Sporočilo, ki ga je prejela vidkinja Ivanka:

Vidkinja Ivanka Ivanković Elez je imela redno letno videnje 25. junija 2019.
Ko je imela zadnje vsakodnevno srečanje z Gospo, 7. maja 1985, ji je zaupala zadnjo, deseto skrivnost in ji je obljubila, da bo imela vse življenje videnje enkrat na leto, in to na obletnico prikazovanj. Tako je bilo tudi letos. Videnje je trajalo 4 minute (od 18.37 do 18.41). Prisotna je bila samo Ivankina družina. Kraljica miru ji je dala sledeče sporočilo:

“Otročiči, molite, molite, molite!”

Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji 25. junija 2019:

„Dragi otroci!
Zahvaljujem se Bogu za vsakega od vas. Na poseben način, otročiči, hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu. Pripravljam vas za nove čase, da bi bili trdni v veri in vztrajni v molitvi, da bi po vas deloval Sveti Duh in prenovil obličje zemlje. Z vami molim za mir, ki je najdragocenejši dar, čeprav satan želi vojno in sovraštvo. Vi, otročiči, bodite moje iztegnjene roke in ponosno pojdite z Bogom. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.“
………
Poruka, 25. lipanj 2019:
„Draga djeco!
Zahvaljujem Bogu za svakoga od vas. Na poseban način, dječice, hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. Ja vas pripremam za nova vremena da budete čvrsti u vjeri i ustrajni u molitvi kako bi preko vas Duh Sveti djelovao i obnovio lice zemlje. Molim s vama za mir koji je najdragocjeniji dar, iako sotona želi rat i mržnju. Vi, dječice, budite moje ispružene ruke i ponosno idite s Bogom. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“

Izredno sporočilo Kraljice miru po vidcu Ivanu z dne 21. junija 2019:

»Dragi otroci, tudi danes vas želim poklicati, na poseben način, da bi obnovili moja sporočila. Živite moja sporočila, dragi otroci! Manj govorite o sporočilih in bolj živite po njih: govorite manj in živite več! Dragi otroci, z vami sem že dolgo časa, in tudi danes vas želim poklicati: molite po mojih namenih, za moje načrte, ki jih želim uresničiti v svetu: še posebno načrte miru. Tudi danes, dragi otroci, vam želim povedati, da molim za vse vas, in da za vse vas posredujem pred svojim Sinom. Hvala vam, dragi otroci, tudi danes, ker ste se odzvali mojemu klicu!«
………………..
https://www.medjugorje-info.com/hr/gospine-poruke/gospina-poruka-preko-vidioca-ivana-dragicevica-21-6-2019

Međugorje, sporočilo Kraljice miru, po vidkinji Mirjani 2. 6. 2019


Međugorje, sporočilo Kraljice miru, po vidkinji Mirjani 2. 6. 2019:

“Dragi otroci, samo čisto in odprto srce bo storilo, da zares spoznate mojega Sina in da bodo vsi tisti, ki ne poznajo Njegove ljubezni, le to spoznali po vas. Samo ljubezen bo storila, da boste dojeli, da je ljubezen močnejša od smrti, ker je prava ljubezen premagala smrt in jo izničila. Otroci moji, odpuščanje je vzvišena oblika ljubezni. Vi, apostoli moje ljubezni, morate moliti, da bi bili močni v duhu in bi mogli dojeti in odpustiti. Vi, apostoli moje ljubezni, z razumevanjem in odpuščanjem dajete zgled ljubezni in usmiljenja. Da bi zmogli dojeti in odpustiti je dar, za katerega je treba moliti in ga negovati. Z odpuščanjem pokažete, da znate ljubiti. Poglejte samo, otroci moji, kako nebeški Oče ljubi vas z veliko ljubeznijo, razumevanjem, odpuščanjem in pravičnostjo, kako vam daje mene – mater vaših src. In glejte, tu sem med vami, da vas blagoslavljam z materinskim blagoslovom, da vas pokličem k molitvi, postu, da vam govorim, da verujte, da upajte, da odpuščajte, da molite za svoje pastirje in nad vsem da brezmejno ljubite. Otroci moji, sledite mi. Moja pot je pot miru in ljubezni, pot mojega Sina. To je pot, ki vodi do zmage mojega srca. Hvala vam.”

……………….

2. 6. 2019.

Draga djeco, samo čisto i otvoreno srce će učiniti da zaista upoznate moga Sina i da svi oni koji ne poznaju njegovu ljubav po vama je upoznaju. Samo ljubav će učiniti da shvatite da je jača od smrti jer prava ljubav je pobijedila smrt i učinila da smrt ne postoji.

Djeco moja, opraštanje je uzvišeni oblik ljubavi. Vi, kao apostoli moje ljubavi, morate moliti da biste u duhu bili jaki i mogli shvatiti i oprostiti. Vi, apostoli moje ljubavi, razumijevanjem i oprostom dajete primjer ljubavi i milosrđa. Moći shvatiti i oprostiti je dar za koji treba moliti i njegovati ga.

Praštanjem pokazujete da znate ljubiti. Pogledajte samo, djeco moja, kako Nebeski Otac ljubi vas velikom ljubavlju, razumijevanjem, opraštanjem i pravednošću, kako vam daje mene—majku vaših srdaca. I evo tu sam među vama da vas blagoslivljam majčinskim blagoslovom, da vas pozovem na molitvu, post, da vam govorim da vjerujete, da se nadate, da opraštate, da molite za svoje pastire, i iznad svega bezgranično ljubite.

Djeco moja, slijedite me. Moj put je put mira i ljubavi, put moga Sina. To je put koji vodi do trijumfa moga srca. Hvala vam.