Međugorje letno sporočilo Kraljice miru po Ivanki 25. junija 2021

Letno prikazovanje, ki je trajalo 5 minut (18: 41h-18: 46h), je imela Ivanka doma. Pri prikazovanju je bila prisotna samo Ivankina družina. Po prikazovanju je vidkinja Ivanka rekla:

Gospa je dala naslednje sporočilo: “Otročiči, potrebujem vaše molitve. Molite, molite, molite.”

Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji 25. junija 2021:

“Dragi otroci!
Moje srce je radostno, ker vsa ta leta vidim vašo ljubezen in odprtost mojemu klicu. Danes vas vse kličem: molite z menoj za mir in svobodo, ker satan je močan in želi s svojimi prevarami odvesti čim več src od mojega materinskega srca. Zato se odločite za Boga, da vam bo dobro na zemlji, ki vam jo je dal Bog. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.”
…………….
Poruka, 25. lipanj 2021
„Draga djeco!
Moje je srce radosno jer kroz ove godine vidim vašu ljubav i otvorenost mom pozivu. Danas vas sve pozivam: molite se sa mnom za mir i slobodu, jer sotona je jak i želi svojim prevarama odvesti što više srca od mog majčinskog srca. Zato se odlučite za Boga da vam bude dobro na zemlji koju vam je Bog dao. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“

Izredno sporočilo Kraljice miru po vidcu Ivanu 19. junija 2021:

“Dragi otroci,
zame ste vi vsi pomembni. Molite in radujte se z menoj, veselite se za vsako srce, ki je bilo prineseno in se je ohranilo do danes.
Danes še posebej molite za vse molitvene skupine, ki se pripravljajo na moj prihod.
Mati moli za vsakega od vas in posreduje za vsakega od vas pred svojim Sinom.
Hvala, dragi otroci, ker ste se tudi danes odzvali mojemu klicu.”
………………………….
Messaggio della Regina della pace del 19 Giugno 2021 a Ivan di Medjugorje
“Cari figli
voi siete tutti importanti per me. Pregate e gioite insieme a me, rallegratevi di ogni cuore che è stato trasportato e preservato fino ad oggi.
Pregate specialmente oggi per tutti i gruppi di preghiera che si stanno preparando per la mia venuta.
La Madre sta pregando per ciascuno di voi ed intercede per ciascuno di voi davanti a suo figlio.
Grazie cari figli perché anche oggi avete risposto alla mia chiamata.”
(Radio Maria)

Sporočilo Kraljice miru, ki ga je prejel medžugorski videc Ivan 13. junija 2021 v Mestrini (Padova):

»Dragi otroci,
že tolikokrat sem ponovila in nocoj želim še enkrat ponoviti:
‘Molite, dragi otroci, za spreobrnjenje.’
Nocoj vas posebej vabim, da bi molili za spreobrnjenje v družinskem krogu.
Molite za vse otroke, ki so se oddaljili od svojih staršev, in obratno, molite za tiste starše, ki zanemarjajo svoje otroke.
Prosim vas, molite, da bi Božja milost in delovanje Svetega Duha vodila te otroke in te starše, ki so daleč od združenja z mojim Sinom Jezusom Kristusom.
Hvala, dragi otroci, ker ste se tudi nocoj odzvali mojemu klicu.«
……………………..
“Cari figli, così tante volte ho ripetuto e questa sera desidero ancora una volta ripetere: “Pregate cari figli per la conversione”.
In particolare questa sera vi invito a pregare per la Conversione nell’ambito famigliare.
Pregate per tutti i figli che si sono allontanati dai propri genitori e viceversa pregate per quei genitori che stanno trascurando i propri figli.
Vi prego pregate che la Grazia Divina e l’azione dello Spirito Santo guidi questi figli e questi genitori che sono lontani dall’unione con mio Figlio Cristo Gesù.
Grazie cari figli perché anche questa sera avete risposto alla mia chiamata.”
(Radio Maria)