Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji 25. aprila 2021:

“Dragi otroci! Danes vas kličem, da bi za svojo vero pričevali v barvah pomladi. Naj bo to vera upanja in poguma. Naj se, otročiči, vaša vera ne omaje v nobeni situaciji, niti v tem času preizkušnje. Pojdite pogumno z vstalim Kristusom proti nebesom, ki so vaš cilj. Jaz vas spremljam na tej poti svetosti in vas vse polagam v svoje Brezmadežno srce. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.”
…….
Poruka, 25. travanj 2021
„Draga djeco! Danas vas pozivam da vašu vjeru svjedočite u bojama proljeća. Neka to bude vjera nade i hrabrosti. Neka se, dječice, vaša vjera ne pokoleba ni u kojoj situaciji, pa ni u ovom vremenu kušnje. Idite hrabro s Kristom uskrslim prema nebu koje je vaš cilj. Ja vas pratim na tom putu svetosti i sve vas stavljam u svoje Bezgrješno srce. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“

Sporočilo Kraljice miru po vidcu Ivanu 17. aprila 2021:

“Dragi otroci, to je čas odgovornosti, sprejmite in živite moja sporočila odgovorno. Vrnite se k mojemu Sinu, vrnite se k molitvi. Otročiči, dovolite Bogu, da govori vašemu srcu. Satan želi kraljevati in uničiti vaše življenje. Otročiči, bodite vztrajni, pogumni, potrpežljivi in močni za svetost. Jaz sem z vami in vas vse blagoslavljam s svojim materinskim blagoslovom. Hvala, dragi otroci, ker ste odgovorili še enkrat, danes, na moj klic.”
………………

Cari figli, questo è il tempo della responsabilità, accettate e vivete i miei messaggi in maniera responsabile. Tornate a mio Figlio, tornate alla preghiera. Figlioli, permettete a Dio di parlare al vostro cuore. Satana vuole regnare e distrugge la vostra vita. Figlioli siate perseveranti, coraggiosi, pazienti e forti per la Santità. Io sono con voi e vi benedico tutti con la mia benedizione materna. Grazie, cari figli, di avete risposto ancora una volta, oggi alla mia chiamata.