Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji 25. maja 2021:

“Dragi otroci,
gledam vas in kličem: vrnite se k Bogu, ker On je ljubezen, tudi mene je iz ljubezni poslal k vam, da vas vodim na poti spreobračanja. Pustite greh in zlo, odločite se za svetost in radost bo zavladala, vi pa boste moje iztegnjene roke v tem izgubljenem svetu. Želim, da bi bili molitev in upanje za tiste, ki niso spoznali Boga ljubezni. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu!”

………………………
Poruka, 25. svibanj 2021
”Draga djeco,
gledam vas i pozivam: vratite se Bogu jer On je ljubav i mene je iz ljubavi poslao vama da vas vodim na putu obraćenja. Ostavite grijeh i zlo, odlučite se na svetost i radost će zavladati, a vi ćete biti moje ispružene ruke u ovom izgubljenom svijetu. Želim da budete molitva i nada onima koji nisu upoznali Boga ljubavi. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.”

Izredno sporočilo po vidcu Ivanu 8. maja 2021:

»Dragi otroci,
jaz sem z vami in se zahvaljujem Bogu za vsakega od vas, ki je z resnostjo sprejel klic k molitvi. Prosim za vse vas in posredujem pred svojim Sinom za vsakega od vas. Prosim za vašo vztrajnost in za vašo prepustitev.
Hvala, dragi otroci, ker ste se danes, še enkrat, odzvali mojemu klicu.«

Medjugorje, messaggio straordinario dell’8 maggio 2021 al veggente Ivan
“Cari figli
io sono con voi e ringrazio Dio per ognuno di voi che con serietà ha accettato la chiamata alla preghiera. Io prego per voi tutti e intercedo davanti a mio figlio per ognuno di voi. Io prego per la vostra perseveranza e per il vostro abbandono. Grazie cari figli per aver risposto alla mia chiamata ancora una volta oggi”.