Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji Pavlović Lunetti, 25. avgusta 2014:

“Dragi otroci!
Molite po mojih namenih, ker satan želi uničiti načrt, ki ga imam tukaj, in vam ukrasti mir. Zato, otročiči, molite, molite, molite, da bi Bog mogel delovati po vsakem od vas. Naj bodo vaša srca odprta Božji volji. Jaz vas ljubim in blagoslavljam s svojim materinskim blagoslovom. Hvala vam, ker ste odzvali mojemu klicu.”
…………………………………………………….
„Draga djeco! Molite se na moje nakane, jer Sotona želi uništiti moj plan koji imam ovdje i ukrasti vam mir. Zato, dječice, molite, molite, molite da bi Bog preko svakog od vas mogao djelovati. Neka vam srca budu otvorena Božjoj volji. Ja vas ljubim i blagoslivljem mojim majčinskim blagoslovom. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“

Sporočilo Kraljice miru, ki ga je prejel videc Ivan 18. avgusta 2014 v italijanskem kraju Salvaterra (Reggio Emilia):

“Dragi moji otroci, tudi danes se veselim z vsemi vami.
Vidim vaša radostna srca, vidim tudi ta polja, ki so zorana, ki so dobro obdelana, zato, dragi otroci, ravno tako obdelujte svoja srca; odprite svoja srca delovanju Svetega Duha, ker želim izprositi in izmoliti Božje milosti za vas. Vztrajajte v molitvi, še posebno v tem času, ko želi satan uničiti moje načrte. Vedite, dragi otroci, da je Mati vedno tako blizu vas. Molim z vami in posredujem pri svojem Sinu za vse vas. Hvala, dragi otroci, ker ste se tudi danes odzvali mojemu klicu.”
………………
MESSAGGIO DEL 18 AGOSTO 2014 DELLA REGINA DELLA PACE DATO A IVAN A SALVATERRA (REGGIO EMILIA)
“Cari figli miei, anche oggi gioisco insieme a tutti voi. Io vedo i vostri cuori gioiosi, vedo anche questi campi che sono arati, che sono ben coltivati, perciò cari figli ,altrettanto lavorate sui vostri cuori , aprite i vostri cuori all’azione dello Spirito Santo perché voglio chiedere e pregare grazie divine per voi. Perseverate nella preghiera, particolarmente in questo tempo ,quando satana desidera distruggere i miei piani. Sappiate, cari figli, che la Madre è sempre così vicina a voi.Prego insieme a voi e intercedo presso mio figlio per tutti voi. Grazie cari figli perché anche oggi avete risposto alla mia chiamata.”
(Radio Maria)

Sporočilo Kraljice miru, ki ga je prejel videc Ivan 17. avgusta 2014 v Vicenzi (Italija):

“Dragi otroci, tudi danes vas na poseben način kličem, da bi molili za mir.
Odprite se Svetemu Duhu, dragi otroci, naj vas Sveti Duh vodi.
V tem času še posebno molite za mojega ljubljenega svetega očeta,
molite za njegovo poslanstvo, poslanstvo miru.
Mati moli z vami, posreduje pri svojem Sinu za vse vas.
Hvala vam, dragi otroci, ker ste se tudi danes odzvali mojemu klicu.”
……………………..
https://www.facebook.com/photo.php?v=10203590570237731

Sporočilo Kraljice miru po vidcu Ivanu 11. avgusta ob 22.00 uri, ob modrem križu v Medžugorju:

“Dragi otroci, tudi danes vas želim na poseben način povabiti k molitvi za mir. Molite, dragi otroci, za moje načrte miru.
Odločite se za mir in borite se proti zlu in grehu. Dragi otroci, molim z vami in posredujem za vse vas pri svojem Sinu.
Hvala, ker ste se tudi danes odzvali na moj klic.”
…………………………………………………………
http://www.medjugorje-info.com/hr/medjugorje/o-medjugorju/gospine-poruke/93-gospine-poruke/gospina-poruka-preko-ivana-dragicevica-11-08-2014.html

Sporočilo Kraljice miru, ki ga je prejel videc Ivan 4. avgusta 2014 na Podbrdu ob 23. uri:

