Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Ivanki 25. junija 2018:

25. junija 2018 je imela tudi vidkinja Ivanka redno letno videnje na svojem domu. Trajalo je tri minute (od 18.39 do 18.42). Navzoči so bili samo člani družine.
Po njej nam vsem Kraljica miru naroča:

“Otročiči, molite, molite, molite.”

Bila je radostna in vse nas je blagoslovila s svojim materinskim blagoslovom.

Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji 25. junija 2018:

»Dragi otroci! To je dan, ki mi ga je dal Gospod, da se mu zahvaljujem za vsakega izmed vas, za tiste, ki so se spreobrnili in sprejeli moja sporočila in šli po poti spreobrnjenja in svetosti. Radujte se, otročiči, ker je Bog usmiljen in vas vse ljubi s svojo neizmerno ljubeznijo in vas vodi po poti odrešenja po mojem prihodu sem. Jaz vas vse ljubim in vam dajem svojega Sina, da vam On da mir. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.«
…………………………………………
Poruka, 25. lipanj 2018
„Draga djeco! Ovo je dan što mi dade Gospodin da mu se zahvaljujem za svakog od vas, za one što su se obratili i prihvatili moje poruke i pošli putem obraćenja i svetosti. Radujte se, dječice, jer Bog je milosrdan i sve vas ljubi svojom neizmjernom ljubavlju i vodi vas prema putu spasenja preko mog dolaska ovdje. Ja vas sve ljubim i dajem vam mog Sina da vam On dadne mir. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“

Sporočilo, ki ga je prejel videc Ivan 22. junija 2018:

»Hvaljen Jezus, dragi moji otroci!
Tudi danes vas želim poklicati. Odločite se za mir. Odločite se za Jezusa, ker je On vaš mir. Napotite se za Njim. Bodite moji apostoli miru. Zato molite in ne utrudite se v molitvi. Jaz molim za vse vas in posredujem pri svojem Sinu za vsakega izmed vas. Hvala, dragi otroci, za vztrajnost v dobrem in ker z vami uresničujem svoje načrte z mojim prihodom sem.
Pojdite v miru, dragi moji otroci!«
…………………………………..
“Sia lodato Gesù, cari figli miei!
Anche oggi desidero invitarvi. Decidetevi per la pace. Decidetevi per Gesù, perché Lui è la vostra pace. Incamminatevi insieme a Lui. Siate miei apostoli della pace. Perciò pregate e non stancatevi nella preghiera. Io prego per tutti voi ed intercedo presso mio figlio Gesù per ciascuno di voi. Grazie, cari figli, per la perseveranza nel fare bene e perché insieme con voi realizzo i miei piani con la mia venuta qui.
Andate in pace, cari figli miei!”

Sporočilo Kraljice miru po vidcu Ivanu 15. junija 2018:

»Dragi otroci, tudi danes vas želim na poseben način poklicati, da bi živeli iz svete evharistije: da bi bila sveta maša središče vašega življenja. Še posebno, dragi otroci, da bi bila sveta maša, evharistija prisotna tudi v vaših družinah. Družine se morajo udeleževati svete maše in slaviti Jezusa v sveti evharistiji. Znova ponavljam, Jezus mora biti središče vašega življenja, zato obnovite družinsko molitev. Dragi otroci, napotite se za Jezusom. Hvala, dragi otroci, ker ste se tudi danes odzvali mojemu klicu.«

……………….
Venerdì 15 Giugno 2018, Ivan ha avuto una apparizione straordinaria presso il Podbrdo alle ore 22:00. Ecco il messaggio della Madonna:

“Cari figli, anche oggi, in modo particolare, desidero invitarvi a vivere la Santa Eucarestia: che la Santa Messa sia il centro della vostra vita. Particolarmente, cari figli, che la Santa Messa, l` Eucaristica sia anche presente nelle vostre famiglie. Le famiglie devono partecipare alla santa messa e lodare Gesù nella Santa Eucarestia. Gesù, nuovamente ripeto, deve essere il centro della vostra vita, perciò rinnovate la preghiera familiare, Cari figli, e incamminatevi dietro a Gesù. Grazie, cari figli, perché anche oggi avete risposto alla mia chiamata.

