Izredno sporočilo Kraljice miru po vidcu Ivanu 14. avgusta 2021:

Tudi nocoj je prišla Marija k nam posebno radostna in vesela. Čim je prišla, je pozdravila vse s svojim običajnim materinskim pozdravom: “Naj bo hvaljen Jezus, dragi otroci moji.”
Nato je Marija dvignila pogled in stegnila roke nad nami in nekaj časa molila za nas, prisotne. Potem je posebej molila za duhovnike, prisotne na tem srečanju, in prav tako za bolnike.
Nato se je obrnila na nas s sledečimi besedami:

“Dragi otroci,
tudi danes vas želim povabiti, da bi bili odsev moje navzočnosti.
Nosite moja sporočila, širite moja sporočila.
Še posebej molite za vse tiste moje otroke, ki so se oddaljili od mojega sina Jezusa.
Še posebej molite za vse tiste, ki so v strahu in negotovosti.
Odločite se za Jezusa, kajti v Jezusu je mir in gotovost.
Hvala, ker ste se tudi danes odzvali mojemu klicu.”

Nato je Marija blagoslovila vse nas in vse nabožne predmete, ki smo jih prinesli k blagoslovu.

Kakor vsakokrat sem tudi nocoj priporočil vse vas, vse vaše potrebe in vaše družine. Prav tako sem priporočil tudi vas, dragi prijatelji, ki molite z nami.
Nato se je Marija zadržala v molitvi in molila posebej za to župnijo. Molila je tudi za vse duhovnike, ki služijo v tej župniji.
Nato je Marija odšla v znamenju luči in križa s pozdravom: “Pojdite v miru, dragi otroci moji.”
………….
Anche questa sera la Madonna è venuta a noi particolarmente gioiosa e felice. Appena è arrivata ha salutato tutti con il suo consueto saluto materno: “Sia lodato Gesù, cari figli miei”.
Poi la Madonna ha alzato il suo sguardo e ha steso le sue mani su di noi
e per un determinato tempo ha pregato per noi presenti.
Poi la Madonna ha pregato particolarmente per i sacerdoti presenti a questo incontro e ha fatto altrettanto per i malati presenti a questo incontro. Poi la Madonna si è rivolta a noi con le seguenti parole:

“Cari figli,
anche oggi desidero invitarvi ad essere il riflesso della mia presenza.
Portate i miei messaggi, diffondete i miei messaggi.
Pregate particolarmente per tutti quei miei figli
che si sono allontanati da mio figlio Gesù.
Pregate particolarmente per tutti coloro
che sono nella paura e nell’insicurezza.
Decidetevi per Gesù perché in Gesù si trova la pace e la sicurezza.
Grazie perché anche oggi avete risposto alla mia chiamata”.

Poi la Madonna ha benedetto tutti noi e ha benedetto tutti gli oggetti sacri portati per la benedizione.

Come ogni volta, anche questa sera ho raccomandato tutti voi,
tutti i vostri bisogni, tutte le vostre necessità e le vostre famiglie.
Altrettanto ho fatto con voi, cari amici che pregate con noi.
Poi la Madonna si è soffermata nella preghiera
e ha pregato particolarmente per questa parrocchia.
Altrettanto ha pregato per tutti i sacerdoti che operano in questa parrocchia.
Poi la Madonna se n’è andata nel segno della luce e della croce,
con il saluto “Andate in pace, cari figli miei”.

(Radio Maria)

Vir:

🌿🕊️🌹 SINTESI DELL’APPARIZIONE DELLA REGINA DELLA PACE A IVAN DI MEDJUGORJE – 14 AGOSTO 2021 🕊️🌿🌹

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja