Sporočilo Kraljice miru, ki ga je prejel medžugorski videc Ivan 13. junija 2021 v Mestrini (Padova):

»Dragi otroci,
že tolikokrat sem ponovila in nocoj želim še enkrat ponoviti:
‘Molite, dragi otroci, za spreobrnjenje.’
Nocoj vas posebej vabim, da bi molili za spreobrnjenje v družinskem krogu.
Molite za vse otroke, ki so se oddaljili od svojih staršev, in obratno, molite za tiste starše, ki zanemarjajo svoje otroke.
Prosim vas, molite, da bi Božja milost in delovanje Svetega Duha vodila te otroke in te starše, ki so daleč od združenja z mojim Sinom Jezusom Kristusom.
Hvala, dragi otroci, ker ste se tudi nocoj odzvali mojemu klicu.«
……………………..
“Cari figli, così tante volte ho ripetuto e questa sera desidero ancora una volta ripetere: “Pregate cari figli per la conversione”.
In particolare questa sera vi invito a pregare per la Conversione nell’ambito famigliare.
Pregate per tutti i figli che si sono allontanati dai propri genitori e viceversa pregate per quei genitori che stanno trascurando i propri figli.
Vi prego pregate che la Grazia Divina e l’azione dello Spirito Santo guidi questi figli e questi genitori che sono lontani dall’unione con mio Figlio Cristo Gesù.
Grazie cari figli perché anche questa sera avete risposto alla mia chiamata.”
(Radio Maria)

Izredno sporočilo Kraljice miru po vidcu Ivanu 1. junija 2021:

“Otročiči,
molite, molite, molite za mir, da bi vsak človek v svetu občutil, da potrebuje mir in da preko vas mir steče v svet, v vsa srca.
Ne govorite o miru, ampak živite mir, molitev je hrana za vaš mir.
Hvala vam, ker ste se tudi danes odzvali na moj klic.”
……………………………
Dječice
molite, molite, molite za mir, kako bi svaki čovjek u svijetu osjetio da treba mir i da preko vas mir potječe svijetom u svim srcima.
Ne govorite o miru nego živite mir, molitva je hrana za vaš mir. Hvala vam jer ste se i danas odazvali mome pozivu.

Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji 25. maja 2021:

“Dragi otroci,
gledam vas in kličem: vrnite se k Bogu, ker On je ljubezen, tudi mene je iz ljubezni poslal k vam, da vas vodim na poti spreobračanja. Pustite greh in zlo, odločite se za svetost in radost bo zavladala, vi pa boste moje iztegnjene roke v tem izgubljenem svetu. Želim, da bi bili molitev in upanje za tiste, ki niso spoznali Boga ljubezni. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu!”

………………………
Poruka, 25. svibanj 2021
”Draga djeco,
gledam vas i pozivam: vratite se Bogu jer On je ljubav i mene je iz ljubavi poslao vama da vas vodim na putu obraćenja. Ostavite grijeh i zlo, odlučite se na svetost i radost će zavladati, a vi ćete biti moje ispružene ruke u ovom izgubljenom svijetu. Želim da budete molitva i nada onima koji nisu upoznali Boga ljubavi. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.”

Izredno sporočilo po vidcu Ivanu 8. maja 2021:

»Dragi otroci,
jaz sem z vami in se zahvaljujem Bogu za vsakega od vas, ki je z resnostjo sprejel klic k molitvi. Prosim za vse vas in posredujem pred svojim Sinom za vsakega od vas. Prosim za vašo vztrajnost in za vašo prepustitev.
Hvala, dragi otroci, ker ste se danes, še enkrat, odzvali mojemu klicu.«

Medjugorje, messaggio straordinario dell’8 maggio 2021 al veggente Ivan
“Cari figli
io sono con voi e ringrazio Dio per ognuno di voi che con serietà ha accettato la chiamata alla preghiera. Io prego per voi tutti e intercedo davanti a mio figlio per ognuno di voi. Io prego per la vostra perseveranza e per il vostro abbandono. Grazie cari figli per aver risposto alla mia chiamata ancora una volta oggi”.

Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji 25. aprila 2021:

“Dragi otroci! Danes vas kličem, da bi za svojo vero pričevali v barvah pomladi. Naj bo to vera upanja in poguma. Naj se, otročiči, vaša vera ne omaje v nobeni situaciji, niti v tem času preizkušnje. Pojdite pogumno z vstalim Kristusom proti nebesom, ki so vaš cilj. Jaz vas spremljam na tej poti svetosti in vas vse polagam v svoje Brezmadežno srce. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.”
…….
Poruka, 25. travanj 2021
„Draga djeco! Danas vas pozivam da vašu vjeru svjedočite u bojama proljeća. Neka to bude vjera nade i hrabrosti. Neka se, dječice, vaša vjera ne pokoleba ni u kojoj situaciji, pa ni u ovom vremenu kušnje. Idite hrabro s Kristom uskrslim prema nebu koje je vaš cilj. Ja vas pratim na tom putu svetosti i sve vas stavljam u svoje Bezgrješno srce. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“

Sporočilo Kraljice miru po vidcu Ivanu 17. aprila 2021:

“Dragi otroci, to je čas odgovornosti, sprejmite in živite moja sporočila odgovorno. Vrnite se k mojemu Sinu, vrnite se k molitvi. Otročiči, dovolite Bogu, da govori vašemu srcu. Satan želi kraljevati in uničiti vaše življenje. Otročiči, bodite vztrajni, pogumni, potrpežljivi in močni za svetost. Jaz sem z vami in vas vse blagoslavljam s svojim materinskim blagoslovom. Hvala, dragi otroci, ker ste odgovorili še enkrat, danes, na moj klic.”
………………

Cari figli, questo è il tempo della responsabilità, accettate e vivete i miei messaggi in maniera responsabile. Tornate a mio Figlio, tornate alla preghiera. Figlioli, permettete a Dio di parlare al vostro cuore. Satana vuole regnare e distrugge la vostra vita. Figlioli siate perseveranti, coraggiosi, pazienti e forti per la Santità. Io sono con voi e vi benedico tutti con la mia benedizione materna. Grazie, cari figli, di avete risposto ancora una volta, oggi alla mia chiamata.

Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji 25. marca 2021:

»Dragi otroci! Tudi danes sem z vami, da vam povem: otročiči, kdor moli, se ne boji prihodnosti in ne izgublja upanja. Vi ste izbrani, da prinašate radost in mir, ker ste moji. Jaz sem prišla sem z imenom Kraljica miru, ker hudič želi nemir in vojno, želi napolniti vaše srce s strahom pred prihodnostjo, a prihodnost je Božja. Zato bodite ponižni in molite in prepustite vse v roke Najvišjega, ki vas je ustvaril. Hvala, ker ste se odzvali mojemu klicu.«
……………
Poruka, 25. ožujak 2021
„Draga djeco! I danas sam s vama da vam kažem: dječice, tko moli, ne boji se budućnosti i ne gubi nadu. Vi ste izabrani da nosite radost i mir, jer ste moji. Ja sam ovdje došla s imenom Kraljica mira, jer đavao želi nemir i rat, želi ispuniti vaše srce strahom u budućnost, a budućnost je Božja. Zato budite ponizni i molite i prepustite sve u ruke Svevišnjega koji vas je stvorio. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“

Međugorje sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mirjani 18. marca 2021:

“Dragi otroci! Materinsko vas kličem, da se vrnete k radosti in resnici evangelija; da se vrnete k ljubezni mojega Sina, ker On vas čaka z razširjenimi rokami; da vse, kar delate v življenju, delate z mojim Sinom, z ljubeznijo; da bi bilo blagoslovljeno; da bi bila vaša duhovnost notranja, ne samo zunanja. Samo na ta način boste ponižni, velikodušni, napolnjeni z ljubeznijo in radostni. Moje materinsko srce pa se bo radovalo z vami. Hvala vam.”
…………….
Gospina poruka svijetu preko Mirjane Dragičević Soldo od 18. ožujka 2021:
Draga djeco! Majcinski vas pozivam da se vratite radosti i istini Evanđelja; da se vratite ljubavi moga Sina, jer On vas ceka rasirenih ruku; da sve sto cinite u zivotu cinite sa mojim Sinom, s ljubavlju; da bi vam bilo blagoslovljeno; da bi vasa duhovnost bila unutarnja, a ne samo vanjska.
Samo na taj nacin cete biti ponizni, velikodusni, ispunjeni ljubavlju i radosni.
A moje majcinsko srce ce se radovati s vama.
Hvala vam.

Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji 25. februarja 2021:

“Dragi otroci!
Bog je dopustil, da sem tudi danes z vami, da vas pokličem k molitvi in postu. Živite ta čas milosti in bodite priče upanja, ker, ponavljam vam, otročiči, da je mogoče z molitvijo in postom tudi vojne odvrniti. Otročiči, verujte in živite v veri in z vero ta čas milosti, moje Brezmadežno srce pa ne pušča nikogar od vas v nemiru, če se zateče k meni. Posredujem za vas pred Najvišjim in molim za mir v vaših srcih in za upanje v prihodnost. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.”
…………………………….
„Draga djeco!
Bog mi je dopustio da i danas budem s vama, da vas pozovem na molitvu i post. Živite ovo vrijeme milosti i budite svjedoci nade, jer ponavljam vam, dječice, da se molitvom i postom i ratovi mogu suzbiti. Dječice, vjerujte i živite u vjeri i s vjerom ovo vrijeme milosti, a moje Bezgrješno srce ne ostavlja nikoga od vas u nemiru ako se meni utječe. Zagovaram vas pred Svevišnjim i molim za mir u vašim srcima i nadu za budućnost. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“

Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji 25. januarja 2021:

“Dragi otroci! V tem času vas kličem k molitvi, postu in odrekanju, da bi bili močnejši v veri. To je čas prebujanja in rojevanja. Kot narava, ki se daje, tudi vi, otročiči, razmišljajte, koliko ste prejeli. Bodite radostni nosilci miru in ljubezni, da bi vam bilo dobro na zemlji. Hrepenite po nebesih, a v nebesih ni žalosti, niti sovraštva. Zato, otročiči, znova se odločite za spreobrnjenje in naj svetost zavlada v vašem življenju. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.”
…………………..
Poruka, 25. siječanj 2021
”Draga djeco! Pozivam vas u ovom vremenu na molitvu, post i odricanje da biste bili jači u vjeri. Ovo je vrijeme buđenja i rađanja. Kao priroda koja se daje, i vi, dječice, razmišljajte koliko ste primili. Budite radosni nositelji mira i ljubavi da bi vam bilo dobro na zemlji. Žudite za nebom, a u nebu nema tuge ni mržnje. Zato, dječice, iznova se odlučite na obraćenje i neka svetost zavlada u vašem životu. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.”