Sporočilo Kraljice miru, ki ga je prejel videc Ivan 18. avgusta 2014 v italijanskem kraju Salvaterra (Reggio Emilia):

“Dragi moji otroci, tudi danes se veselim z vsemi vami.
Vidim vaša radostna srca, vidim tudi ta polja, ki so zorana, ki so dobro obdelana, zato, dragi otroci, ravno tako obdelujte svoja srca; odprite svoja srca delovanju Svetega Duha, ker želim izprositi in izmoliti Božje milosti za vas. Vztrajajte v molitvi, še posebno v tem času, ko želi satan uničiti moje načrte. Vedite, dragi otroci, da je Mati vedno tako blizu vas. Molim z vami in posredujem pri svojem Sinu za vse vas. Hvala, dragi otroci, ker ste se tudi danes odzvali mojemu klicu.”
………………
MESSAGGIO DEL 18 AGOSTO 2014 DELLA REGINA DELLA PACE DATO A IVAN A SALVATERRA (REGGIO EMILIA)
“Cari figli miei, anche oggi gioisco insieme a tutti voi. Io vedo i vostri cuori gioiosi, vedo anche questi campi che sono arati, che sono ben coltivati, perciò cari figli ,altrettanto lavorate sui vostri cuori , aprite i vostri cuori all’azione dello Spirito Santo perché voglio chiedere e pregare grazie divine per voi. Perseverate nella preghiera, particolarmente in questo tempo ,quando satana desidera distruggere i miei piani. Sappiate, cari figli, che la Madre è sempre così vicina a voi.Prego insieme a voi e intercedo presso mio figlio per tutti voi. Grazie cari figli perché anche oggi avete risposto alla mia chiamata.”
(Radio Maria)

Sporočilo Kraljice miru, ki ga je prejel videc Ivan 17. avgusta 2014 v Vicenzi (Italija):

“Dragi otroci, tudi danes vas na poseben način kličem, da bi molili za mir.
Odprite se Svetemu Duhu, dragi otroci, naj vas Sveti Duh vodi.
V tem času še posebno molite za mojega ljubljenega svetega očeta,
molite za njegovo poslanstvo, poslanstvo miru.
Mati moli z vami, posreduje pri svojem Sinu za vse vas.
Hvala vam, dragi otroci, ker ste se tudi danes odzvali mojemu klicu.”
……………………..
https://www.facebook.com/photo.php?v=10203590570237731

Sporočilo Kraljice miru po vidcu Ivanu 11. avgusta ob 22.00 uri, ob modrem križu v Medžugorju:

“Dragi otroci, tudi danes vas želim na poseben način povabiti k molitvi za mir. Molite, dragi otroci, za moje načrte miru.
Odločite se za mir in borite se proti zlu in grehu. Dragi otroci, molim z vami in posredujem za vse vas pri svojem Sinu.
Hvala, ker ste se tudi danes odzvali na moj klic.”
…………………………………………………………
http://www.medjugorje-info.com/hr/medjugorje/o-medjugorju/gospine-poruke/93-gospine-poruke/gospina-poruka-preko-ivana-dragicevica-11-08-2014.html

Sporočilo Kraljice miru, ki ga je prejel videc Ivan 4. avgusta 2014 na Podbrdu ob 23. uri:

Nebeška Gospa je prišla nocoj zelo radostna in vesela. Pozdravila nas je s svojim materinskim blagoslovom:
“Hvaljen Jezus, dragi moji otroci”.
Nato je iztegnila roke in dalj časa molila nad vsemi prisotnimi, v svojem aramejskem jeziku. Še posebno je molila nad bolniki in nad vami mladimi. Nato je rekla:

“Dragi otroci, tudi danes se veselim z vami, v tem milostnem času. Še posebno se veselim, ko vidim toliko mojih otrok, ki so srečni v teh dneh. Vabim vas, dragi otroci, da molite v tem času za mir. Molite za mir. Mir naj zavlada v človekovem srcu.
Naj se moj Sin nastani v vaših srcih, da vam prinese mir, ker je On vaš mir. Molim, dragi otroci, in posredujem za vse vas pri svojem Sinu. Zato vztrajajte tudi vi v molitvi. Ne bojte se, samo nadaljujte z molitvijo.
Hvala vam, dragi otroci, za vašo vztrajnost in hvala vam, ker ste tudi danes odgovorili na moj klic.”

