Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mirjani, v Međugorju 2. januarja 2014

Dragi otroci, da bi mogli biti moji apostoli in pomagati vsem tistim, ki so v temi, da spoznajo svetlobo ljubezni mojega Sina, morate imeti čista in ponižna srca. Ne morate pomagati, da se moj Sin rodi in kraljuje v srcih tistih, ki ga ne poznajo, če ne kraljuje, če ni kralj v vašem srcu. Z vami sem. Hodim z vami kot mati. Trkam na vaša srca. Ne morejo se odpreti, ker niso ponižna. Molim, a molite tudi vi, otroci moji ljubljeni, da morete mojemu Sinu odpreti čista in ponižna srca in sprejeti darove, ki vam jih je obljubil. Tedaj boste vodeni z ljubeznijo in močjo mojega Sina. Tedaj boste moji apostoli, ki povsod okoli sebe širijo sadove Božje ljubezni. Iz vas in preko vas bo deloval moj Sin, ker boste eno. Po tem hrepeni moje materinsko srce, po edinosti vseh mojih otrok po mojemu Sinu. Z veliko ljubeznijo blagoslavljam in molim za izbrance svojega Sina, za vaše pastirje. Hvala vam.

Gospina poruka preko vidjelice Mirjane od 02. siječnja 2014.
Draga djeco, Da biste mogli biti moji apostoli i da biste mogli pomoći svima onima koji su u tami da upoznaju svjetlost ljubavi moga Sina morate imati čista i ponizna srca. Ne možete pomoći da se moj Sin rodi i kraljuje u srcima onih koji ga ne poznaju ako ne kraljuje – ako nije kralj u vašem srcu. Ja sam s vama. Hodam s vama kao majka. Kucam na vaša srca. Ne mogu se otvoriti jer nisu ponizna. Molim se, a molite i vi djeco moja ljubljena da možete mome Sinu otvoriti čista i ponizna srca i primiti darove koje vam je obećao. Tada ćete biti vođeni ljubavlju i snagom moga Sina. Tada ćete biti moji apostoli koji svuda oko sebe šire plodove Božje ljubavi. Iz vas i preko vas će djelovati moj Sin jer bit ćete jedno. Za tim čezne moje majčinsko srce, za jedinstvom sve moje djece po mome Sinu. S velikom ljubavlju blagoslivljam i molim se za izabranike moga Sina, za vaše pastire. Hvala vam.

Gospa je u početku bila žalosna a poslije odlučna.

Sporočila 2014

Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji Pavlović – Lunetti
v Međugorju 25.januarja – 25.decembra 2014

Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji Pavlović Lunetti 25. januarja 2014
Dragi otroci! Molite, molite, molite, da bi odsev vaše molitve imel vpliv na tiste, ki jih srečujete. Postavite Sveto pismo na vidno mesto v svojih družinah in berite ga, da bi besede miru stekle v vaša srca. Molim z vami in za vas, otročiči, da bi iz dneva v dan postajali še bolj odprti Božji volji. Hvala vam, ker ste odzvali mojemu klicu.

Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji Pavlović Lunetti 25. februarja 2014
Dragi otroci! Vidite, slišite, občutite, da v srcih mnogih ljudi ni Boga. Ne želijo ga, ker so daleč od molitve in nimajo miru. Vi, otročiči, molite in živite po Božjih zapovedih. Vi bodite molitev, vi, ki ste od samega začetka rekli „Da“ mojemu klicu. Pričujte za Boga in mojo prisotnost in ne pozabite, otročiči, jaz sem z vami in vas ljubim. Iz dneva v dan vas vse izročam svojemu Sinu Jezusu. Hvala vam, ker ste odzvali mojemu klicu

Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji Pavlović Lunetti 25. marec 2014
“Dragi otroci! Znova vas kličem: začnite se boriti proti grehu kot v prvih dneh, pojdite k spovedi in se odločite za svetost. Božja ljubezen bo po vas tekla v svet, mir bo zavladal v vaših srcih in izpolnil vas bo Božji blagoslov. Z vami sem in pred svojim sinom Jezusom posredujem za vse vas. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.”

Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji Pavlović Lunetti 25. aprila 2014
“Dragi otroci! Odprite svoja srca milosti, ki vam jo Bog daje po meni, tako, kot se cvet odpira toplim žarkom sonca. Bodite molitev in ljubezen za vse tiste, ki so daleč od Boga in Njegove ljubezni. Jaz sem z vami in za vse vas posredujem pri svojem sinu Jezusu in vas ljubim z neizmerno ljubeznijo. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.”

Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji Pavlović Lunetti 25. maja 2014:
“Dragi otroci! Molite in zavedajte se, da ste brez Boga zemlja. Zato obrnite svoje misli in srce k Bogu in molitvi. Zaupajte v Njegovo ljubezen. V Božjem Duhu ste vi vsi, otročiči, poklicani, da bi bili pričevalci. Vi ste dragoceni in jaz vas kličem, otročiči, k svetosti, k večnemu življenju. Zato se zavedajte, da je to življenje minljivo. Ljubim vas in vas kličem k novemu življenju spreobrnjenja. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.”

Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji Pavlović Lunetti 25. junija 2014:
“Dragi otroci! Najvišji mi daje milost, da morem biti še z vami in da vas vodim v molitvi k poti miru. Vaše srce in dušo žeja po miru in ljubezni, po Bogu in Njegovi radosti. Zato, otročiči, molite, molite, molite in v molitvi boste odkrili modrost življenja. Vse vas blagoslavljam in posredujem za vsakega od vas pri svojem sinu Jezusu. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.”

Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji Pavlović Lunetti 25. julija 2014:
“Dragi otroci! Ne zavedate se, kakšne milosti živite v tem času, v katerem vam Najvišji daje znamenja, da bi se odprli in spreobrnili. Vrnite se k Bogu in molitvi in naj v vaših srcih, družinah in skupnostih zavlada molitev, da vas bo Sveti Duh vodil in spodbujal, da bi bili z vsakim dnem bolj odprti Božji volji in Njegovemu načrtu za vsakega od vas. Jaz sem z vami ter s svetimi in z angeli posredujem za vas. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.“

Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji Pavlović Lunetti 25. avgusta 2014:
“Dragi otroci! Molite po mojih namenih, ker satan želi uničiti načrt, ki ga imam tukaj, in vam ukrasti mir. Zato, otročiči, molite, molite, molite, da bi Bog mogel delovati po vsakem od vas. Naj bodo vaša srca odprta Božji volji. Jaz vas ljubim in blagoslavljam s svojim materinskim blagoslovom. Hvala vam, ker ste odzvali mojemu klicu.”

Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji Pavlović Lunetti 25. septembra 2014
“Dragi otroci! Tudi danes vas kličem, da bi tudi vi bili kot zvezde, ki s svojim sijajem dajejo svetlobo in lepoto drugim, da se radujejo. Otročiči, bodite tudi vi sijaj, lepota, radost in mir, posebej pa molitev za vse tiste, ki so daleč od moje ljubezni in od ljubezni mojega sina Jezusa. Otročiči, pričujte za svojo vero in molitev v radosti, v radosti vere, ki je v vaših srcih, in molite za mir, ki je dragocen Božji dar. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.”

Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji Pavlović Lunetti, Međugorje 25. oktobra 2014:
“Dragi otroci! Molite v tem milostnem času in prosite vse svete, ki so že v svetlobi, naj posredujejo za vas. Naj vam bodo oni zgled in spodbuda iz dneva v dan na poti vašega spreobračanja. Otročiči, zavedajte se, da je vaše življenje kratko in minljivo. Zato hrepenite po večnosti in pripravljajte svoja srca v molitvi. Jaz sem z vami in posredujem pri svojemu Sinu za vsakega od vas, posebno za tiste, ki so se meni in mojemu Sinu posvetili. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.”

Sporočilo Kraljice miru po vidcu Ivanu Dragičeviću v Međugorju 30. decembra 2013


Gospa je prišla k nam zelo radostna in srečna. Pozdravila je vse s svojim materinskim pozdravom: “Hvaljen Jezus, dragi moji otroci!” Nato je dalj časa z iztegnjenimi rokami molila nad nami in rekla:
“Dragi otroci, tudi danes vas želim na poseben način povabiti, da bi bili moji nosilci miru v tem nemirnem svetu. Molite za mir. Kličem vas, dragi otroci, da vztrajate v molitvi. Vedite, da jaz molim skupaj z vami in da posredujem za vse vas pri svojem Sinu. Hvala, dragi otroci, ker ste tudi danes odgovorili na moj klic.”
Na koncu je odšla v molitvi, v znamenju svetlobe in križa, s pozdravom:
“Pojdite v miru, dragi moji otroci!”

