, djeco moja, da osnaži i dadne mir i nadu. S vama sam. Hvala vam.”

(Gospa je sve blagoslovila.)

Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji 25. februarja 2022:

“Dragi otroci! Z vami sem in molimo skupaj. Otročiči, pomagajte mi z molitvijo, da satan ne bo prevladal. Njegova moč smrti, sovraštva in strahu je obiskala zemljo. Zato se, otročiči, vrnite k Bogu in molitvi, postu in odrekanju za vse tiste, ki so poteptani, siromašni in nimajo glasu v tem svetu brez Boga. Otročiči, če se ne vrnete k Bogu in Njegovim zapovedim, nimate prihodnosti. Zato je mene poslal k vam, da vas vodim. Hvala vam, ker ste odzvali mojemu klicu.”
……………
Poruka, 25. veljača 2022
„Draga djeco! S vama sam i molimo zajedno. Pomozite mi dječice molitvom da sotona ne prevlada. Njegova moć smrti, mržnje i straha, pohodila je Zemlju. Zato dječice vratite se Bogu i molitvi, postu i odricanju, za sve one koji su pogaženi, siromašni i nemaju glasa u ovom svijetu bez Boga. Dječice, ako se ne vratite Bogu i njegovim zapovijedima, nemate budućnosti. Zato je mene poslao vama da vas vodim. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“

Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji 25. decembra 2021:

“Dragi otroci! Danes vam prinašam svojega Sina Jezusa, da vam da svoj mir. Otročiči, brez miru nimate prihodnosti niti blagoslova, zato se vrnite k molitvi, ker sta sadova molitve radost in vera, brez katere ne morete živeti. Današnji blagoslov, ki vam ga dajemo, nesite v svoje družine in obogatite vse tiste, s katerimi se srečujete, da občutijo milost, ki jo vi prejemate. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.”
…………………………………….
Poruka, 25. prosinac 2021
„Draga djeco! Danas vam nosim svog Sina Isusa da vam da svoj mir. Dječice, bez mira nemate budućnosti ni blagoslova, zato vratite se molitvi jer plod molitve su radost i vjera, bez koje ne možete živjeti. Današnji blagoslov koji vam dajemo, nosite u svoje obitelji i obogatite sve one s kojima se susrećete, da osjete milost koju vi primate. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“

Sporočilo, ki ga je prejel videc Jakov na letnem srečanju s Kraljico miru 25. decembra 2021:

“Dragi otroci, vi ste in se imenujete Božji otroci. Ko bi le vaša srca občutila to neizmerno ljubezen, ki jo ima Bog do vas, bi se mu vaša srca priklanjala in se mu zahvaljevala v vsakem trenutku življenja. Zato, otročiči, danes, na ta milostni dan, odprite svoja srca in prosite Gospoda za dar vere, da bi v resnici mogli postati vredni imena Božjih otrok, ki se čistega srca zahvaljujejo in spoštujejo svojega nebeškega Očeta. Jaz sem z vami in vas blagoslavljam s svojim materinskim blagoslovom.”
…………….
Godišnje Gospino ukazanje Jakovu – 25. prosinca 2021.
Draga djeco, vi jeste i zovete se djeca Božja. Kada bi samo vaša srca osjetila tu neizmjernu ljubav koju Bog ima prema vama, vaša bi Mu se srca klanjala i zahvaljivala u svakom trenutku vašega života. Zato, dječice, danas na ovaj milosni dan otvorite vaša srca i molite Gospodina za dar vjere, da biste uistinu mogli postati dostojni imena djece Božje, koja čista srca zahvaljuju i štuju svog nebeskog Oca. Ja sam uz vas i blagoslivljam vas svojim majčinskim blagoslovom.

Sporočilo Kraljice miru po vidcu Ivanu 4. decembra 2021:

“Dragi otroci,
v tem času velikih milosti, v istem trenutku pa tudi velikih preizkušenj za vse tiste, ki želijo slediti poti miru, vas tudi danes vabim: molite, molite, dragi otroci, ne samo z besedami, ampak s srcem.
Živite moja sporočila in spreobrnite se! Molite za spreobrnjenje vseh tistih mojih otrok, ki so daleč od mojega Sina Jezusa.
Dragi otroci, zavedajte se daru, da mi je Bog dovolil biti z vami.
Jaz vam prinašam mir, vi pa ga nosite v svojih srcih in ga dajajte drugim.
Vaša Mati prosi za vse vas in posreduje pri svojem Sinu za vsakega od vas.
Hvala, dragi otroci, ker ste tudi danes odgovorili na moj klic.”
…………….

Sabato 4 Dicembre 2021 la Regina della Pace è apparsa al veggente Ivan ed ha comunicato il seguente messaggio straordinario di Medjugorje:

Cari figli,
in questo tempo di grandi grazie, ma nello stesso momento di grandi prove per tutti coloro che desiderano seguire la via della pace, anche oggi vi invito: pregate, pregate cari figli, non soltanto con le parole, ma con il cuore.
Vivete i miei messaggi e convertitevi! Pregate per la conversione di tutti quei miei figli che sono lontani da mio Figlio Gesù.
Cari figli, siate coscienti del dono che Dio mi ha permesso di stare con voi.
Io vi porto la pace, e voi portatela nei vostri cuori e donatela agli altri.
Vostra Madre prega per tutti voi e intercedo presso suo Figlio per ciascuno di voi.
Grazie, cari figli, perché anche oggi avete risposto alla mia chiamata.

Sporočilo Kraljice miru, ki ga je prejel videc Ivan 6. novembra 2021:

»Dragi otroci,
bodite ubogljivi, bodite verni in odločni v spreobračanju, da bo svetost v vašem življenju vidna in iskrena.
Spodbujajte drug drugega v dobrih delih, da bi vaše življenje na zemlji moglo biti lepše. Molite, dragi otroci, da bi mogli biti odsev moje ljubezni za vse tiste, ki so daleč od Boga. Hvala, ker ste se danes odzvali mojemu klicu.«
………………..
Messaggio della Regina della pace dell’ 6 Novembre 2021 a Ivan di Medjugorje:
Cari figli,
siate obbedienti, siate di fede e decisi nella conversione affinché la santità nella vostra vita sia trasparente e sincera. Incoraggiatevi gli uni gli altri nel fare il bene, affinché la vostra vita sulla terra possa essere più bella. Pregate cari figli perché possiate essere il riflesso del mio amore per tutti quelli che sono lontani da Dio. Grazie per aver risposto alla mia chiamata oggi.