Čas spoznanja

Po nekaj letih smo mogli razčleniti dogajanja v Medžugorju.
Začetek prvih devet dni je bil kot neke vrste devetdnevnica, kar je v katoliški Cerkvi običajno kot priprava na velike praznike ali dogodke. Ti prvi začetni dnevi so vsebovali vsa bistvena sporočila.
Za tem se je dozdevalo, da je prišel čas čiste spontanosti. Toda ni bilo tako. Leta med 1981 in 1984 stoje v znamenju nastajanja molitvenih skupin, intenzivnega formiranja vidcev in tistih mladih, ki so se dali na razpolago Bogu. V času med 24.junija 1984 in januarjem 1987 so prišla četrtkova sporočila. Bila so namenjena župniji Medžugorja, ki je vključena v načrt, v namen, v program vzgoje. Januarja 1987 so četrtkova sporočila zamenjala mesečna sporočila vsakega 25. v mesecu z očitno širšo dimenzijo. Namenjena so dlje od župnije, na “sol zemlje”, na ljudi po vsem svetu, ki iščejo in so pripravljeni v svoji notranjosti odpreti se izzivom Medžugorja. To je zares “mamutski program” in ni bilo mogoče takoj vsega spoznati. Tudi z Evangelijem ni bilo drugače. K nekaterim mislim Sv. pisma ima boljši pristop človek 21.stoletja kot pa tisti iz četrtega ali pa petega stoletja. Danes moremo s pomočjo sodobnih znanstvenih metod in iz zgodovinske perspektive bolje spoznati nekatere stavke in jih dojeti v njihovem dejanskem kontekstu.
V nekem kratkem pogovoru je vidkinja Marija Pavlovič v zvezi z Gospejinimi sporočili rekla: “Prihodnje generacije bodo v sporočilih več odkrile, kot pa odkrivajo današnje”. Nekatere vsebine se tudi njej odkrivajo šele potem, ko jih ponovno prebere, čeprav jih je pisala sama. Torej zahtevajo nekatera sporočila določeno stopnjo zrelosti, predvsem pa vere.
Iz mnogih posameznosti lahko sklepamo, da ima Medžugorje zgodovinsko težo, da v nekem določenem smislu presega naša najdrznejša predvidevanja.
Ob tem razmišljamo, ali je prav uporabljati izraz “zgodovinsko odrešenjski”, ker mnogo ljudi v zdajšnjem času s tem izrazom ne ve kaj početi. Govor “službene” razlage in teologije pa se ne ozira dosti na občutke posameznih ljudi.
V Medžugorju je potrebno posebej opozoriti na mnogokrat omenjeno opogumljanje z besedami “jaz sem z vami” ali “jaz sem pri vas”. To je iz Sv. pisma dobro znana obljuba Neba prerokom, božjim poslancem in poklicanim, ki so jim zaupane osupljive naloge. Kot primer je lahko čudoviti prizor Mojzesa na gori Horeb. Tu je Mojzes v gorečem grmu srečal Boga in dobil od njega naročilo, da izpelje iz Egipta Izraelce in jih pripelje v obljubljeno deželo. “Pošiljam te k faraonu. Izpelji moj narod, Izraelce, iz Egipta!” Za tiste čase je bila to pustolovska akcija preseljevanja, dejanje zastrašujoče velikega obsega. Mojzes, sam Izraelec, vzgojen na faraonskem dvoru, je vedel, da je njegov narod za Egipt dragocena delovna sila in je zaslutil ogorčen odpor državne sile. Toda Bog je vztrajal na danem poslanstvu in mu je zagotovil varnost z besedami:” Jaz sem s teboj! Jaz sem te poslal!” Mojzesu se dozdeva ta načrt strašno velik, tako tvegan, da ga je samo božja obljuba, da bo “Bog z njim”, mogla prepričati, da se je spustil v ta smeli podvig.
Zdaj je po medžugorskih sporočilih na vidiku življenje iz vere z globinskim delovanjem. In to v svetu, v katerem je postalo materialno blagostanje “zlato tele”, ki so mu mnogi pripravljeni žrtvovati vso svojo usodo.
Iz perspektive večnosti gre za “biti” ali “ne biti” človeštvu, ki bi bilo sposobno odgovoriti klicu božje milosti.