Na koncu je Marija spet molila nad nami in nato v znamenju svetlobe in križa odšla s pozdravom:
“Pojdite v miru, dragi moji otroci!”
…………….
http://www.medjugorje-info.com/hr/medjugorje/o-medjugorju/gospine-poruke/93-gospine-poruke/gospina-poruka-preko-ivana-dragicevica-04-08-2014.html

Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mirjani Dragićević Soldo 2. avgusta 2014:

“Dragi otroci! Razlog, da sem z vami, je moje poslanstvo, da vam pomagam, da zmaga Dobro, čeprav se vam to sedaj zdi nemogoče. Vem, da mnogo stvari ne razumete, kakor tudi jaz nisem vsega razumela, vsega tistega, kar mi je moj Sin razlagal, dokler je rastel ob meni, toda verjela sem mu in mu sledila. To prosim tudi vas, da mi verjamete in da mi sledite. Toda, otroci moji, slediti meni pomeni ljubiti mojega Sina nad vse, ljubiti ga v vsakem človeku brez razlike. Da bi to zmogli, vas znova kličem k odrekanju, molitvi in postu. Kličem vas, da bi bila evharistija življenje vaše duše. Kličem vas, da bi bili moji apostoli luči, ki bodo z lučjo širili ljubezen in usmiljenje. Otroci moji, vaše življenje je samo en migljaj v primerjavi z večnim življenjem. Ko pa boste prišli pred mojega Sina, bo On videl v vaših srcih, koliko ljubezni ste imeli. Da bi na pravi način širili ljubezen, prosim svojega Sina, da vam po ljubezni podeli skupnost z Njim, edinost med vami, edinost med vami in vašimi pastirji. Moj Sin se vam vedno znova daruje preko njih in obnavlja vašo dušo. Tega ne pozabite. Hvala vam!”
………………………………………………………….
Gospina poruka preko Mirjane, 02.08.2014. :
“Draga djeco! Razlog da sam s vama, moje poslanje je da vam pomognem da pobijedi Dobro, iako se to vama sada ne čini mogućim.
Znam da mnoge stvari ne razumijete kao što ni ja nisam sve razumijela, sve ono što mi je moj Sin tumačio dok je rastao uz mene, ali sam mu vjerovala i slijedila Ga. To molim i vas da mi vjerujete i da me slijedite. Ali, djeco moja, slijediti mene znači ljubiti moga Sina iznad svega, ljubiti Ga u svakom čovjeku bez razlike. Da biste to mogli ja vas iznova pozivam na odricanje, molitvu i post. Pozivam vas da život vaše duše bude Euharistija. Ja vas pozivam da mi budete apostoli svjetla koji će svijetom širiti ljubav i milosrđe. Djeco moja vaš je život samo jedan treptaj prema vječnom životu. A kad pred moga Sina dođete, On će vidjeti u vašim srcima, koliko ste ljubavi imali. Da biste na pravi način širili ljubav ja molim svoga Sina da vam kroz ljubav udijeli zajedništvo po Njemu, jedinstvo među vama, jedinstvo između vas i vaših pastira. Moj Sin vam se uvijek iznova daruje preko njih i obnavlja vašu dušu. To nemojte zaboraviti. Hvala vam!”

Sporočilo po vidkinji Mariji Pavlović Lunetti 25. julija 2014:

“Dragi otroci!
Ne zavedate se, kakšne milosti živite v tem času, v katerem vam Najvišji daje znamenja, da bi se odprli in spreobrnili. Vrnite se k Bogu in molitvi in naj v vaših srcih, družinah in skupnostih zavlada molitev, da vas bo Sveti Duh vodil in spodbujal, da bi bili z vsakim dnem bolj odprti Božji volji in Njegovemu načrtu za vsakega od vas. Jaz sem z vami ter s svetimi in z angeli posredujem za vas. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.“
………………
Poruka, 25. srpanj 2014
„Draga djeco! Vi niste svjesni koje milosti živite u ovom vremenu u kojemu vam Svevišnji daje znakove da se otvorite i obratite. Vratite se Bogu i molitvi i neka u vašim srcima, obiteljima i zajednicama zavlada molitva da vas Duh Sveti vodi i potiče da budete svakim danom otvoreniji Božjoj volji i njegovu planu za svakog od vas. Ja sam s vama i sa svetima i anđelima zagovaram za vas. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“

Sporočilo Kraljice miru po vidcu Ivanu Dragičeviću, 10. julija 2014:

“Dragi otroci,
tudi danes vas na poseben način želim poklicati, da bi v tem času molili za moje pastirje.
Molite, dragi otroci, za duhovne poklice v moji Cerkvi.
Hvala vam, dragi otroci, tudi danes, ker ste se odzvali mojemu klicu.”
………………
„Draga djeco,
i danas vas na poseban način želim pozvati, da molite kroz ovo vrijeme za Moje pastire.
Molite, draga djeco, za zvanja u mojoj Crkvi.
Hvala vam, draga djeco, i danas što ste se odazvali Mome pozivu.“

Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mirjani 2. julija 2014:

“Dragi otroci!
Jaz, Mati vas tukaj zbranih in Mati vsega sveta, vas blagoslavljam z materinskim blagoslovom in kličem, da stopite na pot ponižnosti. Ta pot vodi k spoznavanju Ljubezni mojega Sina. Moj Sin je vsemogočen, On je v vsem. Če vi, otroci moji, tega ne spoznate, potem vaši duši vlada tema – slepilo. Ozdravi vas lahko samo ponižnost. Otroci moji, jaz sem vedno živela ponižno, pogumno in v upanju. Vedela sem, spoznala sem, da je Bog v nas in mi v Bogu. Isto pričakujem od vas. Vse vas si želim s seboj v večnosti, ker ste del mene. Na vaši poti vam bom pomagala. Moja ljubezen vas bo ovila kakor plašč in naredila iz vas apostole moje luči – Božje luči. Z ljubeznijo, ki izhaja iz ponižnosti, boste prinesli luč tja, kjer vlada tema – slepilo. Prinesli boste mojega Sina, ki je luč sveta. Jaz sem vedno ob vaših pastirjih in molim, da bi vam bili vedno zgled ponižnosti. Hvala vam.”
……………………………………………..
Poruka preko vidjelice Mirjane Soldo od 2. srpnja 2014
Draga djeco!
Ja, majka vas ovdje okupljenih i majka cijeloga svijeta, blagoslivljam vas majčinskim blagoslovom i pozivam da pođete putem poniznosti. Taj put vodi k upoznavanju ljubavi moga Sina. Moj Sin je svemoćan, On je u svemu. Ako vi, djeco moja, to ne spoznajete onda vašom dušom vlada tama – sljepilo. Ozdravit vas može samo poniznost. Djeco moja, ja sam uvijek živjela ponizno, hrabro i u nadi. Znala sam, spoznala sam da je Bog u nama i mi u Bogu. To isto tražim od vas. Želim vas sve sa mnom u vječnosti, jer vi ste dio mene. Na vašem putu ja ću vam pomoći. Moja ljubav će vas obaviti kao plašt i učiniti od vas apostole moga svjetla – Božjeg svjetla. Ljubavlju koja proizilazi iz poniznosti donosit ćete svjetlo gdje vlada tama – sljepilo. Donosit ćete moga Sina koji je svjetlo svijeta. Ja sam uvijek uz vaše pastire i molim se da vam uvijek budu primjer poniznosti. Hvala vam.

Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji Pavlović Lunetti 25. junija 2014:

“Dragi otroci!
Najvišji mi daje milost, da morem biti še z vami in da vas vodim v molitvi k poti miru. Vaše srce in dušo žeja po miru in ljubezni, po Bogu in Njegovi radosti. Zato, otročiči, molite, molite, molite in v molitvi boste odkrili modrost življenja. Vse vas blagoslavljam in posredujem za vsakega od vas pri svojem sinu Jezusu. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.”
………………………………………..
Poruka, 25. lipanj 2014
„Draga djeco! Svevišnji mi daje milost da mogu biti još s vama i da vas vodim u molitvi prema putu mira. Vaše srce i duša žeđaju za mirom i ljubavlju, za Bogom i njegovom radošću. Zato, dječice, molite, molite, molite i u molitvi ćete otkriti mudrost življenja. Ja vas sve blagoslivljam i zagovaram za svakog od vas pred mojim sinom Isusom. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“

Videc Ivan je imel srečanje s Kraljico miru, 24. junija ob 22. uri; nato je povedal:

Tudi danes, kot vsak dan po srečanju z Marijo, bi želel približati in opisati tudi vam, kar je bilo najpomembnejše v nocojšnjem srečanju.
Danes je poseben dan: danes, na tem kraju, pred triintridesetimi leti se je odprlo nebo in začela so se srečanja z Njo. Današnje srečanje je bilo resnično zelo radostno in posebno. Marija je prišla na poseben način vesela in srečna in nas je vse pozdravila s svojim materinskim pozdravom: “Hvaljen Jezus, dragi moji otroci!” Potem je, res z veliko radostjo, iztegnila roke in molila nad vsemi nami. Še posebno je molila nad vami, bolniki, ki ste tu prisotni. Nato je dalj časa posebej molila za mir v svetu in za mir v družinah. Nato je s svojim materinskim blagoslovom blagoslovila vse nas in vse, kar ste prinesli k blagoslovu. Priporočil sem ji vse vas, vaše potrebe, vaše namene, vaše družine in še posebno bolnike. Danes sem še posebej priporočil to župnijo, ki je na poseben način izbrana, in vse župljane. Po tem je Marija nekaj časa posebej molila za župnijo in za duhovnike, ki delajo in služijo v tej župniji. Nato je Marija nadaljevala z molitvijo tu, nad vsemi nami, z iztegnjenimi rokami. V tej molitvi je odšla v znamenju luči in križa s pozdravom: “Pojdite v miru, dragi moji otroci!” To je tisto, kar je bilo najbolj pomembno na nocojšnjem srečanju.
Naj še enkrat ponovim, da je bilo današnje srečanje resnično izjemno, nekaj posebnega. Sami veste, da je jutri 25. v mesecu in da bo Marija povedala sporočilo za ves svet. Počakajmo do jutri, da bomo slišali, kaj nam želi povedati.

http://www.medjugorje-info.com/hr/medjugorje/o-medjugorju/gospine-poruke/93-gospine-poruke/gospina-poruka-preko-ivana-dragicevica-24-06-2014.html