Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji 25. januarja 2021:

“Dragi otroci! V tem času vas kličem k molitvi, postu in odrekanju, da bi bili močnejši v veri. To je čas prebujanja in rojevanja. Kot narava, ki se daje, tudi vi, otročiči, razmišljajte, koliko ste prejeli. Bodite radostni nosilci miru in ljubezni, da bi vam bilo dobro na zemlji. Hrepenite po nebesih, a v nebesih ni žalosti, niti sovraštva. Zato, otročiči, znova se odločite za spreobrnjenje in naj svetost zavlada v vašem življenju. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.”
…………………..
Poruka, 25. siječanj 2021
”Draga djeco! Pozivam vas u ovom vremenu na molitvu, post i odricanje da biste bili jači u vjeri. Ovo je vrijeme buđenja i rađanja. Kao priroda koja se daje, i vi, dječice, razmišljajte koliko ste primili. Budite radosni nositelji mira i ljubavi da bi vam bilo dobro na zemlji. Žudite za nebom, a u nebu nema tuge ni mržnje. Zato, dječice, iznova se odlučite na obraćenje i neka svetost zavlada u vašem životu. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.”

Medžugorje – model nove evangelizacije za svet Online Kongres 30. in 31. januarja 2021 na TV Exodus

Medžugorje – model nove evangelizacije za svet
Online Kongres
30. in 31. januarja 2021 na TV Exodus

  Preberi več o Medžugorje – model nove evangelizacije za svet Online Kongres 30. in 31. januarja 2021 na TV Exodus

Vabilo k ogledu oddaje Glas Medžugorja – petek, 5. februar 2021, ob 20.00 uri

Dragi prijatelji Medžugorja, za vas smo pripravili oddajo Glas Medžugorja, ki bo predvajana na televiziji Exodus. Program Exodus TV je viden v vseh kabelskih in IP TV ponudnikih televizijskega signala, spremljate pa ga lahko tudi na internetu:

Preberi več o Vabilo k ogledu oddaje Glas Medžugorja – petek, 5. februar 2021, ob 20.00 uri

Izredno sporočilo, ki ga je prejel videc Ivan 21. januarja 2021:

“Dragi otroci, v evangeliju nam moj Sin večkrat reče: »Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek, dal vam bom moč.«
Tudi danes vas kličem, dragi otroci, da pridete k Njemu, da ga srečate. Odločite se Zanj in pojdite z Njim naproti prihodnosti. Na ta način boste na varnem in zaščiteni, kajti ta svet vam ne more dati varnosti ali miru. Samo On vam lahko to da. Na poseben način vas kličem, dragi otroci, da vztrajate v molitvi. Molim za vse vas in posredujem pri svojem Sinu za vse vas.
Hvala, dragi otroci, ker ste se odzvali mojemu klicu.”
…………………………….
Cari figli, nel Vangelo, mio Figlio, molte volte ci dice le parole: ‘Venite a me, voi tutti che siete oppressi e stanchi, e io vi darò riposo, vi darò forza’.
Anche oggi vi invito, cari figli, di venire a Lui, di incontrarLo. Decidetevi per Lui e andate con Lui verso il futuro. In questo modo sarete al sicuro e protetti, perché questo mondo non può darvi sicurezza o pace. Solo Lui può (darvi questo). In modo speciale vi invito, cari figli, a perseverare nella preghiera. Prego per tutti voi e intercedo davanti a mio Figlio per tutti voi.
Grazie, cari figli, per aver risposto alla mia chiamata.”

Izredno sporočilo Kraljice miru po vidcu Ivanu 16. januarja 2021

Izredno sporočilo Kraljice miru po vidcu Ivanu 16. januarja 2021:

»Dragi otroci! Tudi danes vas želim spodbuditi: obnovite moja sporočila, ki vam jih dajem. Živite moja sporočila. V tem milostnem času vas želim poklicati: odprite svoja srca, posebno v svojih družinah. Živite in molite in delajte. Hvala vam, dragi otroci, ker ste se tudi danes odzvali mojemu klicu!«

…………………….. Preberi več o Izredno sporočilo Kraljice miru po vidcu Ivanu 16. januarja 2021