Sporočilo po vidkinji Mariji 25. septembra 2017:

“Dragi otroci!
Kličem vas, da bi bili radodarni v odrekanju, postu in molitvi za vse tiste, ki so v preizkušnjah, a so vaši bratje in sestre. Na poseben način vas prosim, da molite za duhovnike in vse posvečene, da bi še bolj goreče ljubili Jezusa, da bi Sveti Duh napolnil njihova srca z radostjo, da bi pričevali nebesa in nebeške skrivnosti. Mnogo duš je v grehu, ker ni tistih, ki bi se žrtvovali in molili za njihovo spreobrnjenje. Jaz sem z vami in molim za vas, da bi vaša srca bila napolnjena z radostjo. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.”
…………………….
Poruka, 25. rujan 2017
„Draga djeco! Pozivam vas da budete darežljivi u odricanju, postu i molitvi za sve one koji su u kušnji, a vaša su braća i sestre. Na poseban način vas molim da molite za svećenike i sve posvećene da još žarče ljube Isusa, da Duh Sveti ispuni njihova srca radošću, da svjedoče Nebo i nebeske tajne. Mnoge duše su u grijehu, jer nema onih koji se žrtvuju i mole za njihovo obraćenje. Ja sam s vama i molim za vas da vaša srca budu ispunjena radošću. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“

Sporočilo, ki ga je prejel videc Ivan 8. septembra 2017:

“Dragi otroci, tudi danes vas želim znova poklicati, da molite za družine. Da molite za svetost v družinah in za mlade, moje otroke, ki so se oddaljili, ki so se oddaljili od mojega Sina. Molite, dragi otroci! Vedite, da molim za vse vas in da vas vse zagovarjam pred svojim Sinom. Hvala vam, dragi otroci, tudi danes, ker ste se odzvali mojemu klicu.”
……………………………
Draga djeco, i danas vas želim pozvati iznova, da molite za obitelji. Da molite za svetost u obitelji i mlade, moju djecu, koja se udaljila. Udalljila se od moga Sina. Molite, draga djeco! Znajte, da molim za sve vas i da za sve vas pred svojim Sinom zagovaram. Hvala vam, draga djeco, i danas, što ste se odazvali mome pozivu.

Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mirjani 2. septembra 2017:

“Dragi otroci,
kdo bi vam mogel bolje od mene govoriti o ljubezni in bolečini mojega Sina. Živela sem z Njim, trpela sem z Njim. Ko sem živela zemeljsko življenje, sem čutila bolečino, ker sem bila mati. Moj Sin je ljubil misli in dejanja nebeškega Očeta, pravega Boga. In, kot mi je govoril, je prišel, da vas odreši. Jaz sem svojo bolečino zaradi ljubezni skrivala, a vi, otroci moji, vi imate mnoga vprašanja. Ne razumete bolečine. Ne razumete, da morate zaradi Božje ljubezni sprejeti bolečino in jo prenašati. Vsako človeško bitje jo bo v manjši ali večji meri izkusilo. A z mirom v duši in v stanju milosti obstaja upanje. To je moj Sin, Bog, rojen od Boga. Njegove besede so seme večnega življenja. Posejane v dobrih dušah prinašajo številne sadove. Moj Sin je nosil bolečino, ker je prevzel vaše grehe. Zato vi, otroci moji, apostoli moje ljubezni, vi, ki trpite, vedite, da bodo vaše bolečine postale luč in slava. Otroci moji, ko prenašate bolečino, ko trpite, vstopajo v vas nebesa, in vsem okoli sebe dajete malo nebes in veliko upanja. Hvala vam.”
…………………………………….
Poruka preko vidjelice Mirjane Soldo od 2. rujna, 2017.
Draga djeco,
Tko bi vam mogao bolje od mene govoriti o ljubavi i boli moga Sina. Živjela sam s njim, trpjela sam s njim. Živeći zemaljski život osjećala sam bol jer bijah majka. Moj Sin je ljubio misli i djela Nebeskog Oca, pravoga Boga. I kao što mi je govorio, došao je da vas otkupi. Ja sam svoju bol kroz ljubav skrivala, a vi, djeco moja, vi imate brojna pitanja. Ne shvaćate bol. Ne shvaćate da kroz ljubav Božju trebate prihvatiti bol i podnositi je. Svako će je ljudsko biće u manjoj ili većoj mjeri iskusiti. Ali uz mir u duši i u stanju milosti nada postoji. To je moj Sin, Bog, rođen od Boga. Njegove riječi su sjeme vječnoga života. Posijane u dobrim dušama donose brojne plodove. Moj Sin je nosio bol jer je preuzeo vaše grijehe. Zato vi, djeco moja, apostoli moje ljubavi, vi koji trpite, znajte da će vaše boli postati svjetlo i slava. Djeco moja, dok trpite bol, dok patite nebo ulazi u vas i vi svima oko sebe dajete malo neba i mnogo nade. Hvala vam.

Sporočilo Kraljice miru po vidcu Ivanu 1. septembra 2017:

“Dragi otroci,
tudi danes vas želim znova poklicati, da bi v tem času posebno molili po mojih namenih, za moje načrte, ki jih želim uresničiti s svojim prihodom. Molite, dragi otroci, in bodite vztrajni v molitvi. Mati moli za vse vas in za vse vas posreduje pri svojem Sinu.
Hvala vam, dragi otroci, tudi danes, ker ste se odzvali mojemu klicu.”
…………………
“Draga djeco,
i danas iznova vas želim pozvati, da kroz ovo vrijeme posebno molite na moje nakane, za moje planove, koje želim ostvariti s svojim dolazkom.
Molite, draga djeco, i budite ustrajni u molitvi.
Majka moli za sve vas i za sve vas zagovara kod svoga Sina.
Hvala vam, draga djeco, i danas, što ste se odazvali mome pozivu.”