Sporočilo Kraljice miru po vidcu Ivanu Dragičeviću

Dragi otroci!
Ljubljeni moji, tudi danes vas želim poklicati k molitvi, k vztrajni molitvi. Molite za družino, ki je ranjena, ki krvavi. Molite za svetost v družini. Mati moli skupaj z vami in posreduje za vse vas pri svojem Sinu. Hvala vam, dragi otroci, tudi danes, ker ste se odzvali mojemu klicu.

https://www.facebook.com/vincenzo.berlingieri.3/videos/10205766042929171/

Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji 25. avgusta 2015:

“Dragi otroci! Tudi danes vas kličem, da bi bili molitev. Naj vam bo molitev kot krila za srečanje z Bogom. Svet je v trenutku preizkušnje, ker je pozabil in zapustil Boga. Zato bodite vi, otročiči, tisti, ki iščejo in ljubijo Boga nad vse. Jaz sem z vami in vas vodim k svojemu Sinu, toda vi morate reči svoj DA v svobodi Božjih otrok. Posredujem za vas in vas ljubim, otročiči, z brezmejno ljubeznijo. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.”
………………….
Poruka, 25. kolovoz 2015
„Draga djeco! I danas vas pozivam da budete molitva. Neka vam molitva bude krila za susret s Bogom. Svijet je u trenutku kušnje, jer je zaboravio i napustio Boga. Zato vi, dječice, budite oni koji traže i ljube Boga iznad svega. Ja sam s vama i vodim vas svome sinu, ali vi morate reći vaše DA u slobodi djece Božje. Zagovaram za vas i ljubim vas, dječice, beskrajnom ljubavlju. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“

Kraljica miru je dala 13. avgusta 2015 vidcu Ivanu Dragičević naslednje sporočilo:

“Dragi otroci!
Tudi danes vas vse kličem k svetosti. Dragi otroci, moji najbolj ljubljeni: molite, molite in bodite vztrajni v molitvi. Posebno vas kličem k molitvi za družine, za svetost v družinah. Molite za družino, ker se bodo samo po molitvi v družinah rodili novi duhovni poklici, novi duhovniki. Mati moli skupaj z vsemi vami in posreduje za vsakega od vas. Hvala, dragi otroci, ker ste se tudi danes odzvali mojemu klicu! Pojdite v miru, dragi moji otroci!”
…………………………..
Lunedì 13 Agosto 2015, il veggente Ivan Dragičević, ha avuto l’apparizione vera e propria della Regina della Pace, cui è seguito immediatamente il resoconto di Ivan:
“Cari figli:
Anche oggi vi invito a tutti alla santità. Cari figli, miei amatissimi: Pregate, pregate e siate perseveranti nella preghiera. In particolare vi invito a pregare per le famiglie, per la santità nelle famiglie. Pregate per la famiglia perché soltanto con la preghiera nelle famiglie nasceranno le nuove vocazioni, i nuovi sacerdoti. La madre prega insieme a tutti voi e intercede per ognuno di voi. Grazie cari figli, perché anche oggi avete risposto alla mia chiamata! Andate in pace, cari figli miei!”

Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mirjani Dragičević Soldo 2. avgusta 2015:

»Dragi otroci,
jaz, kot Mati, ki ljubi svoje otroke, vidim, koliko je težek čas, ki ga živite. Vidim vaše trpljenje, vendar vi morate vedeti, da niste sami. Moj Sin je z vami. On je povsod. Neviden je, a ga morete videti, če ga živite. On je svetloba, ki vam obseva dušo in daje mir. On je Cerkev, ki jo morate ljubiti in vedno moliti in se boriti zanjo, toda ne samo z besedami, temveč z deli ljubezni. Otroci moji, ravnajte tako, da bodo vsi spoznali mojega Sina, ravnajte tako, da bo ljubljen, ker je resnica v mojem Sinu, rojenem od Boga – Božjem Sinu.
Ne izgubljajte časa z odvečnim razmišljanjem; oddaljili se boste od resnice. S preprostim srcem sprejmite Njegovo besedo in jo živite. Če živite Njegovo besedo, boste molili. Če živite Njegovo besedo, boste ljubili z usmiljeno ljubeznijo, ljubili boste eni druge. Bolj ko boste ljubili, dlje od smrti boste. Za tiste, ki bodo živeli besedo mojega Sina in ki bodo ljubili, bo smrt postala življenje. Hvala vam.
Molite, da bi mogli videti mojega Sina v svojih pastirjih. Molite, da bi ga mogli objeti v njih.«

………………………….
Gospina poruka preko vidjelice Mirjane Soldo od 2. kolovoza, 2015.
Draga djeco,
Ja, kao majka koja ljubi svoju djecu, vidim koliko je teško vrijeme koje živite. Vidim vašu patnju, ali vi trebate znati da niste sami. Moj Sin je s vama. On je posvuda. Nevidljiv je, ali ga možete vidjeti ako ga živite. On je svjetlost koja vam obasjava dušu i daje mir. On je Crkva koju trebate ljubiti i uvijek se moliti i boriti za nju – ali ne samo riječima, već djelima ljubavi. Djeco moja, učinite da svi spoznaju moga Sina, učinite da bude ljubljen, jer istina je u mom Sinu rođenom od Boga – Sinu Božjemu. Ne gubite vrijeme razmišljajući odviše; udaljit ćete se od istine. Jednostavnim srcem prihvatite njegovu riječ i živite je. Ako živite njegovu riječ, molit ćete. Ako živite njegovu riječ, ljubit ćete milosrdnom ljubavlju, ljubit ćete jedni druge. Što budete više ljubili, bit ćete dalje od smrti. Za one koji budu živjeli riječ moga Sina i koji budu ljubili, smrt će biti život. Hvala vam.
Molite da možete vidjeti moga Sina u vašim pastirima. Molite da ga možete zagrliti u njima.