Nebeška Gospa je prišla nocoj zelo radostna in vesela. Pozdravila nas je s svojim materinskim blagoslovom:
“Hvaljen Jezus, dragi moji otroci”.
Nato je iztegnila roke in dalj časa molila nad vsemi prisotnimi, v svojem aramejskem jeziku. Še posebno je molila nad bolniki in nad vami mladimi. Nato je rekla:

“Dragi otroci, tudi danes se veselim z vami, v tem milostnem času. Še posebno se veselim, ko vidim toliko mojih otrok, ki so srečni v teh dneh. Vabim vas, dragi otroci, da molite v tem času za mir. Molite za mir. Mir naj zavlada v človekovem srcu.
Naj se moj Sin nastani v vaših srcih, da vam prinese mir, ker je On vaš mir. Molim, dragi otroci, in posredujem za vse vas pri svojem Sinu. Zato vztrajajte tudi vi v molitvi. Ne bojte se, samo nadaljujte z molitvijo.
Hvala vam, dragi otroci, za vašo vztrajnost in hvala vam, ker ste tudi danes odgovorili na moj klic.”

Na koncu je Marija spet molila nad nami in nato v znamenju svetlobe in križa odšla s pozdravom:
“Pojdite v miru, dragi moji otroci!”
…………….
http://www.medjugorje-info.com/hr/medjugorje/o-medjugorju/gospine-poruke/93-gospine-poruke/gospina-poruka-preko-ivana-dragicevica-04-08-2014.html

Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mirjani Dragićević Soldo 2. avgusta 2014:

“Dragi otroci! Razlog, da sem z vami, je moje poslanstvo, da vam pomagam, da zmaga Dobro, čeprav se vam to sedaj zdi nemogoče. Vem, da mnogo stvari ne razumete, kakor tudi jaz nisem vsega razumela, vsega tistega, kar mi je moj Sin razlagal, dokler je rastel ob meni, toda verjela sem mu in mu sledila. To prosim tudi vas, da mi verjamete in da mi sledite. Toda, otroci moji, slediti meni pomeni ljubiti mojega Sina nad vse, ljubiti ga v vsakem človeku brez razlike. Da bi to zmogli, vas znova kličem k odrekanju, molitvi in postu. Kličem vas, da bi bila evharistija življenje vaše duše. Kličem vas, da bi bili moji apostoli luči, ki bodo z lučjo širili ljubezen in usmiljenje. Otroci moji, vaše življenje je samo en migljaj v primerjavi z večnim življenjem. Ko pa boste prišli pred mojega Sina, bo On videl v vaših srcih, koliko ljubezni ste imeli. Da bi na pravi način širili ljubezen, prosim svojega Sina, da vam po ljubezni podeli skupnost z Njim, edinost med vami, edinost med vami in vašimi pastirji. Moj Sin se vam vedno znova daruje preko njih in obnavlja vašo dušo. Tega ne pozabite. Hvala vam!”
………………………………………………………….
Gospina poruka preko Mirjane, 02.08.2014. :
“Draga djeco! Razlog da sam s vama, moje poslanje je da vam pomognem da pobijedi Dobro, iako se to vama sada ne čini mogućim.
Znam da mnoge stvari ne razumijete kao što ni ja nisam sve razumijela, sve ono što mi je moj Sin tumačio dok je rastao uz mene, ali sam mu vjerovala i slijedila Ga. To molim i vas da mi vjerujete i da me slijedite. Ali, djeco moja, slijediti mene znači ljubiti moga Sina iznad svega, ljubiti Ga u svakom čovjeku bez razlike. Da biste to mogli ja vas iznova pozivam na odricanje, molitvu i post. Pozivam vas da život vaše duše bude Euharistija. Ja vas pozivam da mi budete apostoli svjetla koji će svijetom širiti ljubav i milosrđe. Djeco moja vaš je život samo jedan treptaj prema vječnom životu. A kad pred moga Sina dođete, On će vidjeti u vašim srcima, koliko ste ljubavi imali. Da biste na pravi način širili ljubav ja molim svoga Sina da vam kroz ljubav udijeli zajedništvo po Njemu, jedinstvo među vama, jedinstvo između vas i vaših pastira. Moj Sin vam se uvijek iznova daruje preko njih i obnavlja vašu dušu. To nemojte zaboraviti. Hvala vam!”