Sporočilo, ki ga je prejel videc Ivan 4. junija 2018 ob 22. uri:

„Dragi otroci, tudi danes vas želim poklicati, da v tem času posebno molite za moje načrte, za moje načrte, ki jih želim uresničiti s svojim prihodom. Posebno, dragi otroci, vas spodbujam, da bi molili za družine, za mlade. Molite, dragi otroci, in bodite vztrajni v molitvi. Za vse vas posredujem pri svojem Sinu. Hvala vam, dragi otroci, tudi danes, ker ste se odzvali mojemu klicu!“
………………………………..
http://www.kraljica-mira.info/hr/gospine-poruke/gospina-poruka-preko-vidioca-ivana-dragicevica-4-6-2018

Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mirjani 2. junija 2018:

„Dragi otroci, kličem vas, da bi s preprostostjo srca sprejeli moje besede, ki vam jih govorim kot Mati, da bi tako šli po poti popolne svetlobe, čistosti, edinstvene ljubezni mojega Sina, človeka in Boga. Neka radost, neka svetloba, neopisljiva s človeškimi besedami, bo prodrla v vašo dušo, zajel vas bo mir in ljubezen mojega Sina. To želim vsem svojim otrokom. Zato vi, apostoli moje ljubezni, vi, ki znate ljubiti in odpuščati, vi, ki ne sodite, vi, ki vas jaz spodbujam, bodite vzor vsem tistim, ki ne gredo po poti svetlobe in ljubezni ali so z nje skrenili. S svojim življenjem jim pokažite resnico. Pokažite jim ljubezen, ker ljubezen premaguje vse težave, vsi moji otroci pa so žejni ljubezni. Vaša združenost v ljubezni je dar mojemu Sinu in meni. Toda, otroci moji, zapomnite si, da ljubiti pomeni želeti dobro svojemu bližnjemu in želeti spreobrnjenje duše bližnjega. Ko vas gledam zbrane okoli sebe, je moje srce žalostno, ker vidim tako malo bratske ljubezni, usmiljene ljubezni. Otroci moji, evharistija, moj Sin živ med vami, Njegove besede vam bodo pomagale razumeti, ker Njegova beseda je življenje, Njegova beseda stori, da duša diha, Njegova beseda stori spoznanje ljubezni. Dragi otroci, znova vas prosim, kot Mati, ki želi dobro svojim otrokom, ljubite svoje pastirje, molite zanje! Hvala vam!”
………………………………………………
Gospina poruka preko viđjelice Mirjane, 2. lipanj 2018

“Draga djeco, pozivam vas da jednostavnošću srca prihvaćate moje riječi, koje vam kao majka govorim, kako biste pošli putem potpunog svjetla, čistoće, jedinstvene ljubavi moga Sina, čovjeka i Boga. Jedna radost, jedna svjetlost neopisiva ljudskim riječima, prodrijet će u vašu dušu, zahvatit će vas mir i ljubav moga Sina. To želim svoj svojoj djeci. Zato vi, apostoli moje ljubavi, vi koji znate ljubiti i praštati, vi koji ne sudite, vi koje ja potičem, budite primjer svima onima koji ne idu putem svjetla i ljubavi ili su s njega skrenuli. Svojim životom im pokažite istinu. Pokažite im ljubav, jer ljubav prevladava sve poteškoće, a sva su moja djeca žedna ljubavi. Vaše zajedništvo u ljubavi dar je mome Sinu i meni. Ali, djeco moja, zapamtite kako ljubiti znači i željeti dobro svome bližnjemu i željeti obraćenje duše bližnjega. Dok vas gledam okupljene oko sebe, moje je srce tužno, jer vidim tako malo bratske ljubavi, milosrdne ljubavi. Djeco moja, Euharistija, moj Sin živ među vama, Njegove riječi pomoći će vam shvatiti, jer Njegova riječ je život, Njegova riječ čini da duša diše, Njegova riječ čini spoznaju ljubavi. Draga djeco, iznova vas molim kao majka, koja želi dobro svojoj djeci, volite svoje pastire, molite za njih! Hvala vam!”