Sporočilo Kraljice miru, ki ga je prejel videc Ivan 18. avgusta 2014 v italijanskem kraju Salvaterra (Reggio Emilia):

“Dragi moji otroci, tudi danes se veselim z vsemi vami.
Vidim vaša radostna srca, vidim tudi ta polja, ki so zorana, ki so dobro obdelana, zato, dragi otroci, ravno tako obdelujte svoja srca; odprite svoja srca delovanju Svetega Duha, ker želim izprositi in izmoliti Božje milosti za vas. Vztrajajte v molitvi, še posebno v tem času, ko želi satan uničiti moje načrte. Vedite, dragi otroci, da je Mati vedno tako blizu vas. Molim z vami in posredujem pri svojem Sinu za vse vas. Hvala, dragi otroci, ker ste se tudi danes odzvali mojemu klicu.”
………………
MESSAGGIO DEL 18 AGOSTO 2014 DELLA REGINA DELLA PACE DATO A IVAN A SALVATERRA (REGGIO EMILIA)
“Cari figli miei, anche oggi gioisco insieme a tutti voi. Io vedo i vostri cuori gioiosi, vedo anche questi campi che sono arati, che sono ben coltivati, perciò cari figli ,altrettanto lavorate sui vostri cuori , aprite i vostri cuori all’azione dello Spirito Santo perché voglio chiedere e pregare grazie divine per voi. Perseverate nella preghiera, particolarmente in questo tempo ,quando satana desidera distruggere i miei piani. Sappiate, cari figli, che la Madre è sempre così vicina a voi.Prego insieme a voi e intercedo presso mio figlio per tutti voi. Grazie cari figli perché anche oggi avete risposto alla mia chiamata.”
(Radio Maria)

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja