Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji 25. novembra 2021:

“Dragi otroci!
Z vami sem v tem usmiljenem času in vse vas kličem, da bi bili nosilci miru in ljubezni v tem svetu, kjer vas, otročiči, Bog po meni kliče, da bi bili molitev in ljubezen in izraz raja tukaj na zemlji.
Naj bodo vaša srca izpolnjena z radostjo in vero v Boga, da bi imeli, otročiči, popolno zaupanje v Njegovo sveto voljo. Zato sem z vami, ker me On, Najvišji, pošilja med vas, da vas spodbudim k upanju; in vi boste ustvarjalci miru v tem nemirnem svetu.
Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.”
…………….
„Draga djeco!
S vama sam u ovom milosrdnom vremenu i pozivam vas sve da budete nositelji mira i ljubavi u ovom svijetu, gdje vas, dječice, Bog preko mene poziva da budete molitva i ljubav i izraz raja ovdje na zemlji.
Neka vaša srca budu ispunjena radošću i vjerom u Boga da imate, dječice, potpuno povjerenje u njegovu svetu volju. Zato sam s vama, jer me On, Svevišnji, šalje među vas da vas potaknem na nadu i vi ćete biti mirotvorci u ovom nemirnom svijetu.
Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“

Izredno sporočilo Kraljice miru, ki ga je prejel videc Ivan 4. septembra 2021:

Nocoj je Marija prišla posebno radostna in vesela med vse nas. Čim je prišla, je pozdravila vse s svojim običajnim pozdravom: “Naj bo hvaljen Jezus, dragi moji otroci.”
Nato je Marija stegnila svoje roke in molila nad vsemi nami, še posebno nad vami, bolniki in duhovniki, ki ste prisotni na tem srečanju. Nato je vsem nam namenila naslednje besede: Preberi več o Izredno sporočilo Kraljice miru, ki ga je prejel videc Ivan 4. septembra 2021:

Spročilo Kraljice miru po vidkinji Mariji 25. avgusta 2021:

“Dragi otroci!
Z radostjo vas vse kličem, otročiči, ki ste se odzvali mojemu klicu, bodite radost in mir. Pričujte s svojim življenjem za nebesa, ki vam jih prinašam. Čas je, otročiči, da bi bili odsev moje ljubezni za vse tiste, ki ne ljubijo in katerih srca je osvojilo sovraštvo. Ne pozabite: Jaz sem z vami in posredujem za vse vas pri svojem sinu Jezusu, da vam da svoj mir. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.”
………………………
Poruka, 25. kolovoz 2021
„Draga djeco!
S radošću vas sve pozivam, dječice, koji ste se odazvali mome pozivu, budite radost i mir. Svjedočite svojim životima nebo koje vam nosim. Vrijeme je, dječice, da budete odsjaj moje ljubavi za sve one koji ne ljube i čija srca je osvojila mržnja. Ne zaboravite: ja sam s vama i zagovaram za sve vas pred mojim sinom Isusom da vam dadne svoj mir. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“

Izredno sporočilo Kraljice miru po vidcu Ivanu 14. avgusta 2021:

Tudi nocoj je prišla Marija k nam posebno radostna in vesela. Čim je prišla, je pozdravila vse s svojim običajnim materinskim pozdravom: “Naj bo hvaljen Jezus, dragi otroci moji.”
Nato je Marija dvignila pogled in stegnila roke nad nami in nekaj časa molila za nas, prisotne. Potem je posebej molila za duhovnike, prisotne na tem srečanju, in prav tako za bolnike.
Nato se je obrnila na nas s sledečimi besedami:
Preberi več o Izredno sporočilo Kraljice miru po vidcu Ivanu 14. avgusta 2021:

Izredno sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji Pavlović Lunetti 6. avgusta 2021:

“Brez Boga nimate niti prihodnosti niti večnega življenja,
zato se spreobrnite in vrnite k Bogu.”

(Vidkinja Marija pa je k temu dodala, naj molimo, da bomo močni v veri.) Preberi več o Izredno sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji Pavlović Lunetti 6. avgusta 2021:

Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji 25. julija 2021:

“Dragi otroci! Kličem vas, da bi bili molitev za vse tiste, ki ne molijo. Pričujte, otročiči, s svojim življenjem o radosti, da ste moji, Bog pa bo uslišal vaše molitve in vam dal mir v tem nemirnem svetu, kjer vladata oholost in sebičnost. Otročiči, bodite darežljivi in ljubezen moje ljubezni, da bodo pogani občutili, da ste moji, in se spreobrnili k mojemu brezmadežnem Srcu. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.”
…………………………………..
Poruka, 25. srpanj 2021
„Draga djeco! Pozivam vas da budete molitva za sve one koji ne mole. Svjedočite, dječice, vašim životima radost da ste moji, a Bog će uslišati vaše molitve i dati vam mir u ovom nemirnom svijetu, gdje oholost i sebičnost vlada. Dječice, vi budite darežljivi i ljubav moje ljubavi, da pogani osjete da ste moji i da se obrate mom Bezgrješnom Srcu. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“

Izredno sporočilo Kraljice miru po vidcu Ivanu 17. julija 2021:

Dragi duhovniki, dragi prijatelji v Kristusu, še enkrat vas iz srca pozdravljam na tem molitvenem srečanju, skupaj z našo Kraljico miru. Čas, v katerem sedaj živimo, je čas počitka, čas letnega počitka in sprašujemo se, kako bi se spočili. Mnogi gredo v hribe, na morje, berejo kakšno knjigo, nekateri drugi gredo na sprehode.
Marija nas kliče, da bi drugače počivali. Ona nam kaže, da se je mogoče spočiti s svojim spreobrnjenjem. Spreobrnjenje zajame celotno bit vsake osebe, zajame telo, dušo, besede in dejanja.
Sveti Marko nam v svojem evangeliju pove:
Prve Jezusove besede na začetku Njegovega delovanja so bile:
»Spreobrnite se, verujte evangeliju.«
Spreobrnjenje ni nekaj površinskega, zunanjega, ni površno branje
Božje besede. Spreobrnjenje je osebno srečanje z Jezusom. In Marija nas vodi prav po tej poti, tako da lahko srečamo Jezusa v sedanjem času.

Danes je Marija prišla med nas zelo vesela in radostna. Vse nas je pozdravila s svojim materinskim pozdravom: »Naj bo hvaljen Jezus, dragi otroci moji.« Stegnila je roke nad vse in dalj časa molila nad duhovniki in nad prisotnimi bolniki. Potem se je vrnila k nam z naslednjimi besedami
…………………
“Dragi otroci,
ne pozabite, da ste tukaj na zemlji na poti v večnost. Zato, dragi otroci, bodite odprti Božji ljubezni in opustite sebičnost in greh. Naj bo vaša radost edino v vsakodnevnem odkrivanju Boga preko molitve. Zato izkoristite dobro ta čas.
Hvala, dragi otroci, ker ste se še enkrat odzvali mojemu klicu.”
…………………

Marija je nato vse blagoslovila s svojim materinskim blagoslovom. Blagoslovila je tudi vse nabožne predmete, ki ste jih prinesli. Jaz sem ji, kot vedno, priporočil vse vas, vaše namene, vaše potrebe, vaše družine in na poseben način sem ji priporočil vse tiste, ki so me prosili za molitev.
Marija je nato še nekaj časa molila za družine, za mlade, za svetost v družinah. S to molitvijo je odšla v znamenju luči in križa s pozdravom:
»Pojdite v miru, dragi moji otroci.«

(Vir: Radio Maria)

Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji 25. junija 2021:

“Dragi otroci!
Moje srce je radostno, ker vsa ta leta vidim vašo ljubezen in odprtost mojemu klicu. Danes vas vse kličem: molite z menoj za mir in svobodo, ker satan je močan in želi s svojimi prevarami odvesti čim več src od mojega materinskega srca. Zato se odločite za Boga, da vam bo dobro na zemlji, ki vam jo je dal Bog. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.”
…………….
Poruka, 25. lipanj 2021
„Draga djeco!
Moje je srce radosno jer kroz ove godine vidim vašu ljubav i otvorenost mom pozivu. Danas vas sve pozivam: molite se sa mnom za mir i slobodu, jer sotona je jak i želi svojim prevarama odvesti što više srca od mog majčinskog srca. Zato se odlučite za Boga da vam bude dobro na zemlji koju vam je Bog dao. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“

Izredno sporočilo Kraljice miru po vidcu Ivanu 19. junija 2021:

“Dragi otroci,
zame ste vi vsi pomembni. Molite in radujte se z menoj, veselite se za vsako srce, ki je bilo prineseno in se je ohranilo do danes.
Danes še posebej molite za vse molitvene skupine, ki se pripravljajo na moj prihod.
Mati moli za vsakega od vas in posreduje za vsakega od vas pred svojim Sinom.
Hvala, dragi otroci, ker ste se tudi danes odzvali mojemu klicu.”
………………………….
Messaggio della Regina della pace del 19 Giugno 2021 a Ivan di Medjugorje
“Cari figli
voi siete tutti importanti per me. Pregate e gioite insieme a me, rallegratevi di ogni cuore che è stato trasportato e preservato fino ad oggi.
Pregate specialmente oggi per tutti i gruppi di preghiera che si stanno preparando per la mia venuta.
La Madre sta pregando per ciascuno di voi ed intercede per ciascuno di voi davanti a suo figlio.
Grazie cari figli perché anche oggi avete risposto alla mia chiamata.”
(Radio Maria)

Sporočilo Kraljice miru, ki ga je prejel medžugorski videc Ivan 13. junija 2021 v Mestrini (Padova):

»Dragi otroci,
že tolikokrat sem ponovila in nocoj želim še enkrat ponoviti:
‘Molite, dragi otroci, za spreobrnjenje.’
Nocoj vas posebej vabim, da bi molili za spreobrnjenje v družinskem krogu.
Molite za vse otroke, ki so se oddaljili od svojih staršev, in obratno, molite za tiste starše, ki zanemarjajo svoje otroke.
Prosim vas, molite, da bi Božja milost in delovanje Svetega Duha vodila te otroke in te starše, ki so daleč od združenja z mojim Sinom Jezusom Kristusom.
Hvala, dragi otroci, ker ste se tudi nocoj odzvali mojemu klicu.«
……………………..
“Cari figli, così tante volte ho ripetuto e questa sera desidero ancora una volta ripetere: “Pregate cari figli per la conversione”.
In particolare questa sera vi invito a pregare per la Conversione nell’ambito famigliare.
Pregate per tutti i figli che si sono allontanati dai propri genitori e viceversa pregate per quei genitori che stanno trascurando i propri figli.
Vi prego pregate che la Grazia Divina e l’azione dello Spirito Santo guidi questi figli e questi genitori che sono lontani dall’unione con mio Figlio Cristo Gesù.
Grazie cari figli perché anche questa sera avete risposto alla mia chiamata.”
(Radio Maria)