Mirjana – največ duš gre za Božič v nebesa

Mirjana pravi, da je videla nebesa in da jo je Gospa vprašala, če želi videti tudi pekel. Ni hotela, ker v Sarajevu živi sama, brez družbe drugih vidcev, in bi jo bilo strah. Zato ji pekla Marija ni pokazala. Povedala pa ji je, da v vicah obstajajo nekakšna nadstropja: nekateri kakor, da so čisto blizu pekla, in potem vse višje in višje do tistih, ki so najbližje nebesom. Marija je tudi rekla, da ljudje mislijo, da gre največ duš iz vic v nebesa na dan vernih duš. To ni točno. Največ jih gre na Božič. Preberi več o Mirjana – največ duš gre za Božič v nebesa

Medžugorje 8. decembra 1981

Medžugorje, sporočilo z dne 8. decembra 1981

“Če ste v težavah ali v stiski, pridite k meni. Če nimate moči se postiti ob kruhu in vodi, se lahko odpoveste drugim stvarem. Poleg hrane bi se bilo dobro odreči televiziji, saj ste – po gledanju televizijskih programov – raztreseni in ne morete moliti. Lahko bi se tudi odrekli alkoholu, cigaretam in drugim užitkom. Sami veste, kaj morate storiti.”

Medjugorje, messaggio del 8 Dicembre 1981
“Se siete in difficoltà o nel bisogno, venite a me. Se non avete la forza di digiunare a pane e acqua, potete rinunciare a altre cose. Oltre che al cibo, sarebbe bene rinunciare alla televisione, perché – dopo aver guardato i programmi televisivi – siete distratti e non riuscite a pregare. Potreste rinunciare anche all’alcool, alle sigarette e ad altri piaceri. Sapete da voi stessi ciò che dovreste fare”.

December 8, 1981 Feast of the Immaculate Conception

Our Lady answers questions the visionaries have about their futures. “I would like all of you to become priests and religious, but only if you desire it. You are free. It is up to you to choose.

If you are experiencing difficulties or if you need something, come to me. If you do not have the strength to fast on bread and water, you can give up a number of things. It would be a good thing to give up television, because after seeing some programs, you are distracted and unable to pray. You can give up alcohol, cigarettes, and other pleasures. You yourselves know what you have to do.”

Our Lady then profoundly kneels down, serious with Her hands extended. She prays to Jesus: “My beloved Son, I beseech you to be willing to forgive the world its great sin through which it offends you.”

Msgr. Aldo Cavalli novi apostolski vizitator v Medžugorju

Msgr. Aldo Cavalli novi apostolski vizitator v Medžugorju
Sveti oče je imenoval apostolskega vizitatorja s posebnim značajem za župnijo Medžugorje za nedoločen čas in ad nutum Sanctae Sedis msgr. Alda Cavallija, dosedanjega apostolskega nuncija na Nizozemskem. Preberi več o Msgr. Aldo Cavalli novi apostolski vizitator v Medžugorju

Medžugorje in Kitajska v živo

Danes 10. oktobra 2021 ob 10.00 uri se pričenja vsekitajski kongres med Medžugorjem in kitajsko govorečimi. Podali nam bodo svoje izkušnje, pričevanja, navdušenja, spreobrnenja. 40 let nam podaja tudi ta kotiček Kitajske, ki je še vedno pod komunističnim režimom in biti kristjan pomeni biti mučenec…
Prenos v živo bomo lahko spremljali preko Exodus Tv ali pa tudi po običajni povezavi iz Medžugorja.

Posnetek kongresa na Youtube prevedeno iz kitajščine v hrvaščino (začetek predavanja od 20.minute naprej):
https://www.youtube.com/watch?v=5YY-No2L8ms&list=PLJ0rpsM6k2AewbOE3AlMd7dr0dKgp2jfz

Ali Exodus TV:
https://www.exodus.si/index.php