Gospina poruka preko Ivana Dragičevića, 30.12.2013

Gospa je došla k nama jako radosna i sretna. Pozdravila nas je sve sa svojim majčinskim pozdravom: “Hvaljen Isus, draga djeco moja!” Nakon toga, Gospa je sa ispruženim rukama jedno duže vrijeme molila nad svima nama ovdje i potom rekla:
“Draga djeco, danas također, na poseban nacin vas želim pozvati: budite moji nositelji mira u ovom nemirnom svijetu. Molite za mir. Pozivam vas, draga djeco, da ustrajete u molitvi. Znajte da ja molim zajedno s vama i da zagovaram za sve vas pred mojim Sinom. Hvala, draga djeco, što ste i danas odgovorili na moj poziv”.

Nakon toga, Gospa nas je sve blagoslovila svojim majčinskim blagoslovom i blagoslovila je sve što ste donijeli na blagoslov. Preporučio sam sve vas, sve vase potrebe, vaše nakane, vaše obitelji i, na poseban način, bolesne.
Nakon toga je uslijedio jedan razgovor s Gospom koji ostaje samo između nas. Nakon ovog razgovora, Gospa je otišla u molitvi, u znaku svjetlosti i križa, sa pozdravom:
“Idite u miru, draga djeco moja!”

 

Sporočila 2013

Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji Pavlović – Lunetti
v Međugorju 25.januarja – 25.decembra 2013

468. Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji Pavlović – Lunetti v Međugorju 25. januarja 2013
Dragi otroci! Tudi danes vas kličem k molitvi. Naj bo vaša molitev močna kot živi kamen, vse dokler s svojim življenjem ne postanete pričevalci. Pričujte o lepoti svoje vere. Z vami sem in pred svojim Sinom posredujem za vsakega od vas. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.

469. Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji Pavlović – Lunetti v Međugorju 25. februarja 2013
Dragi otroci! Tudi danes vas kličem k molitvi. Greh vas vleče k zemeljskim stvarem, jaz pa sem prišla, da vas povedem k svetosti in Božjim stvarem; vi pa se borite in vaše moči trošite v boju z dobrim in zlim, ki je v vas. Zato, otročiči, molite, molite, molite, dokler ne postane molitev za vas radost in vaše življenje bo postalo preprosta hoja k Bogu. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu!

470. Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji Pavlović – Lunetti v Međugorju 25. marca 2013
»Dragi otroci! V tem milostnem času vas vabim, da vzamete v roke križ mojega ljubljenega Sina Jezusa in da razmišljate o Njegovem trpljenju in smrti. Naj bo vaše trpljenje združeno z Njegovim trpljenjem in ljubezen bo zmagala, ker je On, ki je Ljubezen, sam sebe dal iz ljubezni, da reši vsakega od vas. Molite, molite, molite, dokler ne zavladata ljubezen in mir v vaših srcih. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.«

Sporočilo 25. aprila 2013 Dragi otroci! Molite, molite, samo molite, dokler se vaše srce ne odpre v veri kakor cvet, ki se odpira toplim žarkom sonca. To je čas milosti, ki vam ga Bog daje po moji navzočnosti, a vi ste daleč od mojega srca, zato vas kličem k osebnemu spreobrnjenju in družinski molitvi. Naj vam bo Sveto pismo vedno v spodbudo. Vse vas blagoslavljam s svojim materinskim blagoslovom. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.

Sporočilo 25. maja 2013 Dragi otroci! Danes vas kličem, da bi bili močni in odločni v veri in molitvi, dokler vaše molitve ne bodo tako močne, da bodo odprle Srce mojega ljubljenega sina Jezusa. Molite, otročiči, molite neprenehoma, dokler se vaše srce ne odpre Božji ljubezni. Z vami sem in posredujem za vse vas in molim za vaše spreobrnjenje. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.

Sporočilo, 25. junij 2013 “Dragi otroci! Z radostjo v srcu vas vse ljubim in vabim, da se približate mojemu Brezmadežnemu srcu, da vas bom mogla še bolj približati svojemu sinu Jezusu in da vam On da svoj mir in ljubezen, ki sta hrana vsakemu od vas. Odprite se, otročiči, molitvi, odprite se moji ljubezni. Jaz sem vaša mati in vas ne morem pustiti samih v tavanju in grehu. Vi ste poklicani, otročiči, da boste moji otroci, moji ljubljeni otroci, da vas bom mogla vse darovati svojemu Sinu. Hvala vam, ker ste odzvali mojemu klicu.”

Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji Pavlović Lunetti v Međugorju 25 julija 2013:
Dragi otroci!  Z radostjo v srcu vas vse kličem, da bi živeli vašo vero in da jo pričujete s srcem in zgledom v vsaki obliki. Odločite se, otročiči, da boste daleč od greha in skušnjav, in naj bo v vaših srcih radost in ljubezen za svetost. Otročiči, jaz vas ljubim in vas spremljam s svojim posredovanjem pred Najvišjim. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.

Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji Pavlović Lunetti  v Međugorju 25.avgusta 2013
Dragi otroci! Tudi danes mi Najvišji daje milost, da sem z vami in da vas vodim k spreobrnjenju. Vsak dan sejem in vas kličem k spreobrnjenju, da bi bili molitev, mir, ljubezen, žito, ki umirajoč rodi stoterno. Ne želim, da se vi, dragi otroci, kesate za vse tisto, kar ste mogli, a niste hoteli. Zato, otročiči, znova s poletom recite: “Želim biti znamenje drugim.” Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.
Sporočilo po vidkinji Mariji Pavlović Lunetti z dne 25. septembra 2013
“Dragi otroci! Tudi danes vas kličem k molitvi. Naj bo vaš odnos do molitve vsakdanji. Molitev dela čudeže v vas in po vas, zato, otročiči, naj vam bo molitev radost. Takrat bo vaš odnos do življenja globlji in bolj odprt in dojeli boste, da je življenje dar za vsakega od vas. Hvala vam, ker ste odzvali mojemu klicu.”

Međugorje – Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji Pavlović Lunetti 25. oktobra 2013
“Dragi otroci! Danes vas kličem, da se odprete molitvi. Molitev dela čudeže v vas in po vas. Zato, otročiči, v preprostosti srca prosite Najvišjega, da vam da moč, da boste Božji otroci, ne pa da satan trese z vami kot veter z vejami. Otročiči, znova se odločite za Boga in iščite samo Njegovo voljo, potem boste v Njem našli radost in mir. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.”

Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji Pavlović Lunetti 25. novembra 2013
“Dragi otroci! Danes vas vse kličem k molitvi. Otročiči, odprite vrata srca globoki molitvi, molitvi s srcem, in takrat bo Najvišji mogel delovati v vaši svobodi in začelo se bo spreobrnjenje. Vera bo postala trdna, da boste mogli z vsem srcem reči: ‘Moj Bog, moje vse.’ Dojeli boste, otročiči, da je tukaj na Zemlji vse minljivo. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.”

Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji Pavlović Lunetti, 25. decembra 2013
“Dragi otroci! Nosim vam Kralja miru, da vam On da svoj mir. Vi, otročiči, molite, molite, molite.
Sad molitve se bo videl na obrazih ljudi, ki so se odločili za Boga in Njegovo kraljestvo. S svojim sinom Jezusom vas vse blagoslavljam z blagoslovom miru.
Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.”

Skrivnosti, ki bodo prišle

Kraljica miru je obljubila, da bo pustila trajen, neuničljiv znak, ki bo potrjeval Njeno resnično prisotnost v Medjugorju. Vidci pravijo, da je znak tretja skrivnost. Očitno bo, da ga ni mogla narediti človeška, ampak le Božja roka. Pojavil se bo nenadoma, na kraju prvih prikazovanj, v Bijakovičih, na hribu prikazanja. Vidci trdijo, da vedo kdaj se bo ta znak pojavil, a ne smejo o tem govoriti, dokler jim Ona tega ne dopusti. Rekli so, da ga jim je nekoč pokazala in da je prekrasen.

Ta pojav bodo spremljala mnoga spreobrnjenja in ozdravljenja ter čudežna znamenja, ki bodo svet opozorila, opomnila in spodbudila k spreobrnjenju.

Po tem pojavu, trdijo, da ne bo nihče več sumil o avtentičnosti Marijinih prikazovanj na Zemlji.

Vidkinja Mirjana pa nas je opozorila, da nebeška Gospa želi, da se spreobrnemo preden se pojavi ta znak, ker bo takrat za mnoge prepozno.

Kaj nam pove Mirjana o desetih skrivnostih:

http://www.youtube.com/watch?v=5-FvMvsnttc

Povprašali so tudi p. Petra o skrivnostih, ki bodo prišle:

http://www.youtube.com/watch?v=HhxYpaqow58

 

Lahko si preberete še nekaj debat okoli tega na starem forumu tu: http://www.medjugorje.si/arhiv/pogovori/viewtopic.php?f=4&t=457